Brunnshög, framtidens Lund

Brunnshög är Lunds nästa stora utvecklingsområde. Och det är inte bara på grund av forskningsanläggningarna Max IV och ESS. Här valde folk att bo redan på stenåldern och med dagens strategiska och centrumnära läge är det självklart att just här skapa plats för 40 000 människor. Brunnshög ska bli ett svenskt pilotprojekt för hållbar, attraktiv stadsutveckling med bostäder och arbetsplatser för morgondagens arbetsliv. Tidshorisonten är lång, först om 40 år är området helt färdigutvecklat. Först ut är Solbjer.

Brunnshög. Illustration: Atkins

Brunnshög. Illustration: Atkins

Tidshorisonten på 40 år gör att planerna för Brunnshög känns fullt realistiska, menar Eva Dalman, Projektledare Lunds kommun.

- Med den här tidshorisonten ska man inte tro att planerna är överdrivna. Lund har vuxit väldigt kraftigt under de senaste 40 åren och ska vi fortsätta växa på samma sätt behövs den här typen av områden.

Utvecklingen av Brunnshög har diskuterats långt innan både spårvägen och forskningsanläggningarna blev aktuella, men visst har temperaturen höjts i takt med planerna för ESS och Max IV.

- Forskningsanläggningarna kommer att kräva kringfunktioner. Det kan vara företag som vill etablera sig i närheten, på en attraktiv adress, och som skapar ett intressant sammanhang i stadsdelen. Forskarna kan stanna lite längre och får möjlighet att bygga kontaktnät både med lokala forskare och lokalt näringsliv. Då kan det uppstå synergier. Det är viktigt att spela korten rätt så att vi får den utdelningen vi har tänkt oss i regionen, vad gäller nya arbetstillfällen och ökad kunskapsmängd.

ESS. Illustration: Henning Larsen Architects

ESS. Illustration: Henning Larsen Architects

Flexibelt stadsbyggande

Förutom en förtätning inne i Lund, som också är på gång, är Brunnshög det självklara området för en långsiktig utveckling.

- Om man tittar på Lunds kartbild kan man se att det går in som ett jack där Brunnshög ligger. Drar man en ring runt Lund är detta det mest centrumnära området som erbjuds nu och som inte är utbyggt, konstaterar Eva Dalman.

Både kontor, laboratorier och andra typer av arbetsplatser kommer att finnas här. Sammanlagt utgör dessa verksamheter cirka 2/3 av den totala utbyggnaden. Arbetsplatserna ska integreras med bostäderna så långt det är möjligt. Synergivinsterna är uppenbara. Underlaget för service förbättras och gör att både boende och arbetande får tillgång till restauranger och butiker, något som är viktigt för att skapa arbetsplatser för morgondagens arbetsliv. Allt mer arbete utförs utanför kontorsrummet, möten på caféer blir vanligare, likaså hemarbete. Ett flexibelt arbetsliv kräver ett flexibelt stadsbyggande.

Visionsbild Spårvägsgatan: Illustration: Anna-Klara Lundberg

Visionsbild Spårvägsgatan: Illustration: Anna-Klara Lundberg

Solbjer först ut

Lunds kommun äger en väldigt stor del av marken i Brunnshög, men också Briggen äger mark och kan bygga minst 60 000 kvm kontor. Även Domkyrkan äger stora arealer.

- Vi skapar byggrätter när vi gör detaljplaner och så fördelas de ut efterhand. Det är många som är intresserade, berättar Eva Dalman.

Till första etappen Solbjer har mark redan fördelats.

- Här fanns gamla löften till fem stora bolag. Sedan fördelade vi även mindre byggrätter i en markanvisningstävling. Då frågade vi specifikt efter hållbarhetsprojekt och fick fram två plusenergihus med ett intressant socialt koncept. Hållbarhet är för övrigt en röd tråd som löper genom hela visionen om Brunnshög.

Solbjer utgör den första riktigt stora utbyggnadsetappen och antagandehandlingen för detaljplanen behandlades av Byggnadsnämnden den 23 april.

- Detaljplanen kommer antagligen att bli överklagad så processen kommer att dra ut på tiden, tror Eva Dalman. Jag tror att första inflyttning kommer att kunna ske först 2017. Det är klart att man önskar att allt skulle gå mycket fortare, men detta är nog en realistisk tidplan.

Solbjer, som ligger i den södra delen av Brunnshög, blir ett område med blandade funktioner. Planförslaget innefattar bl a cirka 700 nya bostäder i form av lägenheter i flerbostadshus och radhus och cirka

42 000 kvm kontor, varav delar kan utnyttjas för både handel och parkering.

- Just nu jobbar vi med en dispositionsplan norr om Solbjersvägen, där vi gör en detaljplan för en skola och sedan står en större livsmedelsbutik på tur.

ESS. Illustration: Henning Larsen Architects.

ESS. Illustration: Henning Larsen Architects.

Huvudstad för forskning

Att Eva Dalman tycker att det är spännande att jobba med Brunnshög går inte att ta miste på. Men det finns utmaningar.

- Den största utmaningen är att bygga på en vindutsatt åker. Vi måste skapa alla värden från början, det finns inget gratis. Jo, utsikten, den är fin!

Just nu är man precis i startgroparna med att börja marknadsföra Brunnshög ordentligt.

- Vi ska koppla in en varumärkeskonsult och tillsammans med de andra intressenterna och övriga fastighetsägare börja jobba med detta. Det är viktigt att vi samverkar.

Eva Dalman är övertygad om att Brunnshög kommer att få stor betydelse för Lund.

- Tanken är att Lund ska bli en av de globala noderna för materialforskning och ”material know how”. I en globaliserad tid kan en ganska liten stad som Lund bli huvudstad för något visst, något nischat. Och den möjligheten finns verkligen!

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter