Bred mix av företag i Sundsvall

Norrlands huvudstad, Sundsvall, har norra Sveriges största och bredaste arbetsmarknad, med en mycket välutvecklad infrastruktur. Staden har en bred mix av växande lokala småföretag och stora multinationella företag. Fastighetsägandet i Härnösand är förvånansvärt spritt på nationella och internationella aktörer.

Analys av Anders Rydstern, Newsec Asset Management.

Anders Rydstern, Newsec Asset Management

Anders Rydstern, Newsec Asset Management

Sundsvall, Norrlands huvudstad, är Sveriges sextonde största kommun med knappt 100 000 invånare, befolkningen har ökat med cirka 3 000 personer sedan år 2001 mest beroende på inflyttning. Av befolkningen är cirka 57 000 bosatta i tätorten. Kommunens befolkningsantal minskade något under sent 1990-tal/ tidigt 2000-tal, men från 2003 har befolkningen årligen ökat. Sett över en tioårsperiod har kommunens befolkningsantal varit relativt stabilt och ökat med cirka 300 personer per år. Sundsvall ligger i landskapet Medelpad i Västernorrlands län. Staden Sundsvall kom till år 1621. Den nuvarande stenstaden byggdes efter den stora branden 1888. Sundsvall var länge synonymt med skogsindustrin.

Stora arbetsgivare inom kommunen, förutom kommun och Landsting, är Försäkringskassan, SCA, Teliasonera, Bolagsverket, CSN, Metso, Mittuniversitetet och EKA som alla sysselsätter mer än 400 personer på orten. I Svenskt Näringslivs ranking klättrade Sundsvalls kommun hela 76 placeringar under 2012 till plats 118 (194) av landets 290 kommuner. I 2013 års ranking tappas 9 placeringar till plats 127 och under 2014 droppar Sundsvall till plats 153. För 2015 är placeringen för kommunen 149, dvs en liten förbättring jämfört med föregående år.

En stor del av Sundsvalls framgångar har uppnåtts tack vare Mittuniversitetet som har ett av fyra campus i Sundsvall. Campus Sundsvall har cirka 4 500 studenter av totalt cirka 16 000. Sundsvall är Mittuniversitetets centrum för naturvetenskap, teknik och medier. Här finns ingenjörs- och civilingenjörsprogram, IT-utbildningar och ett stort urval av medieutbildningar.

Arbetslösheten i kommunen ligger på sämre nivåer än de som redovisas för Riket i helhet.

Marknaden

Sundsvallsregionen har 200 000 invånare och är idag norra Sveriges största och bredaste arbetsmarknad med 457 branscher fördelade på 8 540 olika företag. Sundsvall var länge synonymt med skogsindustrin, men här växer mer än skog och tillhörande industri.

Idag har stadens näringsliv en bredd med en bra mix av växande lokala småföretag och stora multinationella företag. Några områden som utmärker sig är cellulosa och fiberteknologi, digitala tjänster samt bank, försäkring och pension. Sundsvall är det största och mest betydande servicecentrumet i Norrland. En mycket väl utvecklad infrastruktur förstärker stadens strategiska placering vid östkusten, 35 mil norr om Stockholm.

Det kommunalägda Mitthem äger och förvaltar 5 660 lägenheter i Sundsvall. Andra stora fastighetsägare verksamma inom Sundsvalls kommun är bland andra Diös som genom köpet av Norrvidden nu är marknadsledande i Sundsvall, Norrporten, Tvättbjörnen (Stig Svedberg), HSB Mitt mm.

Kontorshyrorna i Sundsvall har legat förhållandevis stilla under senare år. Hyror i A-läge återfinns normalt i intervallet 1 000 – 1 300 kr/kvm och har gjort så under ett antal år även om vissa undantag finns. Hyrorna i B-lägen kommer endast i undantagsfall över 1 000 kr/kvm, normalhyrorna här ligger i intervallet 700 – 900 kr/kvm.

Hyror för butiker i bästa läge har passerat 2 500 kronors nivån, enskilda noteringar på högre belopp har noterats. Här finns dock ett relativt stort spann beroende på läge, standard och andra parametrar. Även i bästa läge kan hyrorna droppa ned under 2 000 kr/kvm. Cityhandeln har dock kämpat mot ett växande Birsta och stundtals har vakanserna i centrum varit relativt höga.

Transaktioner

Transaktionsaktiviteten i centrala Sundsvall har varit hög under de senaste åren och har dominerats av fastighetsbolag med lokal förankring. I mars tillträdde den lokala aktören Tvättbjörnen sex stycken centralt belägna fastigheter som förvärvades av Diös i en bolagsaffär under november 2012.

Akademiska Hus äger i Sundsvall Mittuniversitetet och Engelska skolan som tillsammans utgör 32 000 kvm. För lite resonerar Akademiska Hus som nu väljer att sälja fastigheterna.

Härnösand

Trots sin ringa storlek om ca 25 000 invånare är det Härnösand som är residensstad för Västernorrland. Härnösand är beläget cirka fem mil norr om Sundsvall i Ångermanland med stora delar av centrum beläget på Härnön.

Staden har varit en av de stora förlorarna i tider av centralisering och förlorat omkring 3 500 jobb på en 25-års period där Sundsvall varit den stora vinnaren. Trots alla dråpslag för staden har den dock visat sig vara motståndskraftig och fastighetsägandet är idag förvånansvärt spritt på nationella och internationella aktörer. Exempel på större aktörer med ägande i Härnösand är Hemfosa, Amasten, NP3, Diös, Klövern och Cornerstone.

Likt Sundsvalls centrum så brottas Härnösand med den kraftiga konkurrensen från Birsta. Stundtals så har skyltfönster gapat tomma men hyresnivån i bra lägen har ändå hållits uppe över 1 000 kronors nivån med någon enstaka hyra nära 2 000 kr/nivån.

Efter Mittuniversitets beslut att centralisera verksamheten till Campus Sundsvall bedöms tillgången på kontorslokaler som mycket god. I de mest centrala delarna bedöms kontorshyran till en bit över 1 000 kr/kvm medan den för övriga lägen bedöms understiga 1 000 kronors nivån.

Framtiden

Den största satsningen på lång tid är Sundsvall Logistikpark som kommer att ligga längs kusten norr om city. Satsningen innebär att järnväg, landsväg och sjöfart binds samman genom att en ny containerhamn anläggs. Bakom satsningen står Sundsvalls kommun, SCA, Trafikverket och Länsstyrelsen.

E4-projektet, som innebär att 20 km ny motorväg anläggs från Myre i söder till Skönsberg i norr, är en annan stor satsning. Vägen kommer att knytas samman med en bro, Sveriges näst längsta vägbro om drygt 2 km, över Sundsvallsfjärden. Projektet väntades stå klart under hösten 2015 men färdigställdes nästan ett år före tidplan. Genom den nya dragningen kommer mark att frigöras i centrum. Detta kommer bland annat att resultera i ett nytt bostadsområde ”Norra Kajen”. Detaljplanen för den första etappen av sju är klar och omfattar cirka 80 000 kvm byggrätter varav merparten skall avsättas för bostäder.

Till projekten hör satsningarna vid Norra och Södra Kajen med bland annat flerfamiljshus och bostäder för äldre. Den tidigare E4-sträckningen genom centrala och södra Sundsvall medför också ett flertal ombyggnader och etableringar.

Vidare tillkommer järnvägsprojekt och vägprojekt som ingår i statliga investeringar och dessutom finns kommunala projekt som ska upphandlas under våren på närmare 1 miljard kronor. Flera kommunala skolor står också inför stora renoveringar och utbyggnader.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter