Christoffer Verschuur, Uthyrare på Wallenstam AB: Man stöter alltid på nya utmaningar

Christoffer Verschuur jobbar som Uthyrare på Wallenstam AB. Här pratar han om missuppfattningar som kan dyka upp, optimala hyresgäster och hur han möter behov och krav från dem.

Hur skulle du beskriva den optimala hyresgästen?

- Den optimala hyresgästen vet vad de vill ha när de söker lokal. Fast utifrån ett utvecklingsperspektiv är det de kunderna som är mer diffusa i sin lokalökning som ger mig möjlighet att hitta olika lösningar och rådgöra med kunden för att på så sätt hitta en långsiktigt bra lokal.

Vilka missuppfattningar kan dyka upp i samband med en uthyrning och hur jobbar du för att undvika dessa?

- Missuppfattningar kan ske under olika steg i en uthyrningsprocess, tillfällen där man upplever sig vara överens men senare inser att missförståndet är ett faktum. För att undvika missuppfattningar jobbar jag kontinuerligt med anteckningsblock och försöker vara så lyhörd och tydlig som möjligt. Att muntligt med kunden summera ett möte eller visning i efterhand är alltid att föredra. Men det är klart, man är inte mer än mänsklig.

Hur jobbar du för att möta en hyresgästs behov och krav?

- Det är viktigt att man i ett tidigt skede är lyhörd och börjar sortera vad som faktiskt är krav och vad som är önskemål hos en hyresgäst. Det enklaste sättet är att öppet fråga vad som är det viktigaste för dem och deras verksamhet för att sedan ställa följdfrågor. Det är utifrån de viktigaste kraven som jag börjar processen att leta fram en lokal som kan passa.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

- Det bästa är att man får träffa mycket intressanta och roliga individer inom olika branscher och konstellationer. Jag får röra på mig i olika stadsmiljöer och tillsammans med kunden visualisera en framtid för en befintlig eller kommande verksamhet. Yrket som uthyrare är väldigt varierat och man stöter alltid på nya utmaningar där man får nyttja all sin kunskap. Vi jobbar i team och har en väldigt bra gemenskap!

Hur är en bra uthyrare?

- I mitt arbete handlar det om att skapa långsiktigt bra hyresrelationer med bra bolag. En uthyrares främsta verktyg är att alltid vara lyhörd utifrån kundens behov och samtidigt kunna hitta lösningar för hur lokaler i ens bestånd kan anpassas och nyttjas på olika sätt för att uppfylla behoven långsiktigt. Varje uthyrning blir ofta som ett projekt där uthyrare är navet mellan de interna processerna och kunden. Den samordnande egenskapen hos uthyraren är därför en viktig nyckel för att hitta bra lösningar som fungerar för alla parter.

Vad skulle du säga är svårast med ditt jobb?

- Utmaningen och det som samtidigt är roligast är att ha flera intensiva uthyrningsprocesser igång samtidigt. Vi på Wallenstam jobbar i ett team av uthyrare tillsammans med andra kompetenser inom företaget för att både fördela arbetsbördan och stötta varandra inom olika tekniska områden.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter