Bra etableringsmöjligheter i Kista

I Kista Science City finns goda etableringsmöjligheter med stora områden där både ny- och ombyggnation är möjlig. Infrastrukturen kommer förstärkas rejält med både tvärbana och tunnelbana inom en 10-årsperiod och målsättningen är att Kista ska bli en allt mer levande kvartersstad.

Johan Ödmark, VD, Kista Science City AB

Johan Ödmark, VD, Kista Science City AB

Kista är ett väldigt kreativt och väl fungerande område med möjligheter som inte finns i andra delar av Stockholm. Det menar Johan Ödmark, som tillträdde som VD för Kista Science City AB i augusti 2015.

– Här kan man bygga högt, bygga lågt och bygga modigt.

Han liknar Kista vid ett ekosystem där ett stort antal företag, främst inom ICT, lever i symbios.

– Utgångspunkten var att Kista skulle vara ett industriområde. Under åren har det utvecklats till ett Science City där fokus har flyttats från produktion till utbildning, forskning och utveckling.

Urban ICT Arena

Ett omfattande projekt som Kista Science City AB nu sparkar igång är Urban ICT Arena, en öppen testbädd och samverkans-arena för digital utveckling i Kista. Här kommer akademi, näringsliv och offentlig sektor att utveckla, testa och visa upp nya digitala möjligheter och lösningar för framtidens samhälle och näringsliv.

Initiativtagare är Stiftelsen Electrum i samverkan med Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholm, Ericsson AB, IBM Svenska AB, KTH, Stockholms universitet och Swedish ICT.

– Den digitala framtiden kommer kräva en helt annan kapacitet, även ute i stadsmiljö. Därför kopplar vi nu upp delar av Kista, bland annat längs hela Kistagången, med ett högkapacitetsbredband som bas-IT-infrastruktur, toppat med olika typer av trådlös IT-infrastruktur. Dessutom kombineras denna hårdvara med arenan, i vilken vi kan mötas för att bli smartare och lära av varandra. I denna spännande miljö kommer olika aktörer kunna testa sin teknik och tillsammans skapa framtiden. Intresset för Urban ICT Arena bland de aktörer som ägnar sig åt ICT-utveckling är verkligen stort, konstaterar Johan Ödmark.

Ny vision som siktar högre

Kista Science City AB arbetar också med att ta fram en visionsformulering och ett strategidokument för Kistas fortsatta utveckling.

– Främst är det visionsformuleringen som är i behov av omarbetning. Enligt den senaste visionen skulle Kista Science City vara ett av Europas ledande ICT-kluster 2025. Där är vi ju redan i mål så vi försöker hitta en ny formulering som tar mer höjd och som är mer hållbar och långsiktig. Den nya visionen kommer mera handla om att Kista Science City ska vara platsen där den digitala utvecklingen ständigt ligger i framkant.

Urbanare miljöer

När rådande utvecklingsplan för Kista togs fram i början av 2000-talet jobbades inte bara planeringen av platsen Kista fram, utan även hur sambandet med omkringliggande stadsdelar och kommuner skulle se ut.

– Man var noga med att Kista inte skulle vara en ”science park” utan just ett science city bestående av en tät exploatering. Och detta har efterföljts när det byggts nytt och renoverats, vilket medfört att miljön blivit allt mer stadsmässig.

Detta är dock något som man måste arbeta vidare med, menar Johan Ödmark.

– Vi behöver skapa urbanare miljöer med mer liv och större flöden av människor i respektive kvarter, framför allt under kvällar och helger. På så sätt ska Kista 4.0 ta form.

Under den närmaste 10-årsperioden kommer mycket också ske infrastrukturmässigt.

– Dels kommer vi få Tvärbanan hit och sedan ska tunnelbanan förlängas bort till Barkarby och Järfälla. Vi har stort intresse i att Järfälla blir det vi kallar för Stockholm Väst med en fjärrtågstation. Det skulle innebära att du skulle kunna ta tunnelbanan några få stationer och sen ta tåget till t ex Västerås eller Örebro på ett väldigt mycket smidigare sätt än idag, säger Johan Ödmark.

I Kista finns också planer på 6 000 nya bostäder. Många av dem kommer byggas i nordvästra delen av Kista, där helt nya stadsdelar ska växa fram på sikt.

– Några kvarter ska också tillkomma i centrala Kista där man bygger om kontorshus till bostäder. Vi ser över möjligheterna att skapa kopplingar mellan dessa bostäder och de verksamheter som finns i Kista. De kan kanske bli student-, forskar- och personalbostäder. Tillgången på bostäder på nära håll ska vara en fördel för dem som väljer att sitta i Kista.

Goda möjligheter till förtätning

– När man ser en kartbild över Kista kan stadsdelen se ut att vara färdigbyggd. Men faktum är att det finns gott om möjligheter till tätare exploatering i både befintliga kvarter och på nya byggrätter.

Den kraftledning som idag går utmed E4an ska grävas ner. När denna kraftledningsgata försvinner skapas ytor för byggnation av åtta-tio nya kvarter med kommersiella fastigheter.

– Det finns mycket potential i Kista för nyetablering. Redan idag finns ett drygt 10-tal projekt för kommersiella lokaler som är mer eller mindre färdigplanerade. Vi väntar bara på att alla planprocesser ska bli klara och att spaden ska sättas i marken.

Längs Kistagången t ex ska flera fastigheter, som är byggda under sent 80-tal/tidigt 90-tal, byggas om.

– Därmed skapas inte bara helt nya uthyrbara kommersiella ytor utan även en mycket trevligare gatumiljö. De aspekterna tänkte man inte lika mycket på när de här fastigheterna byggdes. Renoveringarna av befintliga kvarter kommer betyda mycket för upplevelsen av Kistas centrala delar.

Förutom de fördelaktiga möjligheterna till nyetablering i Kista och den i framtiden stärkta infrastrukturen lyfter Johan Ödmark bland annat gärna fram områdets internationella prägel.

– I Kista sitter man i en internationell och spännande miljö med människor från många olika länder. Här kommer man även nära världsledande ICT-utveckling samtidigt som man hamnar i ett mycket strategiskt läge med närhet till allt från Arlanda och Uppsala till Hagastaden och in till city. Kista är klockrent egentligen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter