Briggen fortsätter utveckla i Hyllie

Fastighets AB Briggen är en av aktörerna som utvecklar Hyllie. Nu arbetar de med ett projekt på Hyllie Boulevard där de i framtiden kommer kunna erbjuda nybyggda kontorslokaler. Här svarar uthyraren Ola Gunnefur på frågor om det växande etableringsområdet.

Framöver kommer Briggen kunna erbjuda nybyggda kontorslokaler i sitt projekt på Hyllie Boulevard. Bild: Kanozi Arkitekter

Framöver kommer Briggen kunna erbjuda nybyggda kontorslokaler i sitt projekt på Hyllie Boulevard. Bild: Kanozi Arkitekter

Ni har ganska nyligen gett er in på Hyllie-marknaden. Varför väljer ni att satsa där?

Hyllie har snabbt visat sig bli ett område som spelar en viktig roll i Malmös framtida tillväxt och vi är säkra på att det kommer göra så än mer över tiden.

Hur ser ert fastighetsbestånd ut i Hyllie och vad kan ni erbjuda i form av lediga lokaler där idag?

Vi har nyligen förvärvat ett kontorshus som är under uppförande och som är fullt uthyrt. Framöver kommer vi att kunna erbjuda nybyggda kontorslokaler i det projekt som vi nu håller på och jobbar med på Hyllie Boulevard.

Ola Gunnefur, Projektuthyrning, Fastighets AB Briggen

Ola Gunnefur, Projektuthyrning, Fastighets AB Briggen

Hur skulle du beskriva hyresnivåerna och dess utveckling i området?

Hyllie har visat sig vara väldigt populärt hos kontorsföretagen. Det tror jag till stor del beror på de otroligt bra och rationella funktionerna som finns och gör förutsättnignarna goda för verksamheterna att utvecklas positivt. Emporia har ju verkligen satt Hyllie på kartan och breddar utbudet väldigt mycket.

När nu bostäderna även blir allt fler blir Hyllie den blandade stad som eftersträvats vilket också gör att miljön upplevs som inbjudande. På grund av det stora grundintresset företagen har visat för området har också projekt hyrts ut väldigt fort. Med ett stort intresse ”hålls” hyrorna så klart uppe på en hög nivå sett för Malmö men samtidigt ska man ha med sig att konkurrensen är stor i Malmö vad gäller kontor som utvecklas.

Hur ser era framtida satsningar ut i Hyllie?

Vi har en ambition om att fortsätta växa i området och letar efter fler möjligheter att utveckla nya projekt men även förvärv kan vara intressant.

Briggen har även under hösten 2015 jobbat fram ett kontorskoncept som vi tycker känns väldigt spännande. Kontorshuset kommer att erbjuda ca 9 000 kvm fördelat på sex våningar. Huset kommer stå färdigt för inflytt under januari 2019 men möjligheten finns redan idag att hyra lokaler i projektet.

Varför ska man som företag välja att etablera sig i just Hyllie?

De viktigaste aspekterna anser jag är kommunikationerna, det stora handelsutbudet och att företagen har väldigt stor möjlighet att påverka lokalutformningen. Det ger lokaler som i sin tur matchar företagens verksamhet otroligt väl, dels vad gäller värderingar men också storlek och estetik. Kan man som företag öka omsättningen med några procentenheter eller få lägre sjukskrivningstimmar på året, bara genom att välja ett kontor som är utformat för ens egen verksamhet, är det inte ett så svårt val.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter