De små sakerna som gör stor skillnad

Den finns i alla regnbågens färger och är för de flesta en naturlig del av vardagen. Men hur naturlig är den egentligen, plastpåsen? Plastpåsen har fått rollen som den självklara skurken för den miljömedvetna konsumenten och genom att gemensamt göra slag i sak har konsumenter gått samman för att minska användningen av plastpåsar, och mycket talar för att samarbetet är början på en ny trend. På Strömpilens köpcentrum i Umeå startade något som nästan kan kallas en folkrörelse. - Vi kände att vi ville ta ansvar för miljön med något som vi kan påverka, därför slutade fackhandelsbutikerna med plastkassar i oktober 2008 och vi hoppas att fler ska följa vårt exempel, säger Ann Werner som är Centrumledare på Strömpilen. På Strömpilens webbsida möts besökaren av en tickande räknare som räknar antalet förbrukade plastpåsar hittills i världen, det går i en rasande takt. No Plastic Bag-konverteringen, som projektet kallas, har enligt oberoende utredningar lett till att koldioxidutsläppen minskat med mer än 33 ton, vilket omräknat i plastpåsar blir 200 000 stycken enbart för Strömpilen. Stort intresse

Pilotprojektet i Umeå har väckt stort intresse från flera håll i Sverige och även utanför landets gränser. Ett flertal andra köpcentrum, handelsområden och citykärnor i Sverige och Finland har intresserat sig för konverteringen och har i olika grad påbörjat en egen process för borttagandet av plastpåsar. Bland annat har en grupp studenter i Malmö skapat föreningen "Plastpåsefri-shopping" där de, som ett led i sitt arbete, sålt tygpåsar i rättvisemärkt och ekologisk bomull till besökare i köpcentrumet Triangeln i Malmö. Ett grönt företag är bra för affärerna

Att gemensamt med kunder och besökare engageras i ett särskilt mål, som tillexempel, en grönare miljö, kan också vara ett led i att bygga det egna varumärkets personlighet. För Strömpilens del har miljöarbetet bland annat inneburit ökad publicitet och införandet av ett särskilt miljöstipendium som både gör gott och ger gott för köpcentrumets räkning. Svensk Handel har gett ut en särskild skrift med exempel på olika typer av hållbart miljöarbete i butik. I broschyren "Det ansvarsfulla företaget", som finns att ladda ner kostnadsfritt via deras hemsida, uppmärksammans bland annat att allt fler företag gör större ansträngningar än vad lagstiftningen kräver. Svensk Handel definierar själv "Det Ansvarsfulla företaget" enligt följande punkter; • arbetar för ett hållbart samhälle genom att bidra med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. • känner till vilka lagar och regler som berör verksamheten. • har en policy och handlingsplan för sitt miljöarbete. • har kontroll över vilka farliga kemikalier som kan finnas i företagets produkter. Svensk handel lyfter även vikten av att vara stolta och externt kommunicera ut det pågående arbetet. Företagets arbete kan bland annat synliggöras genom den externa webbplatsen samt genom rapporter och årsredovisningar. Det är här intressenter som kunder, potentiella medarbetare, investerare och media letar information om ditt företag. Det finns alltså många positiva bieffekter till att tänka till lite extra kring hur miljöarbetet fungerar på din arbetsplats och det kan börja med något, tillsynes, så obetydligt som en plastpåse.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter