Cecilia Bejdén, VD på MER: Arkitektur utgår från hur en miljö upplevs

Cecilia Bejdén, VD på MER Arkitekter, pratar om utvecklingen av en attraktiv stad, höga hus och trender bland kontorsfastigheter.

Hur ser trenderna ut bland kontorsfastigheter?

- Att erbjuda en attraktiv arbetsplats är enormt viktigt idag. För organisationer som verkar på mättade marknader är företagsidentitet en av de främsta konkurrensfördelarna. Det är något som påverkat även utformningen av kontorsfastigheter. Därtill har vi de senaste åren haft en teknikutveckling som i sig skapat nya möjligheter för hur kontor är uppbyggda och hur arbete utförs och en ny generation arbetstagare som har ett helt nytt förhållningssätt till sin arbetsgivare.

Vi ser också en trend mot att organisationer gör sina kontor mer publika och inbjudande. Kontoret blir en mötesplats som inbjuder till diskussion. Gränserna mellan vad som är kontor och annan verksamhet löses upp och Co-office blir allt vanligare. Som ett led i detta har vi sett en tendens att byggnader har börjat brandas på ett helt nytt sätt och i mycket större utsträckning. Generellt kan man säga att identitetsfaktorer, generationsväxling och ny typ av arbete är drivkrafter medan teknik är katalysatorn.

Hur kan ni som arkitekter påverka utvecklingen av en attraktiv stad?

- Arkitektur handlar i grunden om att skapa en tillvaro och miljö där olika delar av vårt samhälle ska kunna samexistera. Arkitektur utgår från hur en miljö upplevs. Genom arkitektur kan man skapa en attraktiv stad genom att ge människor inspiration. Därmed behöver arkitekter också bli mer aktiva i debatten om samhällsbyggnad. Arkitekter kan och bör finnas i andra positioner i samhället än just på arkitektkontor. På ett mer praktiskt plan kan arkitektur vara delaktig i att utveckla arbetslivet och skapa förutsättningar för alla, oavsett yrkesroll, att få en spännande arbetsplats.

Vad bör kommunerna göra för att förhindra utflyttning?

- Genom att bygga identitet skapar man attraktion, lojalitet och identifikation med en plats, vilket är något en arkitekt kan bidra med. Att förädla fastigheter och möjlighet att snabbt ställa om dem till nya användningsområden är också en del av svaret. Vid sidan av det kan omställningen till ett mer flexibelt arbetssätt skapa möjlighet att arbeta från fler ställen än kontoret och därmed underlätta att bo kvar i de kommuner som upplever omfattande utflyttning.

Vad anser du om höga hus?

- På sin givna plats är höga hus helt rätt, men som symbolbyggnader rätt ointressanta. Kontexten i vilken en byggnad finns är det centrala och alla fastigheter – oavsett form – bör vara en del av en helhet.

Har ni ett unikt kontor som skiljer sig från andras?

- Ja, vi har arbetat hårt och medvetet för att få ett kontor som passar oss och vår verksamhet. Men det finns ingen universallösning för hur ett kontor ska se ut. Utformningen måste anpassas utifrån förutsättningar, verksamhet, vision och mål.

Behövs det mer spektakulära hus i Sverige?

- Ja, och med bibehållet mod. Däremot ska inte byggnader vara spektakulära för sin egen skull. Det behövs mer kvalitativ arkitektur, helt enkelt.

Vilken är enligt dig Sveriges vackraste stad?

- Stockholm.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter