Där Lund är som grönast

S:t Larsparken i Klostergården är Lunds gröna lunga. Hemsö är en av parkens tongivande aktörer med sina 31 hus som rymmer verksamheter inom skola, vård och omsorg. Och deras arbete med att utveckla parken och göra plats för nya verksamheter fortsätter. Just nu med byggnaden Grenverket. Fasaden och uttrycket behålls enligt bevarandekraven, men invändigt blir de 15 000 kvm nya och moderna ytor för skola och vård tillsammans med andra närbesläktade verksamheter. Dessutom ser Hemsö gärna både kontor och annan service på de 4 000 kvm som fortfarande står lediga.

StLars-JFA-HiRes21

StLars-JFA-HiRes21

På 1850-talet riktades kritik mot de trånga, mörka sinnessjukhusen som inte ansågs lämpliga att bota sjukdomar i. Stora summor pengar användes för att istället bygga nya anläggningar i

StLars-JFA-HiRes19

StLars-JFA-HiRes19

Grönt både ute och inne

Byggnaden kommer att präglas av grönska, både utomhus och inomhus, på en plats som ger människor och företag energi och kraft att växa.

- Att en grön miljö är bra för inlärning, det är vetenskapligt konstaterat, menar Fredrik Alvarsson. Projekt Grenverket har också ambitionen att nå Miljöbyggnad nivå silver och Green Building vilket innebär att hela projekteringsprocessen är präglad av ett miljö- och hållbarhetstänk. Byggnaden kommer till stora delar saneras och miljögodkända material och effektiva miljövänliga tekniska system byggs in.

StLars-JFA-HiRes25

StLars-JFA-HiRes25

Blandade verksamheter

Arbetet, som startade vid årsskiftet, har gått från rivningsarbeten till de uppbyggnadsarbeten som pågår. Just nu händer det mycket med fasaden, bl a byts fönster ut och nya delar som skolentré och två utbyggnader är under uppförande. Uthyrningsarbetet pågår också för fullt och Hemsö ser gärna en mix av verksamheter.

- 70 % av huset är redan uthyrt, konstaterar Fredrik Alvarsson. Hälften till Engelska Skolan, som flyttar in i augusti, och hälften till Attendo som ska driva ett äldreboende och en grundskola. Men ytterligare 4 000 kvm är fortfarande lediga och nu vänder vi oss till närbesläktade verksamheter inom vård, skola och omsorg - allt från exempelvis tandläkare, kiropraktorer, gym och förebyggande vård.

Och Hemsö har även bestämt sig för att släppa in andra verksamheter i huset.

- Vi kommer också att erbjuda mer traditionella, moderna kontorsytor. Dessutom finns 700-800 kvm mindre serviceytor i bottenplan där vi till exempel kan tänka oss café, frisör, Apotek eller blomsterhandel. Det känns roligt med en mix och jag tror att vi kan få ihop det på ett bra sätt.

Läget är fördelaktigt för alla, i ett område där det, enligt Fredrik Alvarsson, inte har hänt så mycket på senare tid.

- Men nu tror jag att utvecklingen kommer att ta fart. Här planeras både bostäder och en Pågatågsstation och man utreder också förutsättningarna att bygga en supercykelväg mellan Malmö och Lund.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter