Bygga broar för miljön

Miljöbron startades 1997 och är en ideell förening bestående av studenter, högskola och representanter från näringslivet. Verksamheten fungerar som en länk mellan företag och den akademiska världen och förmedlar olika projekt som alla är kopplade till miljö och hållbar utveckling. - Det kan handla om allt från korta projekt på 10-20 timmar till långa, mer omfattande projekt på 10-20 veckor, förklarar Torunn Renhammar, Verksamhetsledare region Göteborg. De kortare projekten kan till exempel bestå i att ett företag får hjälp med att formulera en miljöpolicy, hur man kan spara energi på kontoret, eller hur man skriver ut en rutin för kemikaliehantering. De större projekten kan betyda att ett företag får hjälp med att göra en mer ingående kartläggning hur man kan energieffektivisera en tillverkningsprocess. Det kan också handla om hur man ska profilera sitt företag inom miljö genom grön marknadsföring, en kartläggning på miljöpåverkan och förslag på hur man kan förbättra sig. Kostnadsfri hjälp

Genom Miljöbron får alla typer av företag, i alla storlekar och i alla branscher, kostnadsfri hjälp att utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Samtidigt får studenter arbetslivserfarenhet och kontakter i näringslivet redan under studietiden.

- Vi förmedlar alla typer av studenter, inte bara miljövetare utan även civilingenjörer, civilekonomer, kemister, biologer, ja hela skalan, berättar Torunn. Fördelen med att använda studenter är att de sitter inne med ny kunskap, de är unga, ivriga och längtar efter att få göra saker på riktigt. De lägger ner sin själ i projekten och gör ett fantastiskt bra jobb. I våra uppföljningar är 95 procent av kunderna nöjda, eller mycket nöjda, vilket är en fantastisk siffra. Framgångsrikt koncept

Miljöbron verkar i Västra Götaland och har regionkontor i Göteborg och Fyrbodal, men konceptet är så framgångsrikt att det borde vara intressant att applicera modellen även i andra delar av Sverige.

- Ja, sedan vi startade 1997 har det gått så mycket uppåt man kan önska, bekräftar Torunn. Affärsidén är klockren och miljö har aldrig varit hetare. 100 företag per år får kostnadsfri hjälp via oss, en eller ett par gånger. Vill man som företag sedan fortsätta i större utsträckning blir man partner och kan då dra nytta av Miljöbron även ur profilsyfte, att visa att man är miljömedveten. Vi har ett mycket gott anseende i regionen. Lönsamt med miljö

De företag som tar kontakt med Torunn och hennes medarbetare har en väldigt proaktiv syn på miljöarbetet och har insett att det faktiskt är lönsamt att tänka grönt.

- Man satsar inte på miljö om man inte ser att det är lönsamt, säger Torunn. Det handlar om att dra ner på energikostnader och materialkostnader, om att effektivisera och att bli trovärdig mot sina kunder. Företagen ser det som en del av sin affärsstrategi. Och vinsterna är många, det inser de som hoppade tåget först, till skillnad från de företag som bara ser det här med miljö som ett krav utifrån som man helst smiter undan så länge det går. Resonerar man så gör man sig själv bara en otjänst.

Var börjar man?

- Det är inte sällan som våra studenter får börja med att kartlägga företagets klimatpåverkan, med hjälp av en nulägesbeskrivning och en miljöutredning. De tittar helt enkelt på hur företaget påverkar miljön, vad de exempelvis förbrukar i energi, vad de gör av med i vatten och transporter, vilka typer av inköp de gör, vilka kemikalier och utsläpp de ger ifrån sig. Efter det kan man peka ut några av de kritiska punkterna och börja med att sätta upp olika mål, delmål och åtgärder, detta kan göras väldigt strukturerat. Den största miljöfrågan är energiförbrukningen, den berör alla och här ser man ofta tydliga resultat och en koppling till verksamheten. Hållbarhetsredovisning

Torunn tror att det som vi ser som trender i dag, som många företag är intresserade av förutom just det här med energi, är livscykelanalyser.

- Jag tror att man kommer att behöva redovisa mer i takt med att det kommer fler krav i samhället, transparens kommer att vara det viktiga. Det kommer att vara självklart att man redovisar hur mycket förbrukning man har i fastigheten, vad man förbrukar för sorts energi, om det t ex är miljömärkt el, eller hur mycket koldioxid en viss produkt släpper ut innan den hamnar i gemene mans påse m m. Man kommer att vara tvungen att redovisa sin miljöpåverkan framöver genom märkningar och certifieringar. Jag tror också att hållbarhetsredovisning kommer mer och mer, så som man har ekonomisk redovisning i dag, avslutar Torunn. MILJÖTIPS:

Att vara miljömedveten behöver inte handla om så avancerade saker, det kan t ex handla om att välja det miljömärkta papperet, att köpa miljömärkt el, att köpa ekologiskt kaffe, att köpa miljömärkta datorer, att kanske skicka sina säljare på eco driving-kurs. Det är små saker som gör stor skillnad, som påverkar miljön mer än vad man tror. Det är även viktigt att ta upp det och kommunicera ut det till sin personal, att få med sig alla. Det räcker inte att ledningen har en plan om personalen inte är på banan. Avsätt tid! Miljön är en viktig sak, det är lika viktigt som något annat och handlar om företagets verksamhet. Företagen gör inte det för att vara snälla, de gör det för att få ett lönsamt företag och då måste man också avsätta tid för det. Det är då man lyckas! Försök vara lite förutseende och proaktiv, vänta inte tills det kommer krav. Se till vara först, då får man också de största fördelarna.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter