Bra lägen i tre regioner

Vad är ett bra logistikläge? Hur skiljer sig landets tre största regioner åt när det gäller lager- och logistiklokaler? Och hur kan fastighetsägaren underlätta för hyresgästen vid en lagerflytt? Det är några av frågorna som Mikael Halling på Brinova ger svar på ur ett fastighetsägarperspektiv.

Fastighetsägaren Brinova har logistikfastigheter i bl a Stockholm, Göteborg, Borås, Malmö, Helsingborg och Katrineholm.

– Vi väljer våra lägen främst utifrån två kriterier. Dels närhet till antingen hamn, järnväg eller motorväg, dels tittar vi på var varuflödena går in och ut ur landet. Samtidigt är det en stor fördel att positionera sig i närheten av en stad där många människor bor, säger Mikael Halling, vice VD och Affärsområdeschef Logistik på Brinova. I Göteborg exempelvis har vi både närheten till Sveriges största hamn och storstaden.

Ett annat exempel på bra logistikläge som Mikael Halling lyfter fram är Katrineholm.

– Vi har insett att Katrineholm i framtiden kommer bli en väldigt viktig järnvägsknutpunkt med korsande trafik från samtliga väderstreck. Därifrån når man sen hela Mälardalen och i alla fall södra Stockholm med bara två timmars lastbilstransport.

Svårt få mark i storstäderna

Enligt Mikael Halling blir det allt svårare att få tillgång till tillräckligt mycket mark för att kunna bygga logistikanläggningar i de större städerna.

– Kommunerna vill inte ha oss inne i städerna, de vill hellre använda marken till bostäder och kontor. Det gör att vi kommer längre och längre ifrån storstäderna. Därför letar vi efter lägen som i dagsläget inte är speciellt heta, men som vi tror kommer att bli det. Vi skaffar oss helt enkelt bra mark i god tid så att vi kan säga åt våra kunder att ”Vi har mark. Vi kan bygga. Säg bara till när ni vill att det ska stå klart.”

Skillnader mellan regionerna

Att bygga logistiklokaler kostar i stort sett lika mycket i de tre största regionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Dock är det lite billigare i Skåne på grund av att byggnadens konstruktion inte behöver klara lika stor snöbelastning som i de andra två regionerna.

– Men även om byggkostnaden är ungefär densamma kan markpriset variera kraftigt, och det är det som i hög grad avgör vad hyran hamnar på, konstaterar Mikael Halling.

En annan skillnad marknaderna emellan är att det i Göteborg inte finns någon efterfrågan alls på järnväg.

– Det tror jag beror på att hamnen är så stark i Göteborg, så att det som fraktas dit kommer in via den. Containrarna transporteras sedan direkt vidare med gummihjulstransporter, så där har de inte haft behovet av järnväg alls. Miljövänligt är det också förstås, en båt är ju trots allt en bra transport ur miljösynpunkt.

I Stockholm börjar intresset för järnväg däremot att tillta. Mikael Halling tror att det där är miljöaspekten på transporterna som börjar väga allt tyngre.

– Stockholms hamn är inte heller i närheten av att vara så stor som Göteborgs. Därför kommer godset antingen med tåg eller lastbil.

Miljöaspekten

– Utvecklingen som vi ser är att miljön sätts allt mer i fokus. Idag får inte lastbilar som passerar en viss gräns när det gäller tyngd köra in i Stockholm. Genom att placera sin logistiklokal en bit utanför staden har man möjlighet att lasta om till mindre bilar alternativt till specialbyggda miljöklassade lastbilar. Dessutom tror vi att det bara är en tidsfråga innan det även sätts en maxgräns för hur mycket koldioxid en lastbil får släppa ut för att få köra in i storstäderna. För det är ju ändå så att det är den typen av miljökrav som städerna i sin tur måste försöka uppfylla. I väntan på de ändrade reglerna placerar vi oss strategiskt utmed motorvägarna. Då är vi redo och har mark och byggnader som kommer fungera bra för omlastning.

Underlätta för flytt

Många företag drar sig för att genomföra en lagerflytt, även om de egentligen är i behov av nya lokaler, på grund av att det är ett så stort och omständigt projekt.

– Ett företag kanske flyttar vart tionde år eller ännu mer sällan. Det kan innebära att de inte är så duktiga på det och känner sig lite vilsna. Då kan vi som fastighetsägare stötta genom att erbjuda nätverk bestående av andra hyresgäster samt förmedla kringtjänster inom t ex bemanning, säkerhet eller genomgång av den interna logistiken inne i byggnaden. Vi avsätter en person som guidar dem igenom hela processen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter