Bra näringslivsklimat i Ängelholm

I Ängelholm är andelen småföretagare stor och näringslivsklimatet ligger stadigt på en hög nivå. Satsningarna som görs på utvecklingen av infrastrukturen är många och omfattande. Inte minst kommer kommunikationerna förbättras ytterligare under de närmsta åren.

Lilian Eriksson, Kommundirektör, Ängelholms kommun. Bild: Ängelholms kommun, Foto: Jesper Rydberg

Lilian Eriksson, Kommundirektör, Ängelholms kommun. Bild: Ängelholms kommun, Foto: Jesper Rydberg

Ängelholms kommun har ett nära samarbete med nordvästra Skånes övriga tio kommuner och är en del av Öresundsregionen.

– Ängelholm har över 40 000 invånare och kommunen växer stadigt, konstaterar Lilian Eriksson, kommundirektör.

Under de senaste åren har målet varit att uppnå en befolkningsutveckling på en procent. Det har inte riktigt uppnåtts så här långt, även om det i fjol var nära.

– Många äldre trivs i Ängelholm. De tycker att det är en lugn och fin miljö och flyttar gärna hit efter att de gått i pension, vilket innebär att vi har en befolkningsstruktur där vi har en större andel äldre personer än genomsnittliga kommuner.

Men det tycks inte bara vara de äldre som trivs i Ängelholm. För enligt en ranking av Sveriges bästa boendekommuner gjord av tidningen Fokus, i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping, hamnade Ängelholm på en andraplats i kategorin ”Landsbygdskommun”.

– Även när det gäller skolverksamhet är vi en toppkommun. Enligt Lärarförbundets ranking ligger vi på en fjärdeplats i landet. Denna höga kvalité är vi väldigt stolta över!

Inkomstnivån i Ängelholm är högre medan utbildningsnivån är något lägre jämfört med de genomsnittliga kommunerna. Även andelen medborgare med utländsk bakgrund är lägre. Men det kommer ändras ganska snabbt nu under kommande år.

Byggnationen av Rönnebadet är ett av de stora projekt som är på gång i Ängelholm. Bild: ÅWL Arkitekter

Byggnationen av Rönnebadet är ett av de stora projekt som är på gång i Ängelholm. Bild: ÅWL Arkitekter

Många småföretagare

I Ängelholm är det jordbruks- och handelssektorn som dominerar.

– Därefter är det faktiskt väldigt blandat. Under senare år har också flera logistikföretag växt fram. Boozt.com har etablerat sitt stora lager här exempelvis. Och just nu byggs det som ska bli Sveriges största e-handelskluster i södra Ängelholm utmed E6:an. Så det kan vara en bransch som kommer, säger Lilian Eriksson.

Hela 98 procent av företagarna är småföretagare, ofta rör det sig om familjeföretag.

– De av Ängelholms företag som verkligen sticker ut är så klart Koenigsegg och Prisjakt.se. Vi har även ett stort transportföretag, Tommy Nordbergh Åkeri, uppe i Hjärnarp.

Rikt näringsliv

Ängelholms näringsliv beskriver Lilian Eriksson som väldigt rikt. Och i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets alla kommuner har Ängelholm under lång tid legat stadigt i det övre skiktet. Senast hamnade de på en åttondeplats.

– Denna attitydundersökning visar att våra företagare är väldigt nöjda med sin situation här.

Många av näringslivsfrågorna hanteras inom bolaget Ängelholms Näringsliv AB som har det samlade uppdraget att utveckla och marknadsföra Ängelholm.

– Bolaget ägs till största del av näringslivet, kommunen är minoritetsägare. Ängelholms Näringsliv arrangerar varje år en stor och uppskattad företagarmässa samt många nätverksträffar. Varje vecka gör vi från kommunens sida företagsbesök. Jag tror att det arbete som Ängelholms Näringsliv gör, tillsammans med kommunens attityd till företagarna, är några av skälen till det positiva klimatet.

Lilian Eriksson beskriver också det gemensamma måldokumentet ”Kraftsamling Ängelholm” som företagarna, kommunen, statliga myndigheter, som exempelvis Arbetsförmedlingen, samt ideella organisationer och föreningar samarbetar kring för strategiska åtgärder med sikte på en hållbar ekonomisk tillväxt.

– Vi håller precis på att utveckla detta dokument och kommer under hösten ta ytterligare ett steg i samarbetet.

Många är byggkranarna

Ängelholm utvecklas på flertalet områden och byggkranar är ingen ovanlig syn. Just nu byggs bland annat ett stort nytt badhus.

– Sjukhuset ska utvecklas för knappt en miljard kronor under de närmsta åren. I centrala Ängelholm stod ett nytt trygghetsboende klart för inflyttning i april i år och ytterligare ett, i privat regi, är på gång. Vi har också byggt nya förskolor, både i Skälderviken och Hjärnarp, berättar Lilian Eriksson.

Kommunen gör också stora infrastruktursatsningar.

– Den största satsningen som vi har gjort någonsin är inom VA. Vi bygger ut vatten- och avloppsledningarna för åtta hundra miljoner kronor nu under de närmsta åren. För att säkerställa kvalitén på dricksvattnet i framtiden har vi i våras också gått med i Sydvatten AB och kopplat upp oss på deras stora vattenledning.

Förbättrade kommunikationer

Kommunikationsmässigt ligger Ängelholm bra till utmed E6:an, med ca sju km till Ängelholm Helsingborg Airport samt tågen.

– När Trafikverket nu ska bygga ut järnvägen med dubbelspår för att möjliggöra trafikeringen av snabbtåg mellan Göteborg och Köpenhamn påverkar det ju oss positivt också. Dessutom kommer en ny ombyggnad att ske vid stationen i och med dubbelspåret i Ängelholm, säger Lilian Eriksson.

Även stora infarten från E6:an till Ängelholm ska byggas om då den idag är för trång och orsakar köbildning.

– Som det ser ut just nu har vi 14-16 flygavgångar varje dag, bland annat till och från Arlanda och Bromma, men flygplatsen växer. Vi har Ängelholmsbor som jobbpendlar till Stockholm. Flyget möjliggör både besök av huvudkontor och kunder i huvudstaden på ett enkelt sätt.

Mark och lokaler

I Ängelholm finns mycket byggbar mark för företag som vill etablera sig.

– Ängelholms Näringsliv håller koll på var i kommunen det finns lediga lokaler. Genom vår gemensamma söktjänst kan man hitta lediga lokaler i kommunen. Just nu finns 47 olika lokaler tillgängliga.

När man som företag etablerar sig i Ängelholm kan man förvänta sig snabb och kvalificerad service, enligt Lilian Eriksson.

– Vi jobbar enligt modellen ”Förenkla helt enkelt”, vilket vanligtvis innebär att när de kommer hit kan de få ett första möte där de träffar alla samtidigt, både representanter från Ängelholms Näringsliv och vår exploateringschef t ex. Där får man på en gång all den information och det stöd man behöver. Vi är väldigt positiva till alla som vill etablera sig här så klart och försöker lösa det mesta.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter