Briggen satsar vidare i Storköpenhamn

Briggen är ett av Castellums dotterbolag och har funnits etablerade med kontor i Danmark sedan 2011. Regionchef Daniel Ewerlöf berättar hur Storköpenhamns lokalmarknad utvecklats sedan dess och hur den ser ut idag samt om vad de själva kan erbjuda lokalsökande företag.

En stor skillnad mellan lokalmarknaderna i Köpenhamn och svenska storstäder är, enligt Daniel Ewerlöf, antalet fastighetsägare som erbjuder kommersiella lokaler.

– Jag har varit i kontakt med hyresgäster som sökt lokal i både Köpenhamn och Göteborg exempelvis och de vittnar om att antalet skiljer sig väsentligt. När de sökt lokal i centrala Göteborg gick processen relativt fort i och med att endast cirka fem fastighetsägare erbjöd kontorslokaler där. När de gjorde samma sökning i centrala Köpenhamn var träffbilden ett hundratal fastighetsbolag.

I Köpenhamns kranskommuner, där Briggen har sina fastigheter, är dock ägarbilden en annan. Där ägs fastigheterna oftast av endast ett par stora bolag samt ett stort antal egenbrukare.

– En annan skillnad är att det i Sverige finns betydligt större fastighetsbolag än i Danmark, säger Daniel Ewerlöf. När vi för fyra år sedan etablerade oss här tyckte jag också att det fanns stora skillnader när det gällde hyreskontraktens utformning. I Danmark har man under många år arbetat med ett upplägg där hyresgästen står för alla kostnader förknippade med fastigheten, som t ex snöröjning. Och så har det inte sett ut hos majoriteten av fastighetsägarna på den svenska sidan, enligt min bild. Rent allmänt har man använt relativt omfattande hyresavtal i Danmark. Men på den här punkten börjar man närma sig varandra lite, avtalen bantas lite på den danska sidan medans de ökar på den svenska med bilagor osv.

Daniel Ewerlöf, Regionchef, Briggen

Daniel Ewerlöf, Regionchef, Briggen

Fastigheter i Storköpenhamn

I början av 2011, mitt under den rådande finans- och fastighetskrisen, öppnade Briggen upp sitt kontor i Köpenhamn. Idag äger de tio fastigheter i Danmark, samtliga belägna i västra Storköpenhamn.

– Från Gladsaxe och Mørkhøj kommun i nordvästra Köpenhamn till Høje Taastrup i västra Storköpenhamn. Men framför allt är de koncentrerade till Glostrup, Brøndby, Albertslund och Herlev.

Infrastrukturellt är de belägna utmed Ringväg 3 och motorvägsnätet.

– Man skulle kunna säga att våra fastigheter i Danmark är placerade i typiska Castellumlägen. Precis som på alla orter där vi finns följer vi infrastrukturutvecklingen. Här kommer en spårvagnslinje, från norr till söder, binda ihop vårt fastighetsbestånd ytterligare när den är på plats 2021, säger Daniel Ewerlöf.

Nio av tio är kontorsfastigheter och den tionde är en lager- och logistikfastighet. Tillsammans utgör de ca 100 000 kvm.

– Vi bevakar ständigt marknaden och är absolut öppna för att portföljen ska växa. I några av de fastigheter vi köpte i början av 2015 lyfter vi nu till en standard som bättre representerar oss. Där ingår bland annat fasaduppgradering och byte av fönster. Fastigheter som tidigare bara haft en brukare konverterar vi till Business Houses. Där går vi in och gör om hela entréplanet till ett inbjudande loungeområde och uppgraderar de gemensamma kantinerna och mötesrummen.

I ett par av fastigheterna planerar de också att dra in fjärrvärme och andra energioptimerande åtgärder.

Briggens lediga lokaler

Briggen har hyreslediga kontorslokaler att erbjuda i fyra av sina fastigheter.

– I vår fina fastighet i Brøndby, på Vibeholms Allé 15, har vi ca 1 900 kvm kontor ledigt. I ”Atrium House” i Albertslund på Roskildevej 22, där vi även har vårt eget kontor, har vi ca 1 500 kvm ledigt. På Dynamovej 11 har vi ca 1 900 kvm vakant. Och i en av fastigheterna vi köpte i januari, på Roholmsvej 19-21 i Albertslund, har vi upp till 7 000 kvm vakant.

På det stora hela tycker Daniel Ewerlöf att de haft ett bra uthyrningsår så här långt.

– Vi har faktiskt minskat vår vakans under den här perioden medans den officiella vakansen i Storköpenhamn har stigit. Det är jag väldigt glad för. Jag har också märkt att de som söker lokal i Köpenhamn, på senare tid, har större mandat och kan fatta snabbare beslut. Dessutom är de mer noga med att välja fastighetsägare, lokal och läge som matchar det de själva representerar. Att vi kan erbjuda attraktiva fastigheter i bra lägen och att vi är en aktiv fastighetsägare som satsar stort på service och miljömässig hållbarhet tror jag är en stor bidragande orsak till att det gått så bra för oss. Sådana fastighetsägare är fortfarande sällsynta här i Danmark.

Ökande hyresnivåer

Sedan 2011, då Briggen gjorde intåg på den danska fastighetsmarknaden, har mycket hänt.

– Köpenhamns centrum var då verkligen hyresgästens marknad. Förra året svängde pendeln till att istället vara uthyrarens marknad. Det gör att vi kommer från en period då hyresgästerna kunnat ställa krav på både rabatter och kontraktslängder osv. Nu tror jag att vi kommer se mer av en normaliserad förhandlingssituation.

I city är hyresnivåerna på väg uppåt.

– I kranskommunerna ser det inte ut på samma sätt ännu, men på sikt kommer nog hyresnivåerna börja gå upp även där, säger Daniel Ewerlöf och konstaterar att vakansnivån i city sedan i början av 2014 sjunkit från 10 procent till dagens 7,5 procent.

– En av de bidragande orsakerna är att en del kontor i centrala Köpenhamn har konverterats till bostäder. Lite av den typen av konverteringar förväntar jag mig också i Storköpenhamn framöver. Förutom minskade vakanser kommer det också bidra till att den utdaterade kontorsstocken minskar.

Vakansnivån vad gäller kontor i Storköpenhamn ligger idag på 15,5 procent. Bakom den siffran döljer sig trender som att det byggs mycket nytt. Dock får man ta dessa officiella vakanssiffror med en nypa salt, menar Daniel Ewerlöf.

– En stor skillnad mellan Sverige och Danmark är att den danska avsaknaden av bra och tillförlitlig statistik är påtaglig.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter