Corallen satsar långsiktigt i Norrköping

Norrköping är en intressant utvecklingsort med en under flera år stark befolkningsökning och där mycket idag pekar mot en positiv framtidutveckling. Den bedömningen gör Fastighets AB Corallen som genom ett större fastighetsköp etablerat sig på orten och nu har ambitionen att bli en viktig del av det framtida stadsutvecklingsarbetet. Man har köpt 22 stycken kommersiella fastigheter i Norrköping och Linköping  (tidigare Henry Ståhl Fastigheter AB). 

Claes Junfeldt  VD Corallen Fastighets AB

Claes Junfeldt VD Corallen Fastighets AB

Fastighets AB Corallen är ett helägt dotterbolag till Castellum AB. Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige och finns etablerade på 15 orter i södra Sverige. Corallen och Castellum har varit etablerade i Östergötland sedan 2007 då man köpte ett bestånd om ca 37 000 kvm av det kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors i Linköping.

– Bolagets ambition har sedan dess varit att expandera vidare i Östergötland, inte bara i Linköping utan också i Norrköping så snart möjligheten gavs, berättar Claes Junefelt, VD Corallen.

Östergötlands och speciellt Norrköpings utvecklingsmöjligheter har under flera år analyserats och intresset för en expansion i Linköping och en nyetablering i Norrköping har ökat i takt med att man byggt upp en lokal organisation i Östergötland. Idag ser man flera tecken på att Norrköping har en positiv utvecklingstakt framöver, och att det finns flera starka lokala fastighetsägare på orten ser man som positivt och det säkrar staden långsiktiga utveckling och stadskärnans attraktivitet.

Första steget i Norrköping

När fastighetsbolaget Heimstaden köpte upp Henry Ståhl Fastigheter hösten 2014 antog Corallen att de kommersiella fastigheterna i beståndet på sikt inte skulle behållas.

– I och med att Heimstaden är ett bolag som huvudsakligen fokuserar på bostäder såg vi möjligheten att kunna överta ansvaret för de kommersiella delarna i Henry Ståhls portfölj, säger Claes Junefelt.

Corallen bildade tillsammans med Heimstaden ett gemensamhetsbolag för att utveckla de sammanlagt 22 fastigheterna, 13 i Norrköping och 9 i Linköping.

– Norrköping och Linköping tillsammans utgör den fjärde storstadsregionen och båda orterna har en stark och positiv utveckling av både invånarantal och näringsliv. Det bestånd som Corallen har där idag beskriver Claes Junefelt som en intressant blandning av fastigheter i både centrala lägen och i ytterområden.

– Detta är ett första steg. Vi hoppas och tror att vi ska kunna expandera vidare i både Norrköping och Linköping.

Naturligt utvecklingsområde

Innan försäljningen har Henry Ståhl Fastigheter omvandlat det tidigare nedgångna industriområdet Knäppingsborg i Norrköping till ett livfullt område fyllt av butiker, restauranger och kontor. Här arrangeras också ett stort antal nöjesevenemang under sommarhalvåret.

– Knäppingsborg har blivit en stor tillgång för centrala Norrköping och det är någonting som vi kommer att värna om och utveckla vidare, konstaterar Claes Junefelt.

Direkt i anslutning till det området, som ligger intill Motala ström och konserthuset Louis De Geer, köpte bolaget under 2014 fastigheten Gamla Rådstugan. Även denna byggnad planeras utvecklas till ett livfull område innehållande kontor, restauranger och butiker, torget vill man ta i anspråk för uteservering och försäljningsverksamhet.

Mitt i centrala Norrköping äger Corallen också fastigheten Spiran (g:a Swedbankhuset) om totalt 8 000 kvm. Idag är den till största del tomställd och utvecklingsarbete pågår. Här ska Corallen tillskapa ca 2 000 kvm butiker och restaurangytor i markplanet och skapa attraktiva kontorslokaler, intresset för den centrala läget är redan stort och flera diskussioner pågår.

Lokala och långsiktiga

Claes Junefelt hoppas och tror att Corallen i Norrköping, kommer upplevas som en aktiv fastighetsägare som långsiktigt tar ansvar för stadsutvecklingen och kontinuerligt genomför nybyggnadsprojekt och investeringar i befintliga fastigheter.

– I och med att vi är starkt lokalt förankrade med personal från orten och att vårt arbetssätt bygger på långsiktighet kan vi ha ett nära samarbete med våra hyresgäster. Vi vill kunna erbjuda våra kunder alternativ både vid expansion och när behov finns av att minska lokalytorna. När vi nu har ett bestånd om ca 110 000 kvm i Norrköping, med en blandad fastighetsportfölj, har vi möjligheten att kunna erbjuda olika typer av lokaler beroende på hur våra hyresgästers behov ser ut för stunden. Så ett nära samarbete där vi är följsamma och flexibla – det är vår ambition.

Knäppingsborg, fotograf: Brita Nordholm

Knäppingsborg, fotograf: Brita Nordholm

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter