C4 Shopping öppnar upp för nya möjligheter

C4 Shopping, strax utanför Kristianstad, blir östra Skånes, västra Blekinges och södra Smålands främsta shoppingcenter med direktanslutning till E22. Markarbetena påbörjas under april och handelsområdet ska vara klart för invigning hösten 2017.

Vägen mot ett förverkligande har inte varit spikrak men i april påbörjas alltså markarbetena för handels-området C4 Shopping. Det betyder att Mark- och miljööverdomstolens senaste beslut innebär att de tidigare besluten om att avslå Fastighetsägarna Syds överklagan av detaljplanen för C4 Shopping står fast.

Befäster Kristianstad

Bakom C4 Shopping står personer med nära anknytning till Kristianstad och som har en lång erfarenhet av detaljhandel - Per Persson, Pär Frankenius, Roger Carlelycke och Richard Bengtsson. Tillsammans med andra företag och myndigheter byggs det nya handelscentrumet. Att Kristianstad växer på alla håll och kanter, och befinner sig i en expansiv fas, är en av de viktigaste anledningarna till att man vill förverkliga planerna på ett handelsområde just här.

C4 Shopping ska fylla den lucka av detaljhandel som för närvarande saknas i regionen. En komplett handelsstad omfattar flera typer av handel och C4 Shopping kommer bland annat att bli ett familjeshoppingcenter, något som idag saknas i Kristianstadsregionen. C4 Shopping kommer, enligt initiativtagarna, också att bli en viktig kugge tillsammans med andra handelsområden för att befästa Kristianstad som östra Skånes naturliga handelscentrum.

100 butiker

Totalt kommer det att finnas 100 butiker, kaféer och restauranger här och ett av de första avtalen som tecknades var med Citygross. Förutom stora livsmedelsbutiker kommer det att finnas ett antal stora klädkedjor, servicebutiker som systembolag och apotek, men även andra små och stora spännande butiker i handelsområdet.

Läget, alldeles intill en infart från E22:an, betyder att C4 Shopping nås enkelt med både bil, buss och cykel. Området kommer att få breda p-platser och har flera trevliga gång- och cykelvägar för en bra tillgänglighet för de närboende.

Aktivt miljöarbete

Då C4 Shopping ligger i en kulturhistorisk miljö har man som ambition att i området sammanföra konst-, shopping- och mat- upplevelser utifrån miljön och de olika årstiderna.

C4 Shopping samverkar även med Kristianstad kommun för att ta fram en gemensam idé om hur området ska utvecklas för att passa in i kommunens översiktsplan. I det arbetet är hållbarhet och miljö ledord.

Det aktiva miljöarbete är således en självklarhet och ett verktyg för att nå detta är att använda sig av certifieringssystem BREEAM, ett av de äldsta miljöklassningssystemen som använts för att certifiera drygt 115 000 byggnader. Byggnadernas miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden.

Öppnas 2017

Genom etableringen beräknas flera nya arbetstillfällen skapas i Kristianstad inom en växande näringsgren. Detta är, enligt initiativtagarna och ägarna, bra för Kristianstad ur arbetsmarknadssynpunkt men även för bostadsutvecklingen, samhällsservice m m.

C4 Shopping kommer att byggas i etapper där den första delen kommer att öppna under hösten 2017.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter