Danderyd i ett strategiskt läge

Med bra kommunikationer och ett strategiskt läge är Danderyd attraktivt för företagare. Från att ha uppfattats som en aningen slumrande kommun, där inte särskilt mycket hänt och byggts under senare tid, är en förändring på gång då flera omfattande utvecklings- och byggprojekt står för dörren.

Vy mot norr med Svärdvägens företagsområde i Mörby Centrum. Foto: Maria Djurskog

Vy mot norr med Svärdvägens företagsområde i Mörby Centrum. Foto: Maria Djurskog

Danderyds kommun är belägen cirka en mil norr om Stockholm och består av de fyra kommundelarna Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund.

Enligt Olle Reichenberg (M), ordförande i kommunstyrelsen, upplevs Danderyd som en kommun som har ett bra strategiskt läge och goda kommunikationer. Förutom att man med tunnelbanan kan ta sig in till stan på 15 minuter finns även Roslagsbanan att tillgå. De sex nordostkommunerna driver på för en utbyggnad av Roslagsbanan till Arlanda, vilket ytterligare skulle förbättra Danderyds strategiska läge.

– Det gör att det blir attraktivt för många företagare att flytta till Danderyd, eftersom det är så lätt och går så snabbt för arbetskraften att ta sig ut hit. De fördelaktiga kommunikationsmöjligheterna gör att man slipper krångla med bil och parkering. Dessutom är det naturligtvis mycket billigare att hålla till här ute än i Stockholm med tanke på de lägre hyresnivåerna.

Bra företagsklimat

Näringslivet i Danderyd består till stor del av små och medelstoraföretag. Till fåtalet större verksamheter hör Danderyds sjukhus, som är kommunens största arbetsgivare.

– Vi har många egenföretagare som arbetar som exempelvis revisorer, ekonomer, rådgivare eller jurister. Det är inte ovanligt att de driver företagen hemma i sina bostäder.

Företagsklimatet beskriver Olle Reichenberg som bra, med en sjundeplats i Svenskt Näringslivs kommunranking. Han understryker Danderydsbornas positiva inställning till företagande.

– Det beror på att många här själva är företagare. Utbildningsnivån är relativt hög och man vet vilken betydelse företagande har för tillväxt och framtid. Våra skolor är bland de bästa i Sverige och vi jobbar också på att få ett närmare samarbete mellan dem och det lokala näringslivet.

Olle Reichenberg (M), ordförande, Danderyds kommunstyrelse. Foto: Peter Knutson

Olle Reichenberg (M), ordförande, Danderyds kommunstyrelse. Foto: Peter Knutson

Gott om lokaler

Kommersiella lokaler finns det gott om, menar Olle Reichenberg.

– Det som är vårt problem är att vi är en liten och tätbebyggd kommun med brist på ledig industrimark. Detta är en nackdel för större företag, t ex inom handel, som vill flytta ut hit och bygga sin egen fastighet.

Majoriteten av de kommersiella lokalerna finns framförallt i området kring Mörby Centrum. Det pågår också diskussioner att utveckla området i anslutning till Danderyds sjukhus och på så sätt skapa både mer bostäder och arbetsplatser. Enligt Olle Reichenberg finns det potential att skapa ett forskningskluster där.

Nergrävd E18

Danderyds kommun har precis påbörjat ett stort utredningsarbete, tillsammans med bland andra Trafikverket, som syftar till att undersöka möjligheten att tunnelförlägga en del av E18 som går genom kommunen.

– Skulle det visa sig att det går och att det också är ekonomiskt försvarbart, då öppnar sig helt nya möjligheter eftersom man kommer kunna bygga på ytor som idag inte går att använda på grund av närheten till vägen med dess höga partikelhalter och bullernivåer. Där skulle det kunna bli både nya kommersiella lokaler och bostäder i en framtid. Med tanke på närheten till sjukhuset, universitetet, Tekniska Högskolan och Karolinska sjukhuset kan man tänka sig att det i området kan satsas på en inriktning på forskning och medicinteknik.

Om allting går som det ska kan kommunen och Trafikverket om ungefär fem år fatta beslut om vägen ska grävas ner eller inte.

Utvecklat Mörby Centrum

Fastighetsägaren Diligentia kommer att bygga ut Mörby Centrum norrut på en tomt som idag används som parkering. Där ska nya ytor för handel och kontor växa fram.

– Det är naturligtvis ett väldigt bra kontorsläge med extremt nära till tunnelbanan. Dessutom är det också lätt att ta sig dit via E18 och parkeringsmöjlighet-erna blir goda, säger Olle Reichenberg.

Runt om nuvarande Mörby Centrum ska det också byggas bostäder och den slitna utemiljön kommer att lyftas, bland annat ska torg och park rustas upp.

– Om Diligentia kommer igång här i början av höstkanten, vilket jag tror, räknar vi med att projektet kommer vara fullt genomfört om cirka fem år.

En modernare kommun

Att Danderyd är en kommun som traditionellt inte har byggt särskilt mycket tror Olle Reichenberg har gett dem stämpeln som lite sömniga.

– Men nu när vi har ett antal intress-anta projekt på gång och inte minst vår centrumutveckling tror jag att vi kan påverka den bilden. Jag hoppas att Danderyd i framtiden kommer upplevas som en mer modern kommun och en mer ansvarstagande part i regionen.

Inför en etablering är man naturligtvis alltid välkommen att kontakta kommunen, menar Olle Reichenberg.

– Företagare som är intresserade av att etablera sig i kommunen är välkomna att kontakta t ex mig eller näringslivschefen för en diskussion om möjligheterna för just den specifika verksamheten.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter