Byggplatsen som arena

Staden är på väg mot något stort! Det handlar om en skalökning som Göteborg inte varit med om på flera decennier. Orden är Trafikdirektör Stefan Eglingers, från ett frukostmöte i december med Innerstadens medlemmar. Men alla bygg- och infrastrukturprojekt som ska genomföras kräver mer än framtidstro och vilja. Det krävs även samverkan, dialog och kommunikation plus en helt ny syn och ett helt nytt arbetssätt. För mitt i allt måste innerstaden leva. 

Göteborg har stora förtätningsambitioner och enligt Stefan Eglinger slår investeringsbudgeten i taket om och om igen.

Stefan Eglinger, Trafikdirektör Trafikkontoret

Stefan Eglinger, Trafikdirektör Trafikkontoret

- Saker som vi i vanliga fall skulle se som stora blir i det här läget ganska små. Det handlar om fler projekt än staden någonsin varit med om och alla hänger ihop och påverkar varandra. Inte minst innerstaden påverkas, därför är det stort fokus på att skapa möjligheter så att innerstaden kan fortsätta leva, fungera och vara attraktiv med sina offentliga rum där man kan värna vistelsen.

Folk drar folk, konstaterar Stefan Eglinger, som betonar vikten av att dra besökare till centrum trots känslan av en byggarbetsplats.

Se möjligheter

- Det handlar om att se möjligheter istället för begränsningar och skapa förutsättningar. Det ska vara kul att besöka staden även under byggtiden. Det handlar inte bara om de givna sakerna som att man måste hitta och känna sig trygg. Kan vi även skapa ett mervärde i allt detta? Det tror och hoppas vi och har därför sjösatt ett projekt som heter ”Byggplatsen som arena”.

För Göteborgs Stad och för Trafikkontoret handlar det om ett helt nytt sätt att tänka och arbeta.

- Det handlar mycket om samverkan och dialog. Vi måste vigda vyerna tillsammans med fastighetsägare, entreprenörer, handlare med flera. När man lyfter på locket till en sådan här ask startar en otroligt kreativ process. Vi får flera samtal i veckan från alla möjliga som har idéer på vad vi kan göra. Nu gäller det att få verkstad på det, menar Stefan Eglinger som ger exempel på happenings som konserter, olika former av interaktion, information och delaktighet, balett med grävskopor och ljusshower m m.

Trafiksituationen

Ett av målen för Göteborg är att biltrafiken ska minska och kollektivtrafiken öka. Västsvenska paketet är ett viktigt medel i detta, enligt Stefan Eglinger.

- Västlänken är givetvis ett av de stora projekt som kommer påverkar innerstaden, inte minst trafiken.

En av de stora frågorna under frukostmötet var just den rådande trafiksituationen i centrum, svårigheten att ta sig fram och parkeringsplatser. Både bristen på dem och de för korta parkeringstiderna.

- Vi måste försöka värna vistelsen i innerstaden och bilen tar mycket plats från just vistelse och trivsel, menar Stefan Eglinger. Visst ska man kunna köra in och lasta exempelvis en kyl eller frys eller vad det kan vara. Men kapaciteten måste vara relativt låg. När det gäller parkeringfrågan ska vi just nu börja titta på det hur vi ska hitta bra ställen för parkering i innerstaden och samtidigt värna om det offentliga rummet.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter