Byggkranar del av Malmö city

På Universitetsholmen bygger Skanska Malmö live. En kombinerad anläggning för konserter, kongresser och hotell samt ett kontorshus. Arkitektbild: Schmidt/Hammer/Lassen

På Universitetsholmen bygger Skanska Malmö live. En kombinerad anläggning för konserter, kongresser och hotell samt ett kontorshus. Arkitektbild: Schmidt/Hammer/Lassen

Centrala Malmö består till stor del av äldre byggnader där möjligheten att utveckla moderna kontor är begränsad. Samtidigt pågår i dagsläget ett flertal parallella byggprojekt som skapar nya ytor och hållbara stadsmiljöer.

gammalt möter nytt

De mest dominerande fastighetsägarna i Malmö när det gäller kommersiella ytor är bland annat Wihlborgs, Vasakronan, Stena Fastigheter och Briggen. Wihlborgs och Briggen är också stora ägare av industri- och lagerfastigheter tillsammans med Dagon och SveaReal. Många fastighets-ägare är med och utvecklar det nya Malmö och byggkranarna är en del av stadsbilden.

Utmanande projekt

I Varvsstaden som ligger mellan Västra Hamnen och Malmö City driver Peab ett utmanande projekt. Här möter den gamla varvsmiljön modern arkitektur, vilket ger en konstrastrik stadsdel. Det blir en blandning av bostäder, kontor och service tillsammans med grönskande, vilsamma områden. Man vill att Varvsstaden ska vara en plats för aktivitet och kreativt samspel. Bland företag i områdets märks SVT och Media Evolution City. Området sträcker sig över 190 000 kvm.

Inne i de centrala delarna är det största pågående projektet just nu omdaningen av Triangeln, som ligger vid Citytunnelns norra uppgång.

NCC uppför här i egen regi 12 000 kvadratmeter ny galleria som byggs samman med befintliga handelsytor och närmare 5 000 kvadratmeter ny kontorsyta ovanpå gallerian, längs med Rådmansgatan. Tre våningar kontor blir det plus ett penthouse längst upp. Det byggs även omkring 200 nya bostäder. År 2014 kommer byggnaderna att stå klara.

Flera bygglov beviljade

Nu bebyggs kvarteret Kaninen, mellan köpcentrat Triangeln och citytunnelstationen med samma namn, ännu mer. Stadsbyggnadsnämnden beviljade nyligen bygglov till ytterligare 2 600 kvadratmeter handelsyta och 1 680 kvadratmeter kontor i området. Bygglovet gäller kvarteret Kaninen 27. Vasakronan är ägare av fastigheten.

Bygglovet omfattar såväl bygget av en kontorsbyggnad som tillbyggnad och ändring av fasaden på det befintliga köpcentret.

– Triangelns jätteprojekt börjar nu ta form och den sista luckan fylls igen. Malmö har nu flera attraktiva lägen för handel, kontor och boende i anslutning till Citytunneln. Triangeln är ett av dem som här kombinerar allt det som behövs för ett levande område dygnets alla timmar, säger Carina Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat bygglov för Kaninen 31 till 33. I kvarteret Kaninen 31 kommer det byggas ett höghus med 17 våningar och plats för 97 bostadsrätter, placerat ovanpå två våningar med handelslokaler och två våningar med kontor. Kaninen 33 bebyggs med 93 bostadsrätter och kontorslokalerna som omfattar nästan 4 700 kvm. Ägare av fastigheterna är NCC.

Bra för miljön

På Universitetsholmen bygger Skanska en gemensam anläggning för konserter, kongresser och hotell i det som heter Malmö Live. I samma kvarter kommer man också låta bygga ett kontorshus som kommer att omfatta 10 000 kvm på nio våningar. Härifrån får man en vacker utsikt över staden och på några våningsplan kommer kontoren att få egna takterrasser. Inflyttning beräknas till andra kvartalet 2015.

Även fastighetsägaren Jernhusen tar ett stort grepp kring Centralstationen. Norr om stationen ska den nya stadsdelen Nyhamnen utvecklas från dagens industrikvarter till en hållbar stad som tar tillvara närheten till vattnet. Läs mer i separat artikel.

Kvarteren runt stationen hjälper det starkt växande Malmö att lösa några av sina utmaningar. Genom att bygga stad på stationsområdet kan stadsmiljön förbättras samtidigt som fler centrala bostäder och kontor skapas – utan att slösa på den åkermark som finns kvar runt staden. Men även koldioxidutsläppen kan minskas när fler får nära till det kollektiva resandet. Då minskar det dagliga behovet av bilen till och från jobbet och då har även miljön tjänat på att det byggs stad.

Det man sammanfattningsvis kan säga om centrala Malmö är att området utvecklas och omvandlas för fullt. Bara genom de projekts som nämnts här får city stora moderna kontorsytor på sikt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter