Cityfastigheterna uppgraderas successivt

Illustration från Mäster Samuelsgatan. Bild: Tengbom arkitekter

Illustration från Mäster Samuelsgatan. Bild: Tengbom arkitekter

Enligt Stockholms stad ska city bli en levande stadsdel med folkliv dygnet runt och under de senaste tio åren har det pågått en förändring av det befintliga fastighetsbeståndet i city. I brist på mark för nyproduktion uppgraderas istället de befintliga fastigheterna när större hyresgäster flyttar ut.

I oktober 2012 beslutade kommunfullmäktige i Stockholms stad om Vision för City, som går ut på att city ska bli en levande stadsdel med folkliv dygnet runt. Enligt visionen ska city år 2030 vara Stockholms och Sveriges främsta ansikte mot världen och en inbjudande första anhalt för besökare liksom en stadsdel som med stolthet och förtjänst kan stå värd för såväl Nobelfestligheter som idrottsevenemang. city år 2030 ska rymma mer än bara funktioner och byggnader, det ska förmedla känslan av 2000-talets Stockholm – ett Stockholm i världsklass.

Mer konkret ska Stockholms city bli en blandad stadsmiljö med den promenerande människan i fokus enligt visionen. Gångstråk ska ha stärkts för att underlätta människors sätt att röra sig i city, bottenvåningar ska ha öppnats mot gatan och fyllts med publika verksamheter och offentliga miljöer som gator, parker och torg ska ha rustats upp så att de upplevs som tryggare och mer attraktiva.

Fastigheterna uppgraderas

Under de senaste tio åren har det pågått en förändring av det befintliga fastighetsbeståndet i city, vilket ser ut att fortsätta. Avsaknad av markytor för nyproduktion gör att man inte bygger speciellt mycket nytt i dagsläget, men trots det tillkommer nya ytor när stora företag flyttar ut ur city. Ett exempel är när Swedbank under våren 2014 flyttar sitt huvudkontor från lokalerna runt Gallerian i centrala Stockholm till nya lokaler i Sundbyberg. Då kommer fastighetsägaren passa på att renovera fastigheten, vilket sker varje gång ett stort företag flyttar. På det sättet sker en successiv uppgradering av cityfastigheterna, som i dag är i gott skick över lag.

Klarabergsgatan & Nybrogatan

I Stockholm city pågår ständigt förnyelseprojekt. Ett av dem är planen för Nya Klarabergsgatan som är tänkt att bli ett attraktivt citystråk. Förslaget till den nya utformningen skickades på remiss i våras och ska stärka framkomligheten i området för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer samtidigt som möjlighet ges att göra en välbesökt plats i city mer attraktiv. Dagens biltrafik föreslås ledas om till bland annat närliggande Mäster Samuelsgatan. Det möjliggör för fler uteserveringar, sittplatser för allmänhet och en mer varierad, tillgänglig och levande stadsmiljö längs Klarabergsgatan.

På Nybrogatan är Trafikkontoret redan igång med renoveringar på sträckan från Strandvägen till Östermalmstorg. Ledningsarbetena är avklarade och i april 2014 inleds de större gatuarbetena som planeras vara klara i juli 2015.

Kontorsprojekt i city

På Mäster Samuelsgatan, mitt i Stockholms CBD, ersätts tre gamla och ineffektiva byggnader av en modern fastighet som ska omfatta 30 500 kvm förstklassig kontors- och butiksyta när Pembroke Real Estate bygger Hästen 22. Fastigheten förväntas stå klar under tredje kvartalet 2015.

På Torsgatan fokuserar Bonnier Fastigheter mycket på sitt projekt Atlas Garden. När fastigheten nu blivit vakant ska den byggas om både interiört och exteriör samt byggas på med ytterligare en våning. Resultatet blir drygt 7 000 kvm moderna kontor.

Diligentia moderniserar sin fastighet på Sveavägen 44 till en av Europas mest energieffektiva kontorsbyggnader, toppad av en takpark med 48 svenska växt- och insektsarter.

Mitt emot Stockholms Centralstation, på Vasagatan 14-18, ska Vasakronan totalrenovera kontorshuset Klara C enligt högsta miljöklassning inom LEED. Fastigheten, med dess 35 000 kvm uthyrbar area, beräknas vara klar för inflyttning i april 2016.

Citybanan och Station City

Ett av de större pågående infrastrukturprojekten är Citybanan. En sex kilometer lång pendeltågstunnel som kommer innebära två nya stationer inom Stockholms innerstad. Station City som ska ersätta nuvarande pendeltågsstationer på Centralstationen och en ny station vid Odenplan som ska ersätta nuvarande stationen Karlberg. Huvudsyftet är att avlasta Stockholms central som idag är underdimensionerad för nuvarande tågtrafik. Med Citybanan förväntas kapaciteten fördubblas.

Nya stadsdelen Hagastaden

Hagastaden blir en ny stadsdel som länkar samman Solna med Stockholm i Vasastans norra utkant. Här kommer finnas 5 000 nya bostäder och 50 000 nya arbetsplatser när stadsdelen står färdig 2025.

Hagastaden ska integreras med Karolinska Institutet och det nya universitetssjukhuset med högspecialiserad vård, Nya Karolinska Solna, som öppnar 2016. Tanken är också att högskolor, forskningsinstitut och näringsliv ska kunna arbeta i nära samverkan och bilda en unik grund för ett life science-kluster.

NCC har under 2013 sålt kontors- och handelsfastigheten Torsplan i Hagastaden till KLP Fastigheter. Torsplans totala uthyrningsbara yta uppgår till cirka 30 000 kvm samt 280 parkeringsplatser. Axfood, Structor, Inspektionen för vård och omsorg, Max Hamburgerrestaurang, Systembolaget och Hemköp är några av de företag som valt att etablera sig där. I april 2014 flyttar Mekonomen Nordic in i fastigheten. Nu är 2 500 kvm kontorsyta samt 1 285 kvm handelsyta vakant.

Ett nytt kvarter, döpt till Kvarter 35 vid Torsplan ska konstrueras av konsultföretaget Tyréns på uppdrag av NCC. Här väntas uppemot 1 400 nya arbetstillfällen skapas. Kvarter 35 omfattar 35 000 kvm vilket ger utrymme för 1 200 kontorsplatser och omkring 200 arbetsplatser för restaurang och butikspersonal. Lokalerna kan användas för exempelvis forskning, undervisning, hotell och konferens. En oval löparbana ska anläggas på taket i angränsning till planerad friskvårdsanläggning. Kvarter 35 har väntad byggstart tidigast 2014.

En utbyggnad av tunnelbanan till Arenastaden via Hagastaden ska starta senast 2016. Trafikstart för delsträckan till Hagastaden planeras ske år 2020.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter