City i förändring när Stockholm expanderar

Torsplan i Hagastaden Bild: BAU Arkitekter

Torsplan i Hagastaden Bild: BAU Arkitekter

Stockholms kommunfullmäktige har för över ett år sedan antagit den nya översiktsplanen för Stockholm och för bara några veckor sedan avslutades den utställning som visat allmänheten hur planen ser ut. Promenadstaden, som den kallas, beskriver de strategier man ska ha för att utveckla staden.

I och med den nya översiktsplanen vill man koppla samman alla stadens delar, göra den mer levande och sätta den promenerande människan i fokus. Man vill höja kvaliteten på allt som byggs, oavsett funktion, skala och plats.

Om drygt ett decennium förväntas Stockholm ha en miljon invånare. Översiktsplanen är en del i att möta framtidens behov. Med fler människor krävs det fler bostäder och möjlighet till fler arbetsplatser. I Stockholm pågår just nu ett 100-tal byggprojekt – stora som små, varav ett flertal inom Norrmalm, Vasastan och Östermalm.

Hagastaden i utveckling

Hagastaden blir en ny stadsdel som länkar samman Solna med Stockholm i Vasastans norra utkant.

Här kommer man att bygga 5 000 nya bostäder och 36 000 nya arbetsplatser.

Hagastaden ska integreras med Karolinska Institutet och det nya universitetssjukhuset med högspecialiserad vård, Nya Karolinska Solna, som öppnar 2016. Tanken är också att högskolor, forskningsinstitut och näringsliv ska kunna arbeta i nära samverkan och bilda en unik grund för ett life science-kluster.

I Hagastadens hjärta utvecklar NCC kontors- och handelshuset Torsplan. Kontorsytan blir på 20 000 kvm och butiksytan på 10 000 kvm. I huset kommer det att finnas en atriumgård, men också en innergård utomhus. Högst upp byggs ett penthouse för den som hyr översta våningen. Där byggs även en terrass som samtliga hyresgäster i huset kan nyttja. Bygget sker i etapper och inflyttning beräknas till 2013-2014.

Förutom intressanta byggprojekt kan du några sidor framåt läsa om att Olle Zetterberg, VD, Stockholm Business Region tror att det här är en av stadsdelarna som mer och mer kommer bli en del av city när Stockholm växer.

Citybanan & förbifart stockholm

Två av de större pågående infrastrukturprojekten, Citybanan och Förbifart Stockholm, kommer påverka hela Stockholmsregionen kommande år.

Citybanan är en 6 km lång pendeltågstunnel som kommer innebära två nya stationer inom Stockholms innerstad. Station City ska ersätta nuvarande pendeltågsstationer på Centralstationen och en ny station vid Odenplan ska ersätta nuvarande stationen Karlberg.

Huvudsyftet är att avlasta Stockholms central som idag är underdimensionerad för nuvarande tågtrafik. Med Citybanan förväntas kapaciteten fördubblas. Kostnaden uppskattas till cirka 17 miljarder.

Förbifart Stockholm är en ny motorled mellan Skärholmen och Häggvik som ska avlasta Essingeleden och minska trafiken i innerstaden. Totalt sträcker sig förbifarten 21 km där 18 km är i tunnel under jord. Total restid för hela sträckan beräknas till 15 minuter och total kostnad beräknas till cirka 28 miljarder.

Torsplan i Hagastaden</p><p>Bild: BAU Arkitekter

Torsplan i Hagastaden

Bild: BAU Arkitekter

Förnyelse i kärnan

I Stockholms kärna pågår ständigt förnyelseprojekt. Även bakom gamla fasader döljer sig toppmoderna kontorsytor. Bland annat driver Fabege ett projekt på Norrmalm, närmare bestämt i kv Apotekaren 22 på Rådmansgatan 40.

Här vill man skapa ”stans trevligaste kontorslokaler”. Stora delar av fastigheten genomgår en invändig totalrenovering. Ombyggnationen omfattar även nya stomdelar och installationer. Den totala ytan är på 16 000 kvm.

Ännu ett projekt i city är Hästen 22, som du kan läsa om i nästa uppslag. Byggnaden är en nyproduktion som kommer stå klar 2015 och omfattar 30 500 kvm kontor och butiksytor.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter