Bra läge för nytt och flexibelt

Fastighetsutvecklaren Ytterbyggs marknad omfattas främst av Storgöteborg, från Mölndal till Kungälv, men det är främst i Rollsbo som möjligheterna finns. Här har de ledig mark för byggnation i det befintliga industriområdet, men är också mitt uppe i planarbetet för ett 34 hektar stort område norr om Rollsbo-motet. 2016 är året de hoppas kunna byggstarta här, i ett perfekt läge längs med leden och på mark som ligger på berg, väl lämpad för tung verksamhet. För de små företagen finns det i skrivande stund lediga ytor i populära Backa Strand, där Ytterbygg nu bygger ytterligare ett hus vid älven.

Möjligheter i Rollsbo.

Möjligheter i Rollsbo.

Ytterbyggs fokus ligger på att jobba med exploatering, dvs köpa mark, bygga, hyra ut och därefter även ta rollen som en långsiktig ägare. Just nu känns intresset från företag större än på ett bra tag, tycker Mats Berntsson, VD på Ytterbygg.

- Bara för ett år sedan gick det rätt trögt, men på sista tiden har det verkligen lossnat. Just nu känns det som att många företag vill expandera och de efterfrågar just moderna anläggningar med högt i tak och flexibla ytor. Vi märker absolut av ett ökat intresse, det är därför väldigt kul att sitta på en del mark inför framtiden.

Möjligheter i Rollsbo

Ytterbygg har redan byggt åt flera företag i Rollsbo, men i det befintliga industriområdet finns det fortfarande ett par tomter kvar.

- Här kan vi bygga en anläggning på

6 000 kvm eller dela upp den i mindre, från 1 500 kvm och uppåt. Och en byggstart kan köras igång relativt omgående.

På lite längre sikt kommer det även att finnas möjligheter norr om motet. Här är Ytterbygg i full färd att diskutera med kommunen. Och ser fram emot ett lite annorlunda detaljplanearbete.

- Området ligger med i kommunens översiktsplan som ett nytt industriområde och vi är precis i början av planarbetet, berättar Mats Berntsson.

Ur kommunens perspektiv kommer man att testa ett nytt sätt att jobba, att inte vara så detaljerade i planeringen av området.

- En stor och flexibel detaljplan är vår förhoppning, där man inte placerar ut gator och kvartersmark exakt utan där Lantmätaren får reglera efterhand, beroende på intressenternas behov. Fördelen är att man inte låser sig, det blir lättare att lägga pusslet i området när man kan stycka av och anpassa ytorna till vilken etablering som helst. Det ska bli intressant att få testa det här sättet att jobba.

Mats Berntsson, VD Ytterbygg

Mats Berntsson, VD Ytterbygg

Byggstart 2016?

Det stora planområdet på 34 hektar är väl sammanhållet och ligger dessutom på berg, vilket betyder perfekta förhållanden för tung verksamhet. År 2016 hoppas Ytterbygg kunna sätta spaden i backen och bygga effektiva och moderna anläggningar för företag som vill dra fördelar av att ligga direkt på berg och längs med leden med koppling till Norge och även 45:an.

- Det blir ett område med många blandade verksamheter, tror Mats Berntsson. Anläggningsytorna kommer nog att börja på 3 000 kvm så det blir inte för de allra minsta, mer för de mellanstora företagen.

Lyckat i Backa Strand

Just nu bygger Ytterbygg ännu ett hus i den populära företagsbyn i Backa Strand, denna gång längst ner mot älven. Här är det mer småskalighet som gäller, de mixade lokalerna för kontor och lager ligger runt 150-400 kvm.

- Vi håller på med uthyrningen nu och räknar med en första inflyttning i maj 2014. Här finns fortfarande lediga ytor kvar, men lokalerna är eftertraktade. Det här är perfekt för små företag som behöver flexibilitet. Området erbjuder stora möjligheter att byta lokal efter ett par år och många hittar både nya kunder och leverantörer här, vilket är kul. Våra hus har blivit som ett företagsområde i företagsområdet, det är ett väldigt lyckat koncept, konstaterar Mats Berntsson avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter