De bygger i Västra hamnen

1. Symbolhus för högskolan

Högskolan kommer att få ett nytt symbolhus iform av en ny högskolebyggnad i Kv Niagra. De översta våningarna kommer att bestå av kontor. Preliminär byggstart september 2012, inflyttning augusti 2015.

2. Meeting point malmö

Skanska Öresund bygger Kv Tyfonen som lär bli ett nytt landmärke. Läget vid vattnet är fantastiskt och med arbetsplatser, restaurang, bar, café, hotell och kulturverksamheter kommer huset att locka till sig folk under dygnets alla timmar.

3. Kontorshuset K2

I Västra Hamnen uppför NCC andra etappen på ca 9 000 kvm av det annorlunda och profilstarka kontorshuset Koggen 2. Vasakronan har köpt det pågående projektet. Inflyttning 2012.

4. Masthusen

Diligentia bygger Masthusen, sammanlagt 16 kvarter med handel, bostäder och kontor, som kommer att miljöcertifieras enligt det brittiska klass-

ificeringssystemet BREEAM. Det blir därmed den första stadsdelen i Skandinavien som klassificeras utifrån det systemet. Först ut är ett kontorshus på 3 500 kvm som står redo för inflyttning under hösten 2013.

5. Midroc bygger kontorshus

Snart sätter Midroc Property Development spaden i marken igen, och bygger ett nytt kontorshus på bästa läge i Västra Hamnen.

Det nya huset kommer att uppfylla kraven för Green Building. Byggnaden planeras få sju våningar, plus underjordiskt garage. Lokalerna fördelas på ytor mellan nätta 170 och spatiösa 4 000 kvadratmeter.

6. Kontorshuset fören

I Dockan satsar Wihlborgs grönt och bygger kontorshuset Fören på 7 600 kvm. Huset kommer att GreenBuilding-certifieras och även klassas enligt det svenska systemet Miljöbyggnad. Fören erbjuder flexibla lokaler från 300 kvm och uppåt, här finns även möjlighet att slå ihop flera plan. Om allt går enligt planerna står huset klart vid årsskiftet 2012/2013.

7. Kontorshuset fullriggaren

I hörnet av Östra Varvsgatan och den nya Riggaregatan i Västra hamnen bygger Briggen ett renodlat kontorshus i kvarteret Fullriggaren som i övrigt ska fyllas med bostäder, förskola och parkeringshus. I det nya kontorshuset finns ca 5 700 kvm ledigt, fördelat på sex plan med ca 900 kvm/plan. Planerad inflyttning till sommaren.

8. Kongress konsert och hotell

Skanska bygger Malmö Kongress Konsert och Hotell som färdigt blir cirka 75 meter hög och därmed synlig från hela Malmö, Öresundsbron och delar av Köpenhamn. Målet är att Malmö Kongress Konsert och Hotell ska certifieras enligt det internationella miljösystemet LEED med sikte på den högsta nivån Platina. Bygget startade 2011 och beräknas vara klart 2014.

9. Ikano bygger kontorshus

Ikano Fastigheter planerar att bygga ett kontorshus om ca 4 000 kvm utmed Stora Varvsgatan och Stapelbäddsparken. Här kommer de att erbjuda en kreativ arbetsmiljö främst för små och medelstora företag.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter