Briggen vill utveckla vid havet

Matts Borgström på Briggen Fastigheter i Helsingborg har bråda dagar. Briggen är ett av fem team som gått vidare i markanvisningstävlingen för att förnya området på Ångfärjan i centrala Helsingborg. Den 19 oktober ska de fem förslagen för bebyggelse lämnas in och den 4 december ska juryn presentera sitt beslut innan detaljplanearbetet kan börja. Matts är entusiastisk. - Ångfärjan är den mest attraktiva tomten som kommit fram i Helsingborg, kanske i hela södra Sverige, menar han. Chansen att få vara med om ett sådant här projekt får man en gång i livet, i alla fall i Helsingborg. Att få vara med och lämna ett förslag på hotell- och kongressanläggning är fantastiskt. Historisk tomt

Tävlingsområdet omfattar totalt cirka 40 000 kvadratmeter varav cirka 10 000 kvadratmeter kommer att upplåtas som kvartersmark. Ångfärjans två blivande kvarter och en del av Hamntorget, Kungsgatan, kajpromenaden och angränsande vatten ingår. I dag används Hamntorget till stora delar som parkeringsplats, men med sitt unika läge har Hamntorget stora förutsättning att bli en av Helsingborgs mest attraktiva mötesplatser. Den nya bebyggelsen ska innehålla kongress- och hotellverksamhet, butiker, restauranger och caféer men bör även innehålla bostäder och kontor. Platsen är fylld av historik och nybebyggelsen ska enligt anvisningarna för tävlingen smälta in tillsammans med omgivande stadsrum och ta vara på lägets potential. De nya byggnaderna ska till sitt innehåll och sin utformning berika och stärka stadslivet. Den gamla ångfärjestationen från 1898 ska bevaras i originalutförande, men den får flyttas inom området och ska ingå i tävlingsförslaget som helhet. De tävlande ska ge förslag till utformning av de platser, torg, parkstråk, gaturum och kajer som ingår i tävlingsområdet med hjälp av en analys av områdets läge och Helsingborgs särskilda förutsättningar. -Tomten ligger fantastiskt bra precis vid hamninloppet och intill norra hamnen, fortsätter Matts. Här kan man verkligen höra historiens vingslag, Kungstrappan vittnar om att det var här som kungaätten Bernadotte landsteg första gången. Stad med framåtanda

För Briggen Fastigheter är det självklart att, förutom i Malmö och Lund, satsa i Helsingborg.

-Helsingborg har ett fantastiskt läge och det är en bra kommun att verka i, tycker Matts och menar att det främst är det goda näringslivet och framåtandan som gör Helsingborg så intressant. Helsingborg har av tradition många småföretag och entreprenörer och det försöker man från staden att gynna, inte minst att det finns byggbar mark och övriga infrastrukturförutsättningar. Under den senaste tioårsperioden har ju hela öresundsregionen förstärkts och hela västra Skåne har gynnats av bron och närheten till Danmark. Den integration som vi kan se nu är väldigt påtaglig och även där gynnas Helsingborg med sitt fantastiska läge. Staden har även många otroligt fina bostadsområden så det är lätt att attrahera människor hit, även från andra delar av landet. Nytt i Berga

Briggen har investerat mycket i Väla södra, men det är Berga som är det dominerande området i beståndet, ett väldigt bra verksamhetsområde att jobba med, enligt Matts.

- Vi har både butik, lager, industri och framförallt mycket kontorslokaler i Bergaområdet där Kavalleristen ligger som en liten juvel.

Det gamla kavalleriregementet, f d Kungliga Skånska Husarregementets 1:a bataljon, ligger precis vid norra infarten, i kanten av Bergaområdet. Byggnaden har Briggen haft i sitt bestånd sedan 1996 och de 12 500 kvadratmetrarna kontorslokaler som håller hög standard förädlas hela tiden. Här sitter alla typer av företag som exempelvis revisionsbyråer, läkemedelsföretag och reklambyråer. I receptionen finns sekreterartjänst med telefonpassning, konferenstjänst m m.

-VI har även en del fastigheter vid infarten till Kavalleristen, fortsätter Matts. Här byggs just nu en ny väg, Kullavägen, som ska gå ut till Mariastaden och som ska bli den nya infarten till Helsingborg. Här har vi faktiskt fått lite byggbar mark som vi hoppas kunna göra något spännande av. Det som ligger oss närmast är att skapa kontors- och verksamhetslokaler med butiker i botten. Stark region

Efterfrågan på lokaler i Helsingborg är väldigt god och förutom en del kontorslokaler i Kavalleristen och i Berga är det mesta i Briggens bestånd uthyrt.

-Vi har aldrig haft så lite vakanser som nu, säger Matts. Det är bara att konstatera att Helsingborg och hela skåneregionen har klarat sig mycket bättre i den här lågkonjunkturen än övriga Sverige. Nu gäller det att hålla koll på konjunkturen framåt och även om det kommer en liten dipp tror vi att marknaden kommer att återhämta sig nästa år.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter