Daniel Göök, näringslivsutvecklare i Borås: Borås har en unik dragningskraft

Daniel Göök, näringslivsutvecklare i Borås, pratar om vad som kännetecknar Borås på fastighetsmarknaden och vad som är på gång.

Hur kännetecknas Borås kommun på fastighetsmarknaden?

- Vi har ett brett utbud av såväl stora som små aktörer i Borås Stad. Stora fastigheter, som tidigare använts inom främst textilproduktion, har konverterats till spännande bostäder, konferensanläggningar, kontor- utbildnings- och verksamhetslokaler. Ett bra exempel är Textile Fashion Center i Simonsland som numera hyser en rad verksamheter såsom kontorshotell, utbildning, konferens, mode och design i en unik miljö. Det finns även attraktiva citylägen såväl som lite billigare externlägen tillgängliga. En bra mix, helt enkelt.

Vad är på gång i er kommun och hur ser tillgången på byggbar mark ut?

Bostadsbyggandet har tagit ordentlig fart och många spännande projekt rullar just nu. Ett flertal nya detaljplaner är på gång med en tydlig förtätning och allt högre hus i attraktiva lägen, gärna i kombination med andra verksamheter. Stora investeringar har gjorts för att iordningställa industrimark och genom ett tillskott på ca 100 ha industrimark inom 1 år säkerhetsställs en stabil tillväxt för såväl befintliga företag som nyetableringar.

Hur kommer Borås att se ut om 5-10 år?

- Staden växer kraftigt nu och har 108 000 invånare med en ökning på mellan 1 000-1 500 nya invånare per år. Detta ställer stora krav på Borås som en attraktiv och lockande stad med ett brett utbud för olika målgrupper. Boråsregionens textilprofil stärks av näringslivet, utbildningarna och forskningen och skapar tillväxt genom gediget hantverk och stort ”know how”. Om 10 år tror jag vi ser Borås som en tydligare del av Göteborgsregionen med ett stort flöde av människor, kunskap och affärer.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i Borås?

Vi har en god dialog mellan staden och marknadens aktörer och ser gärna fler som är med och utvecklar och bygger staden. Utan investeringar, ingen utveckling. Borås Stad jobbar hårt med att underlätta en rad olika processer såsom ärendehantering, bygglov m.m. och försöka göra det så smidigt och enkelt som möjligt att jobba tillsammans med oss. Här fyller vi på Näringslivsenheten en viktig funktion mellan företagen och kommunen för att förstå varandras behov och förutsättningar.

Varför skall man som fastighetsägare satsa på Borås kommun?

- Borås är den stad i Sjuhärad som utan tvekan har en unik dragningskraft och kapacitet att tillgodose en stor bredd av olika behov. Här är man lyhörd för nya idéer och när alla inblandade aktörer samverkar fullt ut blir det väldigt bra. Det kokar av kreativitet och vilja att förändra och utveckla sig själv och sin omgivning. Det bor en knalle i varje medborgare – det är en del av vårt dna.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter