Den gröna Lustgården

På Kungsholmen skapar Skanska Lustgården med tydlig miljöprofil. Fastigheten blir det största gröna kontorsprojektet i Norden och det mest miljöriktiga som Skanska hittills har utvecklat. Fastigheten blir först i Stockholm att miljöklassas på den högsta nivån, Platinum, enligt det internationella certifieringssystemet LEED.

Lustgården kommer att få en tydlig miljöprofil och fastigheten blir det mest miljöriktiga kontorshuset som Skanska hittills har utvecklat i Stockholm. Etappen som startades i december 2010 omfattar cirka 35 000 kvm moderna kontorslokaler. En andra etapp om ytterligare 20 000 kvm kontor är redo att starta när efterfrågan medger. Satsningen är Skanskas enskilt största investering hittills i utveckling av nya kontor. I en tredje etapp planeras ca 170 nya bostäder. Totalt räknar Skanska med att investera cirka 2,5 miljarder kronor i projektet de närmaste åren. – Nu är rätt tid att satsa på framtidens kontor i Stockholm. Det råder idag en brist på moderna, effektiva lokaler med stora sammanhängande ytor. Lustgården får dessutom en mycket tydlig miljöprofil och starkt kommunikationsläge. Vi har redan noterat ett stort intresse på hyresmarknaden för det här projektet, säger Jan Odelstam, VD för Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden. miljöklassas på högsta nivå De nya kontoren kommer att genomsyras av miljöhänsyn – såväl vad gäller inneklimat som materialval och energieffektivitet. Fastigheten blir först i Stockholm att miljöklassas på den högsta nivån, Platinum, enligt det internationella certifieringssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) och även enligt Bygga Bo-dialogen. Energianvändningen kommer att bli minst 50 procent lägre än gällande normer. Särskild vikt läggs vid att minska fastighetens påverkan på klimatet via koldioxidutsläpp, bland annat kommer en ny energieffektiv patentsökt lösning för att kyla byggnaden att användas. Byggnaden kommer att klimatdeklareras men stor vikt läggs även vid materialval samt att skapa en effektiv och samtidigt hälsosam inomhusmiljö. Stort fokus kommer att läggas på att skapa en god ljudmiljö. höga miljöambitioner Rivningen av det befintliga kvarteret mellan Lindhagensgatan, Essingeleden och Warfvinges väg, där Lustgården ska byggas, är i full gång. Bygget inleds när rivningen är slutförd och nödvändiga bygglov har erhållits. Det befintliga huset byggdes för ca 30 år sedan, men är redan omodernt med sina små sammanhängande ytor, brist på ljusinsläpp och hög energiförbrukning. Miljöambitionerna är höga även under rivningen och målsättningen är att 95 procent av materialet skall återanvändas eller återvinnas. huvudkontorsboulevarden Nya Lustgården blir enligt Skanska en naturlig fortsättning på Lindhagensgatans utveckling till Stockholms ”huvudkontorsboulevard”. Det är framförallt det mycket goda kommunikationsläget med närhet till Essingeleden och tunnelbanan som gör området attraktivt. De senaste dryga tio åren har ett stort antal företag flyttat sina huvudkontor till detta område. Securitas, Lantmännen och Fazer är några exempel och Skanska har här utvecklat nya huvudkontor för Electrolux, SL, mobiloperatören 3, Skandia och Visma. Totalt har Skanska investerat cirka 10 miljarder kronor under drygt tio år i nya kontorsfastigheter och nya bostadshus i området.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter