Dags för byggstart i Västra hamnen

Dags för byggstart i Västra hamnen Västra hamnen förankras som Malmös nya stadsdel med byggstart under våren. Läget är unikt och arbetet omfattande. Andreas Ivarsson, marknadsområdeschef på Diligentia, berättar om vad som hänt sedan sist.

Vi pratades vid i augusti förra året. Vad har hänt sedan dess?

Det har hänt mycket! Bland annat går mässhallarnas kontrakt på området ut den sista mars i år och vi har nyligen fått ett investeringsbeslut på att vi får riva de befintliga hallarna för att förbereda för exploateringen av arton nya kvarter.

Oj! Det blir verkligen en helt ny stadsdel!

Ja, det blir en helt ny stadsdel som byggs.

Hur har Malmöborna mottagit beskedet? De allra flesta har tyckt att det varit mycket positivt och att det ger en ökad utveckling för regionen och Västra hamnen. Västra hamnen är ett område som representerar det nya Malmö. Nybyggnationerna innebär att vi får bort en stor barriär som det här området utgjort genom utformningen av många av de fastigheter som finns där idag. Det finns naturligtvis mycket historia i det här området, jag tänker till exempel på Kockums varvsepok och så vidare. Det är naturligtvis viktigt att värna om dessa historiska miljöer vilket vi är väl medvetna om i vårt arbete.

Vilken personlighet ska Västra hamnen få? Om tittar på där vi är idag, så flyttar som sagt mässan ut den 31 mars och vi går ut nu med en allmän förfrågan på en rivningsentreprenad, vi ska riva cirka 45 000 kvadratmeter. Konceptet för området jobbar vi med just nu så det är inte klart ännu. Det görs i ett senare skede med ett enkelt planförfarande där respektive kvarter utformas i egna detaljplaner. Vi jobbar just nu febrilt med bostads- och kontorskonceptet med frågor gällande vad som ska byggas och för vem vi ska bygga. Tanken är att ca 70 000 kvadrat ska vara kommersiell yta.

Svettigt! Ja, det är lite svettigt (skratt) och det är med stor respekt som man går in i ett sådant här omfattande projekt. Våra planer kan delas upp i två delar, det är en skellettplan och en detaljplan. Skellettplanen är den omfattande planen på kvarteren som rör 90 000 kvadrat. Detaljplanen är en tomtyta på cirka 10 000 kvadrat, så totalt rör det sig om ungefär 100 000 kvadratmeter yta sammanlagt och 160 000 kvadratmeter bruttoarea. Planerna antog i nämnden i slutet av februari så det är klart för rivningen som påbörjas i april. Vi börjar med att riva invändigt och bara det kommer ta några månader innan vi sedan kan börja det utvändiga arbetet. Skellettplanen fastlägger egentligen bara två lokalgator och en infartsgata så detta styr inte den övergripande utformningen. Hur tycker du att "pappersarbetet" i det här projektet gått?

Väldigt bra! Malmö stad har jobbat väldigt nära oss i utvecklingsskedet hela vägen från starten. Staden har varit oerhört aktiv och positiva till vårt arbete med Västra hamnen och det har gjort att samarbetet har fungerat väldigt bra. Vi har varit skonade från överklaganden och så vidare än så länge, så det känns jättebra.

Har ni någon särskild tanke kring vilken handel området ska ha? Kommer det finnas ett shoppingcenter till exempel?

När vi talar om handel pratar vi inte i detta sammanhang om gallerior och liknande. I Västra hamnen kommer vi istället att satsa på kompletteringshandel som exempelvis apotek, mindre livsmedelsaffärer och kommunal service.

Just nu heter kvarteret ni arbetar med "Bilen 7" finns det några planer på att ända det?

Ja, nu under våren ska vi gå ut till allmänheten och låta dem vara med och bestämma ett nytt namn. Det här arbetet är något som vi håller på med just nu. Jobbar med det finns om kanske.

Hur ser områdets tidsplan ut? Vi tog ett konkret investeringsbeslut i december förra året och de här planerna antogs av nämnden nu i februari så enligt vår affärsplan hoppas vi att vi runt år 2025 ska ha ett i princip färdigställt område. Området har vi ägt sedan 1999 och Malmömässan har hyrt av oss fram till nu så vi har inte kunnat göra några större förändringar tidigare.

Skulle du säga att det här området är unikt i Malmö?

Läget nära centrum och centralstationen är självklart mycket bra. Det finns naturligtvis fler områden som kommer utvecklas i Malmö men kombinationen områdets storlek, att vara sjönära och ligga intill city är ganska unikt.

Om vi ska prata om kontorsytorna, hur mycket blir tillgängligt och vilken typ av hyresgäster finns på önskelistan?

Initialt kommer vi arbeta med större hyresgäster, sedan kommer det naturligtvis att finnas mindre kontorsytor tillgängliga också. För att få igång ett sådant här stort projekt måste man i ett tidigt skede föra samtal med ett par, tre, fyra stora tagare som önskar ytor mellan 3-10 000 kvadratmeter. Självklart välkomnar vi ännu större hyresgäster men det finns ju inte så många.

Har ni sagt någon siffra gällande vilken uthyrningsgrad som ska uppnås innan ni verkligen sätter igång med ett kvarter?

Diligentia är en stor fastighetsägare, men vi är också en trygg och stabil samarbetspartner. Vi gör inga stora utsvävningar och vi tar inte heller några stora risker, vi kommer inte att dra igång några spekulationsbyggen. Vi har stor respekt för konjunkturen och vad som kan komma i framtiden. Kan du säga något om vilka hyresgäster ni för samtal med?

Näe du, jag går inte ut med några sådana uppgifter innan papperna är underskrivna.

Samtalet med Andras Ivarsson avrundas med ett skratt och framtiden i detta jätteprojekt är med all säkerhet något vi kommer höra mer av under en lång period framöver.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter