BRA LÄGE I VIARED

4 km väster om Borås centrum ligger industriområdet Viared. Ett mycket attraktivt område, perfekt beläget utmed riksväg 40. Planer på att utvidga i flera väderstreck finns och även Palmblad Fastighetsutveckling kan bygga.

- Jag har varit runt mycket i Europa, men har nog aldrig sett ett så fint industriområde, konstaterar Dag Palmblad på fastighetsbolaget Palmblad Fastighetsutveckling som är en av fastighetsägarna i området. Här finns stora, härliga, grönområden mellan husen och kor som betar utanför kontorsfönstren. Företagsutbudet är varierat, här finns både stora industribyggnader och logistikföretag, utbildningsföretag och teknikföretag, men även bilföretag som Auto H7, BMW, Volvo Bussar. Med perfekt skyltläge har även Ellos sina lokaler här. Utvidgning i flera väderstreck Och Viared ska bli större, det finns planer på att utvidga området i flera väderstreck. Planförslag har varit ute på samråd och just nu inbjuder man till nytt samråd för planerna på norra sidan av vägen. Syftet är att skapa attraktiva etableringsmöjligheter för verksamheter utmed Rv 40 väster om Borås mot Göteborg. Området ligger alltså på norra sidan av vägen och utgör en komplettering av det befintliga verksamhetsområdet. Detaljplanen föreslår verksamheter som kontor, volymhandel och industri av icke störande karaktär öster om infarten till området. Väster om föreslås hotell och trafikantservice, vilket innebär bensinstation, vägrestaurang och pendelparkering. Ambitionerna är även i fortsättningen höga eftersom området exponeras mot Rv 40 och har ett så bra skyltläge. modernt hus kan kompletteras Även Palmblad Fastighetsutveckling kan bygga nytt. På en terrasserad tomt på cirka 10 000 kvm finns det en byggrätt på cirka 2 000 kvm. I dag står det ett befintligt hus med tydlig arkitektur, signerat Liljewall Arkitekter i Göteborg, på tomten, väl synligt från vägen. Ett hus som alltså kan kompletteras med ytterligare 2 000 kvm i två plan. - Kommer det en intressent som vill ha helt nya lokaler kan vi sätta spaden i backen, säger Dag Palmblad. Här kan vi skapa yta för en butik med stora glaspartier om cirka 800 kvm i markplan, med bra parkeringsytor och ett jättebra skyltläge. Här kan även skapas ett takkontor med egen entré som kan anpassas efter behov. stor konkurrens om lokaler Redan i dag finns det en ledig lokal på 370 kvm med bra exponering, som skulle kunna vara lämplig för bank- eller revisorsverksamhet. Det finns även 800 kvm ledigt i en annan del av huset, med kontorsrum, fikarum, konferensytor, showroom och bastu, allt med utsikt. Dag Palmblad hoppas att en hyresgäst vill ta hela ytan. - Det hade varit perfekt för ett företag inom konfektion, men konkurrensen om lokaler i Borås är stor. Det finns många gamla textillokaler inne i Borås som står tomma. Dag Palmblad köpte fastigheten i Borås för fyra år sedan och tycker inte att marknaden har förändrats nämnvärt sedan dess. - Borås är en jättetrevlig stad, med bra folk, men jag upplever marknaden som lite trög fortfarande. Staden måste se till att få användning för de centrala lokalerna som har inhyst gammal industri. Allt för att få igång marknaden och sprida intresset för etablering inom teko-industrin och konfektion, även ute i Viared t ex. Det är svårare i en stad som Borås att få till industriområden om det inte bara ska bli ett lagerområde. Efterfrågan på mindre lager är alltid stor, men här behövs större aktörer. Och läget i Viared är perfekt för ett företag som vill synas.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter