Centrum utöver CBD

De områden som är att betrakta som centrala kontorslägen men utanför CBD i Göteborg är bland annat Vasastaden, Lorensberg, Järntorget och Stenpiren.

Projekt

Det är ett antal kontorsprojekt som ligger i direkt anslutning till CBD som kommer påverka kontorsmarknaden i Göteborg framgent.

Först och främst är det NCCs nybyggnation Ullevi Office Arena som med sina 16 våningar och 14 000 kvm kontorsyta kommer locka företag som söker stora sammanhållande ytor i nya lokaler. Inflyttning beräknas till slutet av 2012 och begärda nivåer är kring 2 000 – 2 500 kr/kvm.

Klippan Kulturfastigheter renoverar det gamla landsarkivet och passar även på att bygga nya kontor på Arkivgatan i närheten av Götaplatsen. I marknadsföringen av kontoren vill företaget locka hyresgäster med mottot ”Modernt kontor i historisk miljö - diskretion i centrum”. 2 185 kvm kontor finns i den nybyggda delen som kommer ha glasfasad och 2 289 kvm kontor i den restaurerade äldre delen. Hyrorna torde hamna en bit över 2 000 kr/kvm även för dessa kontor.

På Skeppsbron är planen på samråd får att återigen ställas ut under tredje kvartalet 2011. Cirka 400 bostäder och 30 000 kvm lokalyta kommer bilda en förlängning av dagens centrum mot älven. Det är dock många år kvar tills detta är verklighet. Spårvägen som behandlas i en separat planprocess beräknas vara i drift först år 2015 med en ny stor knutpunkt vid Stenpiren.

Ett projekt som ligger ännu längre fram i tiden är ”Norra Masthugget” som inbegriper området från Rosenlundsverket till Amerikahuset. Området föreslås förtätas och kompletteras med bostäder, kontor, handel och grönytor samt på ett eller annat sätt kopplas ned till älven även här. Hur man skall lösa det med Oscarsleden som idag effektiv avskärmar Linnéområdet och Masthugget från älven är inte klart. Stena fastigheter har tillsammans med White Arkitekter lämnat in ett förslag till programmet för detaljplanen om en byggnad med 30 våningar med bostäder och kontor i närheten av Rosenlundsverket.

Uthyrningar/vakanser

Drygt 5 000 kvm är i nuläget uthyrt i Bygg-Götas projekt Pagoden. Det är Solar Sverige och IFS Sweden som har hyrt in sig på 2 100 kvm respektive 3 000 kvm. Totalt rymmer byggnaden cirka 12 000 kvm och enligt Bygg-Göta begär man hyror på 2 000 – 2 500 kr/kvm.

På Masthuggstorget i Platzers fastighet är cirka 3 000 kvm kontorslokaler vakanta. Likaså har Diligentia drygt 5 000 kvm vakanta kontorslokaler på Bohusgatan sedan Nobel Biocare lämnade byggnaden.

Enligt ”rykten på stan” så är det inte helt otänkbart att någon större butikskedja som tidigare riktat in sig på köpcentrum utanför för stan även väljar att etablera sig i city. Om det är sanning i ryktet får tiden utvisa.

Det finns idag relativt gott om lediga lokaler i alla storlekar men det anses vara en bristvara på moderna och flexibla kontor. Med de många projekten kommer dock stora nya moderna ytor att tillkomma och de återstår att se hur marknaden reagerar på dessa.

Butiker/Restauranger

Utanför CBD är det vanligt med butiker och restauranger i bottenplan på bostadshusen. Vilka hyror man tar ut för lokalerna i bottenplan verkar inte enbart vara lägesberoende utan även beroende av fastighetsägaren. Bostadsrättsföreningar verkar vara nöjda om de får in någonting för att hålla ner avgiften för de boende i husen vilket leder till att hyrorna är lägre hos dem än hos traditionella fastighetsbolag. Butikshyrorna i Vasastaden börjar vid cirka 1 350 kr/kvm vilket kan anses som lågt.

Framtiden

På kontorssidan kommer flera nya moderna ytor att färdigställas under 2011-2012. Klart är att dessa kommer kunna erbjuda effektivare och modernare ytor anpassade efter dagens krav. Hyresnivåerna inom centrala Göteborg har historiskt varit väldigt stabila. Med en återhämtning på arbetsmarknaden och med ett tillskott på kontorsytor bedöms hyresnivåerna inte justeras nämnvärt under den närmsta framtiden.

Område

Hyresnivåer*

Vakansgrad

Göteborg CBD

1 600 – 2 400 kr/kvm/år

Övriga Centrum

1 000 – 1 700 kr/kvm/år

Högsbo/Sisjön

900 – 1 400 kr/kvm/år

Norra Älvstranden

1 500 – 2 100 kr/kvm/år

Hisingen

900 – 1 200 kr/kvm/år

Gårda

1 500 – 2 100 kr/kvm/år

Gamlestaden

1 000 – 1 500 kr/kvm/år

Mölndal

1 000 – 1 500 kr/kvm/år

Borås

900 – 1 300 kr/kvm/år

* Hyresnivåerna avser kontorslokaler i A och B+ läge och anger kallhyra exklusive fastighetsskatt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter