Bygga lego med moduler

Vill ni växa utan att behöva flytta till större lokal eller behöva investera i dyra nybyggen eller tillbyggnader? Lösningen är att hyra flexibla och temporära lokaler/byggnader som sätts upp i anslutning till företaget eller inomhus i hallbyggnader. Allt från mindre självständiga byggnader från sju kvadratmeter upp till den största på 70 kvadratmeter eller modulbyggnader i ett, två eller tre plan. Mölndalsföretaget Hammars Kabin skräddarsyr efter kundens behov och levererar nyckelfärdiga lösningar med lika bra standard som i en permanent lokal.

Portakabin Ltd är världens största tillverkare av temporära byggnader och Hammars Kabin har sedan 30 år ensamrätt på uthyrning och försäljningen i Sverige. De första modulerna togs fram för byggarbetsplatser, men efterfrågan ökade och de mindre modulerna fick sällskap av större och bredare.

Vår största modell motsvarar 70 kvadratmeter, men den vanligaste modulen i en modulbyggnad har en yta på cirka 30 kvadratmeter, berättar VD Gunnar Kihlberg.

Bra arbetsmiljö

Modulen levereras som en enda enhet till kund, allt är draget så det är bara att koppla in el och vatten och du har en färdig byggnad som du kan börja nyttja direkt. Allt underhåll står Hammars Kabin för och inredningen är komplett med golv och väggar m m. Och arbetsmiljön är minst lika bra som lokaler i permanenta hus.

Våra kontor har en trivsam arbetsmiljö där ljud, ljus och ventilation är den bästa tänkbara. De har inget gemensamt med de baracker man ser på byggarbetsplatser. Den minsta modulbyggnaden är sammansatt av minst två stycken moduler men kan sammanfogas till en större enhet i en mängd olika kombinationer, dimensionerade och utformade efter kundens behov. Alla moduler är också ISO-certifierade i dag.

Som lego

Normalt skrivs kontrakt på 3-5 år, eller 10 år i taget, men även 3-6 månader för de mindre modulerna. Sedan är det lite som att bygga lego, konstaterar Gunnar. Hammars Kabin har löst yta bl a för vårdcentralen ute på Öckerö i Göteborg och en matsal på Ringhals för 500 personer, komplett med kök och allt.

Väljer man av våra standardmoduler kan ett företag enkelt uppfylla cirka 90 procent av alla sina krav.

Fördel med flexibilitet

Allt skräddarsys efter kundens önskemål, Hammars Kabin skissar upp utifrån kundens behov och försöker se hur man kan effektivisera ytorna på bästa sätt och anpassar inredningen enligt önskemål. Hammars Kabin ansvarar sedan för allt från etablering av lokalerna/byggnaderna till underhåll, service och avetablering när behovet inte längre finns kvar.

Den stora fördelen stavas just flexibilitet. Att hyra flexibla temporära lokaler/byggnader gör att företag får andrum att fundera på beslut om dyra tidskrävande permanent nybyggen. Man binder inget kapital och får full handlingsfrihet att expandera eller banta organisationen. Olika avtalstider på inhyrda moduler/byggnader ger företaget även en full flexibilitet att växa i uppgång som att minska om behovet av personal och utrymme förändras.

Företaget blir inte sittande med onödiga lokalkostnader, konstaterar Gunnar.

Både för stora och små

Hammars kabin vänder sig främst till industrin och har i dagsläget cirka 6 000 kvadratmeter uthyrda. Ringhals hyr t ex byggnader för omklädningsrum med ventilation, kontorsytor och matsal. Många av de minsta enheterna finns på Volvo i Göteborg.

Här har man placerat dem ute i lagerhallarna och flyttar dem enkelt med egen truck, förklarar Gunnar. En liten enhet på fem meter blir ett lagom kontor för två personer och den minsta är perfekt för en person.

Men även mindre företag kan tjäna på temporära lösningar.

När man ska starta upp en verksamhet, och har dåligt med pengar, hyr man kanske en kall lagerlokal. Ett bra alternativ är att hyra en liten självständig byggnad på 7-8-10 kvadratmeter av oss som vi ställer upp inne i lokalen. Alternativet kan vara att bygga något permanent, men då är risken stor att man inte får igen pengarna man har lagt ner i lokalen när man ska flytta. Fördelen är också att man kan uppgradera och byta upp sig till en större när det än behövs.

Att bygga lego är kul, men tänk på att det inte bara är att ställa upp temporära byggnader. Alla modulbyggnader över 15 kvadratmeter är bygglovspliktiga och man måste ta både säkerhet och brandskydd i beaktande.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter