Brostaden för upp green building på agendan

För att sprida kunskap om Green Building och föra upp energieffektiviseringen på dagordningen bland svenska politiker bjöd Brostaden i juni in ett antal riksdagsledamöter.

Från riksdagens miljö-, jordbruks och civilutskott besökte att antal riksdagspolitiker i juni ett av Brostadens Green Building-klassade hus i Johanneshov för att lära sig mer om EU:s Green Building-program inför Sveriges ordförandeskap. Syftet från Brostadens sida var att föra upp energieffektiviseringen på den politiska dagordningen.

Intresse- och branschorganisationen Fastighetsägarnas Sofie Roy-Norelid fördjupade politikernas kunskap om programmet och hur det kom till samt hur intresset för Green Building formligen exploderat under det senaste året i Sverige.

Vidare berättade Brostadens teknik- och miljöchef, Bo Matsson, om hur Brostaden har jobbat med energieffektivisering och optimering i sina fastigheter samt hur de lyckats göra alla miljöinvesteringar så lönsamma.

– Det var en väldigt bra diskussion, berättar Sofie Roy-Norelid. Politikerna ställde väldigt mycket nyfikna frågor och var oerhört insatta. De lovade att lyfta upp de goda exemplen och fundera över hur de kan jobba med frågan på ett politiskt plan.

Någon typ av aktiv stimulansåtgärd i form av exempelvis subventioner, lägre ränta eller någonting likt miljöbilspremien fast för fastighetsägare som genomför energieffektiviseringar vore att önska, enligt Sofie Roy-Norelid.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter