Cleantech visar vägen

Clean technology, oftast bara kallat Cleantech, är ett begrepp på stark frammarsch och som de flesta av er säkert har hört talas om. Marknaden för Cleantech har vuxit kraftigt de senaste åren, och den fortsätter att växa. Men vad innebär det egentligen och vilka är trenderna? Enkelt förklarat är Cleantech ett samlingsbegrepp för nya teknologiska lösningar och affärsmodeller som minskar förbrukningen av naturens resurser och ger lösningar på växthuseffekten och de övriga globala miljöutmaningarna som finns i dag. Dessutom är det lösningar som klarar kravet att ge konkurrenskraftig avkastning på investeringarna som måste göras. Antalet företag med intressant teknik och goda framtidsutsikter är många och riskkapitalbolag över hela världen letar hela tiden efter lämpliga kandidater att investera i. Anledningen till deras allt större intresse för cleantech beror givetvis på drivkrafter som klimatförändringar, höga energipriser, oljeberoendet, mer krävande miljölagstiftning och världens allmänna fokus på miljöfrågornas betydelse. Många satsningar inom Cleantech Satsningarna inom cleantech är många, bl a finns Cleantech Business Network (SCBN) som är en satsning med fokus på samverkan mellan innovativa och tillväxtorienterade små och medelstora företag med verksamhet inom högteknologisk energi- och miljöteknik i stockholmsregionen. Stockholm Cleantech Business Network stödjer aktiv samverkan mellan företagen i form av nätverkande och mötesplatser, vilket bidrar till att optimera förutsättningarna för ett gynnsamt tillväxtklimat. Sedan flera år drivs en framgångsrik och internationellt erkänd modell för tillväxt inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT) i Kista Science City. Sverige och stockholmsregionen har legat, och ligger fortfarande, långt fram i forskningen kring hållbara lösningar. Detta gäller alla slags förnybara energislag, nya material, energieffektivisering, etc. Det finns också en världsledande kompetens hos svenskt näringsliv och offentlig sektor om vad hållbar utveckling innebär inom stadsbyggande, transporter och industri. Samtidigt kan man konstatera att Sverige inte lyckats särskilt bra vad gäller kommersialisering av den här typen av forskning och kompetens, men möjligheten att skapa en ny exportindustri är faktiskt stor. Malmö - en Cleantech city En stad som insett detta är Malmö som på allvar har inlett sin satsning på att etablera sig som en internationellt ledande Clean Tech City, en stad med en unik miljöprofil där ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samverkar. Kommunen ska utforma ett koncept där man tillsammans med näringsliv, högskola och andra aktörer kan skapa en attraktiv plats för att starta, driva och utveckla företag inom cleantech-området. I ett första steg inrättas Malmö Cleantech Office som ska driva satsningen på profilområdet cleantech framöver. I ett andra steg är sedan tanken att det ska etableras ett Green Light District i den del av Malmö som är tänkt som geografiskt fokus för verksamheten. Syftet är att attrahera nyetableringar av cleantechföretag och erbjuda redan befintliga företag i Malmö en spännande möjlighet till omlokalisering. Västra hamnen och Norra hamnen pekas ut som de fasta punkterna i ett sådant område. Planerna finns också att etablera ett Cleantech center, en konferens- och mötesinriktad plats för cleantechsektorn i Malmö. Centret ska bland annat innehålla utställning-, mötes- och konferensmöjligheter och föreslås ligga i anslutning till det befintliga cleantech-klustret i centrum och Västra hamnen. trender 2010 Branschorganisationen Cleantech Group har tittat i spåkulan och sammanställt en tio-i-topp-lista över trenderna inom cleantech 2010. 1. Mer pengar. 2009 var inte ett så dåligt år med hänsyn taget till den globala ekonomin. 2010 väntas bli ett år då insatserna från individuella huvudfinansiärer ökar kraftigt. Cleantech Group tror också att nya kinesiska allianser med internationella aktörer kommer att dyka upp. 2. Försöken till globala miljööverenskommelser kommer att leda till besvikelser. Likväl har racet börjat och Cleantech Group kallar de gröna ekonomierna för den nya rymdkapplöpningen. Mängder med statliga "gröna" pengar kommer att elda på samhällen, städer och länder att skapa cleantech-ekonomier och att etablera innovationer. Inte minst vill regioner stämpla sig själva som cleantech-nav där fokus inte längre ligger på att lösa koldioxidproblemet utan att istället skapa helt nya industrier. 3. Rena bilar blir en del av ny mobilitet. Under 2009 hamnade elbilar på allas läppar. 2010 kommer elbilarna att bli en kugge i ett paradigmskifte där ett övergripande mål är "smart mobilitet", något som går bortom den rena transportsektorn. Under året kommer vi att se mer av ekodesignade städer med fokus på gröna transporter och arbete. 4. Bredare perspektiv. Under 2009 dominerade koldioxiddiskussionen. Även under den finansiella krisen har oljepriset förblivit högt. Detsamma gäller priserna på ädelmetaller. När ekonomin vänder upp kommer det att bli tydligt att problemet med exempelvis tillgången på olja inte försvunnit. Under 2010 tror Cleantech Group att priserna på råvaror kommer att raka i höjden på ett sätt som påverkar cleantech-branschen och möjligen även leder till handelskonflikter. 5. Kompromissernas år. Under 2010 kommer debatten kring kompromisser att hårdna. Förbränningsmotorernas övertag i fråga om vattenkonsumtion jämfört med bränsleceller eller biobränslen är ett exempel. Räkna även med ökad motvilja till vind- och solkraftsfält från olika håll. 6. Programmen gör intåg. Cleantech Group räknar med att mjukvarubaserade innovationer kommer att spela en större roll inom cleantech de närmaste åren. 7. Marknadsföring blir viktigt. Att synas kommer att bli viktigare under 2010. Det kommer att bli viktigare att kunna peka ut fördelar med den egna miljötekniken till både privatkunder och företag, bedömer Cleantech Group. Dessutom kommer cleantech-lösningar att bli konsumentprodukter under 2010. 8. Stenrika upptäcker cleantech och kommer att vilja investera i miljöteknik. 9. Under 2010 kommer ett antal uppköp och konsolideringar att äga rum. Det kommer att bli särskilt märkbart i regioner och inom teknologier där överetableringar och överinvesteringar gjorts. 10. Teknologierna som kommer. "Traditionell" och välkänd teknik som energiutvinning från avfall och geotermisk energi väntas få ökad uppmärksamhet under året. Det ökande intresset för sol- och vindenergi kommer att tillta. Samtidigt kommer intresset för hållbar odling och livsmedelsproduktion att öka. På samma sätt kommer hållbara metoder för livsmedelsutvinning från havet att etablera sig som en fråga inom miljöteknik.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter