Centrala möjligheter i Göteborg

I ett centralt läge, som kommer att utvecklas vidare med vision Älvstaden, kan Platzer Fastigheter snart erbjuda ett helt kontorshus till nya hyresgäster. Vid årsskiftet 2015/2016 blir samtliga 2 500 kvm lediga i huset vid Packhusplatsen, som på 40-talet byggdes för Transatlantic. 

Unionen-4904

Unionen-4904

Ända sedan Gustav II Adolf grundlade Göteborg år 1621 har sjöfarten varit viktig för stadens kommersiella liv. Just området kring Packhuskajen har varit masthamn, fransk frihamn och ett intensivt handels- och sjöfartscentrum plus hem för flera av stadens redarkontor. År 1942 utökades Packhusplatsen med ytterligare en rederiverksamhet då byggnationen av Transatlantics nya huvudkontor tog fart genom att Posthuset revs. Två år senare stod den gedigna byggnaden, med betongstomme och ytterväggar klädda av bohuslänsk granit, klar.

Ett eller flera företag

Vid årsskiftet 2015/2016 flyttar nuvarande hyresgäst, Unionen, då de behöver minska sin lokalyta och möjligheterna för nya hyresgäster är många, menar Ulrica Sjö-swärd, fastighetschef, Platzer Fastigheter.

Ulrica Sjöswärd, Platzer

Ulrica Sjöswärd, Platzer

- Det är ett jättefint, klassiskt hus med rena linjer och många fina detaljer bevarade. Bland annat har ett gammalt styrelse-rum plockats fram bakom lager av gipsskivor. Huset passar perfekt för ett mindre huvudkontor, men kan också delas upp till flera hyresgäster. För att vara ett så pass gammalt hus är det väldigt bra planerat, det finns både en trappa i mitten och dubbla hissar. Så antingen tar ett företag ett helt våningsplan eller så kan vi dela upp varje plan i minst två enheter. Men visst hade det varit kul om ett enda företag ville sätta sin prägel på huset.

Bra läge blir bättre

Platzer har valt att börja marknadsföra de

2 500 kvm redan nu, ett år innan husets nuvarande hyresgäster flyttar ut. Och det handlar lika mycket om att marknadsföra läget.

- Packhusplatsen är absolut ett cityläge och det håller fortfarande på att hända mycket här, vilket kommer stärka läget ytterligare, konstaterar Ulrica Sjöswärd.

Framför allt händer det väldigt mycket kring Skeppsbron och det som benämns Södra Älvstranden i vision Älvstaden.

- Området kommer att knytas närmare vattnet och känslan av en trafikbarriär suddas ut. Samtidigt kommer kommunikationsläget verkligen att stärkas, hit behöver man inte ta bilen i framtiden.

Nödvändiga åtgärder

Dubbla spårvagnslinjer och en ny terminalbyggnad gör Skeppsbron till en ny knutpunkt i centrum.

- Just nu håller man på med omdragningar längs med vallgraven, men det innebär egentligen inga problem för vårt kontorshus.

Inte heller framtida arbete med Västlänken kommer att påverka läget så mycket, tror Ulrica Sjöswärd.

- Åtgärderna för Västlänken kommer att vara provisoriska. Det blir inte ett öppet dike här i flera år, Västlänken byggs successivt på olika ställen i staden. Man planerar exempelvis att däcka över en del av hamnkanalen tillfälligt så att ytor för bl a parkering tillgodoses. Jag har fullt förtroende för att alla inblandade försöker göra sitt bästa för att det ska bli så lite störningar som möjligt.

Och Ulrica Sjöswärd tror att åtgärderna behövs.

- För att vi ska kunna locka fler huvudkontor till Göteborgs centrum måste vi få till både Västlänken och andra infrastruktursatsningar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter