Det bästa ligger framför oss

Inom De närmaste 20 åren förbereds byggen för 1 000 miljarder kronor i Göteborgsregionen. En väldigt spännande tid väntar och resan mot framtiden har bara börjat. Patrik Andersson, VD för Business Region Göteborg, menar att det bästa ligger framför oss och står redo att anta utmaningarna längs vägen.

Patrik Andersson.</p><p>Foto: Johannes Berner

Patrik Andersson.

Foto: Johannes Berner

Konkurrensen om investerarna och etablerarna är stenhård och Göteborg slåss med många andra städer i Europa.

- Det gäller att komma ihåg att vi är väldigt små så vi måste vara lite bättre och vilja mest, konstaterar Patrik Andersson, VD för Business Region Göteborg.

Men nyligen hemkommen från Mipim, fastighets- och investeringsmässan i Cannes, är han ännu mer övertygad om att Göteborg är på väg mot någonting riktigt bra.

- Intresset var otroligt stort! Älvstaden är en stor metkrok, det märks tydligt. År av visioner har nu förvandlats till konkreta markanvisningar och Göteborg är en av få städer i hela Europa som bygger så stadsnära, dessutom till relativt låg risk. Projektet är helt unikt. Och viktigt. Kärnan måste stärkas, även sett ur hela arbetsmarknadsregionens perspektiv, annars får vi inte den utveckling vi vill ha över tid.

Älvstaden, som alltså räknas som ett av Europas största samlade stadsutvecklingsprojekt, omfattar nya bostäder och kontor för mellan 158 och 174 miljarder. Fram till 2035 väntas Göteborgs stad få cirka 150 000 nya invånare.

Bättre än Stockholm

Älvstaden är dock långt ifrån den enda stora bygginvesteringen i Göteborgsregionen de kommande två decennierna. Räknar man ihop allt som planeras handlar det om minst ett fem gånger så stort belopp.

- Så fastighetsmarknaden behöver växa ordentligt vilket den glädjande nog också gör, berättar Patrik Andersson. Fler behöver komma hit för att ta hand om alla kommande investeringar.

Men det finns fler fördelar som talar för Göteborg i framtiden.

- Göteborg kännetecknas historiskt av en väldigt stark tillväxt som producerat nya jobb, en befolkningstillväxt, markant högre förädlingsvärden och ett diversifierat näringsliv. Vi har just nu även lägre arbetslöshet än Stockholmsregionen och även om vi inte ska jämföra Göteborg med Stockholm är det intressant. Kan vi vara bättre än Stockholm, som är en av de starkast växande ekonomierna i hela världen, väcker också det investerarnas intresse.

Övriga områden

För Patrik Andersson och Business Region Göteborg finns även andra uppgifter och områden att fokusera på. Business Region Göteborg är Göteborgs näringslivskontor och jobbar med näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionen, tillsammans med 13 kommuner, på uppdrag av politikerna.

- Förutom arbetet med att försöka locka hit etablerare och investerare är vi sedan två år tillbaka även stadens representant i delägandet av våra tre Science Parks, Göteborgs tekniska college och Almi Företagspartner. Vi arbetar också med företagsutvecklande åtgärder och med utveckling av Göteborgsregionens starka näringslivskluster och innovationsklimat. Till de tre huvudspåren försöker vi koppla en stark kommunikation. Marknadsföringen är väldigt viktig, menar Patrik Andersson.

Starka argument

Marknadsföringen är målgruppsinriktad och ser olika ut beroende på vilken bransch den riktar sig till.

- Men starka argument är självklart vårt logistikläge som är Sveriges bästa med Nordens största hamn. Och handelns koppling till industrin, som i sin tur kopplar mot Göteborg-Landvetter Airport, även den nordenledande. På senare år har givetvis också stadsutvecklingsfrågan lyfts rejält. En annan styrka är att forskning och utveckling inom fordonsklustret kan testas i stadsutvecklingsprojekten. Ett exempel är ElectriCity, ett spännande samarbete där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik. Något som jag tror blir till Göteborgs fördel när Geely Automotive ska bestämma etableringsort för sitt nya huvudkontor i Europa om cirka ett år. Fordonsindustrin överlag ser helt annorlunda ut i dag.

Viktig match att vinna

Business Region Göteborg bidrar till ökad samverkan och nya affärsmöjligheter genom ett antal insatsområden - Finans, Fordon och transporter, Handel, ICT (informations- och kommunikationsteknik), Infrastruktur och logistik, Kemi och material, Kulturella och kreativa näringar, Maritima näringar och Life science. Och just Life science är en viktig match att vinna, menar Patrik Andersson. Men också den känsligaste sektorn eftersom flera mindre företag befinner sig på den spelplanen.

- Vi får inte slå oss till ro inom forskning och utveckling. Här måste vi se till att vara det mest attraktiva valet för att kunna slåss på den globala marknaden, annars flyttar sig de här investerarna snabbt. I den matchen kan vi inte spela 0-0.

I dag är företagen i Göteborgsregionen sverigeledande inom forskning och utveckling.

- 25 % av all forskning och utveckling kommer från Göteborg, konstaterar Patrik Andersson. Samtidigt har nya företag fördubblats de senaste tio åren och entreprenörskapet stärkts otroligt mycket.

Sahlgrenska Life

Ett viktigt projekt som i skrivande stund är rykande aktuellt är Sahlgrenska Life, ett internationellt kunskapscenter i anslutning till mötesplats Sahlgrenska Science Park.

90 000 kvadratmeter planeras när Sahlgrenska Universitetssjukhuset byggs samman med Göteborgs universitet. Att skapa närhet till klinisk forskning vid det stora universitetssjukhuset blir en stor fördel i den internationella konkurrensen. Flera av Nordens största arkitektbyråer tävlar just nu om att få rita Sahlgrenska Life, en arkitekttävling som arrangeras av Vitartes (som ägs av SveaNor och fastighetsbolaget Hemsö där Tredje AP-fonden är majoritetsägare) tillsammans med Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltare Västfastigheter.

- Att Sahlgrenska Universitetssjukhuset nu är beredda att samverka med näringslivet är en viktig konkurrensfördel. Jag anser att detta är ett av de allra viktigaste utvecklingsstegen i Västsverige som kommer att få stor påverkan. Dessutom kommer satsningen att skapa uppemot 1 000 nya arbetstillfällen.

Ett av arkitektförslagen för Sahlgrenska Life. Illustration: Flöden

Ett av arkitektförslagen för Sahlgrenska Life. Illustration: Flöden

Utmaningarna

Framtiden för Göteborgsregionen ser onekligen spännande ut. Fördelarna och de goda argumenten är många men visst finns det även utmaningar längs vägen.

- Vi går varje år igenom vilka utmaningar vi har framför oss för att kunna balansera insatserna, förklarar Patrik Andersson. Och det finns flera. En utmaning som seglat upp på agendan är kompetensförsörjningsfrågan. Vi måste öka det tempot och gemensamt arbeta för att förbättra kompetensförsörjningsförmågan med de gigantiska planerna vi har framför oss. Och kompetensförsörjningsfrågan hänger ihop med utanförskapet, som också är en viktig utmaning. Vi måste lyfta in människor i arbete, det finns en enorm efterfrågan på marknaden i dag. Utanförskapet är inte valbart i mitt huvud, företag vill inte finnas i en stad som exkluderar. Vårt samhälle måste hänga ihop. Utöver detta jobbar vi ständigt med utmaningar som den snabba digitaliseringen och de framtida infrastruktursatsningarna för med sig. Vi måste också se till att öka den internationella tillgängligheten med fler direktlinjer till utlandet till och från Göteborg-Landvetter Airport. Och som jag nämnt tidigare måste forsknings- och utvecklingsinvesteringarna bli fler, de små och mellanstora företagen behöver växa till sig ännu mer och vi behöver också förbättra vårt företagsklimat.

Stolt VD

Slutligen, vad är roligast med att vara VD för Business Region Göteborg?

- Det roligaste med mitt jobb är definitivt alla möten med människor. Både de som bor och verkar i Göteborgsregionen och de som vill komma hit. Och att få jobba med kanongänget jag omger mig med här i korridorerna. Jag är väldigt stolt över mina medarbetare!

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter