Catia Johansen Sangberg, Mäklare på New Office AB: Det är viktigt att vara lösningsorienterad

Catia Johansen Sangberg, Mäklare på New Office AB, berättar om hur hon jobbar för att möta en hyresgästs krav och önskemål kring en lokal, missuppfattningar som kan dyka upp och hur en bra mäklare är.

Hur skulle du beskriva den optimala hyresgästen?

- Den optimala hyresgästen är en hyresgäst som vet vad den vill, hur den skall nyttja lokalen och som har ett gott samarbete med fastighetsägaren under hyrestiden.

Vilka missuppfattningar kan dyka upp i samband med en uthyrning och hur jobbar du för att undvika dessa?

- Det kan uppstå olika typer av missförstånd i samband med uthyrning, det största missförståndet är nog att hyresgästen inte förstår processen och inte förlitar sig på uthyraren utan agerar utanför uthyrarens vetskap. Jag är alltid tydlig när jag påbörjar en uthyrning, hur processen ser ut, vad som kommer ske stegvis, och att det är jag som har kontakten med hyresvärden fram till det att vi kommer till kontraktsskrivning. Detta underlättar för alla parter och det minimerar en rad olika missförstånd som kan uppstå när det är för många inblandade i processen.

Catia Johansen Sangberg Newoffice

Catia Johansen Sangberg Newoffice

 

Hur jobbar du för att möta en hyresgästs behov och krav?

- För mig är det viktigt att hyresgästen alltid blir nöjd, allt som oftast kan hyresvärdarna uppfylla hyresgästernas krav men när det inte går så förklarar jag alltid varför och försöker finna andra lösningar som kompenserar behoven och kraven. I min roll som mäklare är det viktigt att vara lyhörd och framför allt lösningsorienterad. Det är min uppgift att lotsa hyresgästen genom processen och se till att deras krav och önskemål blir tillgodosedda.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

- Variationen, ingen dag är lik den andra. Mötet med alla olika människor, företag och verksamheter och deras olika typer av lokalbehov. Och att jag också har förmånen att få arbeta med världens bästa kollegor gör ju inte jobbet sämre.

Hur är en bra mäklare?

- Lyhörd, lyssnande, lösningsorienterad och att man inte ger sig förrän man nått målet för såväl hyresgästen som för hyresvärden. En bra mäklare ska tillgodose båda sidors intresse och se till att det blir en bra affär och att relationen mellan hyresgästen och hyresvärden är fortsatt god efter man har flyttat in i lokalen.

Vilka utmaningar finns det i mäklarbranschen?

- Att finna rätt lokal till rätt pris åt sin kund kan vara en utmaning ibland. Hyresgästerna kan ibland också vara lite sent ute när de påbörjar sitt sökande efter ny lokal, detta kan försvåra processen och ibland leda till att man ger efter på olika krav man har på lokalen bara för att man måste flytta, vilket inte är bra för varken hyresgästen eller för hyresvärden. Man har fel förväntningar och det blir i regel en massa tråkiga diskussioner under förvaltningstiden.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter