Bra kontorslokaler erbjuds i Täby och Danderyd

Visionsbild av det nya torget i Täby. Illustration: Polyform AS

Visionsbild av det nya torget i Täby. Illustration: Polyform AS

Strax norr om Stockholm ligger de två grannkommunerna Täby och Danderyd belägna. Båda har haft en god befolkningsutveckling och antalet invånare uppgår till nästan 100 000 totalt. Täbys invånareantal uppgick till drygt 65 000 vid årsskiftet 2012/2013 och förväntas växa med minst 12 000 personer det närmaste decenniet. Danderyd har drygt 31 000 invånare och antas också växa framöver.

Utpendlingen är klart större än inpendlingen i Täby där de flesta av Täbys invånare arbetar utanför den egna kommunen medan Danderyd har en större inpendling. Detta förklaras av stor vård- och omsorgsverksamhet vid Danderyds sjukhus med närliggande verksamheter.

Kommunerna karaktäriseras framför allt av välmående bostadsområden medan lokalmarknaden präglas av ett stort inslag av handel tack vare den goda köpkraften hos invånarna i de båda kommunerna.

Kommunikationer

Kommunikationsmässigt ligger Danderyd och Täby nära både centrala Stockholm och Arlanda. Kommunikationerna är dessutom goda i och med E18, Norrortsleden, bussar och Roslagsbanan som går till Tekniska Högskolan. Danderyd har även tunnelbana till Mörby centrum och Danderyds sjukhus är ett nav för flertalet busslinjer.

Dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan i området är beslutad att starta inom en nära framtid. Danderyd och Täby driver dessutom, tillsammans med ytterligare fyra grannkommuner, kravet på en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Enligt SL utreds olika alternativa tvärförbindelser för detta.

Det ska gå snabbt och säkert att arbetspendla med cykel tycker både Danderyd och Täby kommun och har därför fattat ett politiskt beslut om att gemensamt, och i samarbete med Trafikverket, utreda möjligheten till att kunna erbjuda Europas mest attraktiva snabbcykelväg, en cykelstrada.

– I takt med att trängseln ökar på E18 har behovet av alternativa färdmedel blivit allt akutare. Jag tror att en cykelstrada kan få fler att välja cykeln istället för bilen, då vinner vi mycket för miljön, säger Annica Nordgren (C) kommunalråd i Täby i ett pressmeddelande.

Näringslivet i Täby

Täby har cirka 7 000 aktiva företag, de flesta är små och verksamma inom tjänsteproduktion, handel och elektronik/IT-sektorn.

I Täby finns det ca 15 000 kvm lediga lokaler hos privata fastighetsägare, nästan uteslutande kontorslokaler då det råder brist på industri- och lagerlokaler.

Enligt Nyföretagarbarometern för 2012 placerar sig Täby på en sjunde plats av landets kommuner, delad med Lidingö.

På gång i Täby

Täby har som ambition att utvecklas till en regional stadskärna i Stockholm Nordost, vilken är en gemensam satsning för nordostkommunerna i Stockholmsregionen. Visionen är att bygga in mer stadskänsla och skapa attraktiva platser med ett varierat utbud.

I kommunen pågår ett stort antal utbyggnadsprojekt. Täby centrum exempelvis, som anses vara det mest attraktiva området för kontor, genomgår en omvandling. Efter om- och tillbyggnaden kommer centrumområdet bland annat att innehålla nya kontorslokaler, ett stort torg och nya bostäder. Unibail-Rodamco står för utbyggnaden av köpcentrumanläggningen vilken kommer erbjuda ett ännu större utbud av butiker och service. Mer om detta kan du läsa på sidan 23.

På galoppfältet i centrala Täby, där Täby Galopp tidigare huserat, kommer en helt ny stadsdel att växa fram med bland annat arbetsplatser, bostäder, service, idrott och en stadspark. Området kommer att byggas ut i etapper med beräknad byggstart tidigast 2015. Om allt går enligt de tidiga planerna beräknas huvuddelen av området vara utbyggt kring år 2030. Mer om planerna för galoppfältet kan du läsa på sidan 18.

Fler etableringsområden i täby

I Enhagen strax väster om Täby centrum har fastighetsbolaget Klövern ett bestånd av något äldre kontorsfastigheter. I Roslags-Näsby finns kontor intill spårområdet och i den västra delen planeras uppförande av flerbostadshus med inslag av både service och verksamheter.

I Näsbyparks Företagspark (Nytorpsområdet) och i Bergtorpsområdet har bland annat Fast Partner, Fabege och Profi kontorslokaler. Området har även ett mindre handelscentrum. Kontorslokaler finns även i Hägernäs.

Arninge centrum är, tillsammans med Täby centrum, generellt ett starkare kontorsområde där arbetsplatser, bostäder och handelsområde utvecklas snabbt. Området utgör den regionala stadskärnan för de kommuner som samverkar inom Stockholm Nordost där en framtida knutpunkt planeras i Arninge.

Danderyds näringsliv

Det finns ca 15 200 arbetsplatser i kommunen. Mer än 40 procent finns inom vård och omsorg men även branscherna handel/kommunikation och finansiell verksamhet/företagstjänster sysselsätter många människor. Danderyds sjukhus är den största arbetsgivaren. Kommunen har en mycket hög andel högutbildade.

I Svenskt Näringslivs senaste kommunranking hamnade Danderyd på en åttonde plats av landets 290 kommuner.

– Även om Danderyds ranking är bland de absolut bästa så slår vi oss inte till ro utan kommer nu analysera resultatet för att finna ytterligare förbättringar i service och kontaktytor mellan näringsliv, politiker, tjänstemän och föreningsliv, säger Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Danderyd har också fått kvitto på att kommunens miljöarbete är på rätt väg efter att de har klättrat från placering 150 till 54 i tidningen Miljöaktuellts årliga ranking av Sveriges kommuner ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. 

Lokaler i Danderyd

Kommunen består av fyra kommundelar; Danderyd, Djursholm, Enebyberg och Stocksund.

Många företag är etablerade i stråket längs E18 där goda skyltlägen och bra tillgänglighet finns. De främsta kontorslägena är runt Mörby centrum, där även det mesta av den kommersiella servicen finns, samt Danderyds sjukhus. Detaljplanen för Diligentias planerade utveckling av Mörby centrum har vunnit laga kraft vilket i framtiden innebär större handelsytor och fler kontor samt även att nya bostäder kan byggas. Läs mer om Diligentias planer på sidan 24.

GE Real Estate är den största kommersiella fastighetsägaren i kommunen med bland annat ett stort fastighetsbestånd strax norr om Mörby centrum på båda sidorna om E18, Svärdvägen och Karlsrovägen. Längs Vendevägen äger även Klövern fastigheter. Strax söder om Danderyds sjukhus har Profi förvärvat en fastighet inklusive en byggrätt om drygt 10 000 kvm. Under 1990-talet byggdes kontorshus i Invernessområdet i Stocksund där Stena Fastigheter är fastighetsägare.

I Danderyd satsas det på fortsatt utveckling av attraktiva arbets- och handelplatser i stråken längs E18. Vision finns även om ett kommunikationscentrum i Knutpunkt Danderyd vid Danderyds sjukhus som kan bli ett mycket attraktivt område för lokalisering av främst specialiserade kunskapsföretag, forskning och utbildning.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter