Borås - the place to be

Borås is the place to be. I alla fall om man får tro Marcus Holhammar, regionchef Västsvenska Handelskammaren. I 11 år har han jobbat i Borås och tycker att staden i dag är Västsveriges mest spännande. Stadens formkurva pekar stadigt uppåt och den unika Boråsandan är en starkt bidragande faktor. Tillsammans med pulsen, kraften, öppenheten, modet samt ett spännande och synligt näringsliv.

Mycket har hänt i Borås de senaste åren, menar Marcus Holhammar. Staden hade sin stora kris på 60-talet och njuter nu frukten av det. Stoltheten i att man klarade krisen själv, utan hjälp av staten, är påtaglig och många talar i dag om den unika Boråsandan.

- I dag är man stolt över att vara Boråsare, det var man inte tidigare. Här tror jag att Elfsborgs framgångar har betytt mycket och att näringslivet är med och stödjer och sluter upp. Näringslivet är synligt och många aktiva företagare vill vara med och bygga staden. Även Högskolan har påverkat mycket. Studenterna skapar ett positivt inflöde och ger puls och liv till staden. Det finns tempo och en kraft i Borås i dag, här fokuserar man på resultat. Dessutom har Staden jobbat, och jobbar, mycket med att utveckla stadskärnan och göra den attraktiv. Så att Borås skulle vara en tråkig stad stämmer verkligen inte längre.

Unik Boråsanda

Mycket kommer att hända även i Göteborg framöver, med fokus på att stärka hela regionen.

Marcus Holhammar, Regionchef Västsvenska handelskammaren

Marcus Holhammar, Regionchef Västsvenska handelskammaren

- Snart kan man börja prata om en storstadsregion och de andra städerna måste börja förhålla sig till det, förklarar Marcus Holhammar. Borås har inte längre lillebrorskomplex utan har i stället insett fördelarna med Göteborg, Nu är det dags för Göteborg att inse värdet med Borås. Göteborg är för litet för att klara sig själv och behöver de andra städerna och deras inpendling.

Under våren 2014 startade Handelskammaren upp Tankesmedjor i hela regionen. Representanter från näringslivet får här chansen att skapa nya visioner för sina respektive städer. Var vill man vara år 2030?

- Handelskammaren vill bli en drivande kraft för att utveckla Borås och Tankesmedjan är en viktig del i detta, förklarar Marcus Holhammar. Sex möten har vi haft hittills med 10 företrädare från näringslivet, från olika branscher och i olika åldrar. Det är högt i tak och vi tittar brett! Vad kan Boråsregionen tillföra för ett starkt Västsverige och vad har Borås för styrkor? Vi har verkligen försökt tratta ner arbetet och det vi landat i är just Boråsandan. Den här unika entreprenörsandan som inte finns någon annanstans i Västsverige, kanske inte ens i Sverige, och som dessutom är väldigt svår att kopiera.

Boråsandan har historiska rötter och enligt Marcus Holhammar är det mycket av Knallen som lever kvar.

- I Borås är man affärsman, här kan man bygga företag och fokus ligger på att våga, testa nya koncept och göra. Allt är möjligt i Borås, staden fungerar nästan som en inkubatorverksamhet. Här finns många mindre familjeföretag och alla känner nästan någon som driver eget. Den här miljön påverkar absolut och ger ringar på vattnet; kan de så kan jag.

E-handelsstaden

Borås domineras av handel och textil med många mindre, men starka, företag. Och textilinfrastrukturen är unik i Europa.

- Det finns visioner om att Borås ska bli norra Europas Milano. Här finns både sömmerskor, den kommersiella kompetensen, plus en stark logistik och även produktion. Textilhögskolan väger redan i dag ganska tungt internationellt. Och nu kommer också den tekniska textilen, med industriella tillämpningar. Även här ligger Borås i framkant.

Inom handel är både retail och distanshandel stadens styrka. Den starkt växande e-handelsindustrin gynnas av de fina förutsättningarna i Borås.

- Borås är Sveriges e-handelsstad även om flera andra aspirerar på den titeln, menar Marcus Holhammar. Kopplingen till logistiken är stark här, det blir en fin symbios.

Men trots att Borås vill profilera sig som en textil- och handelsstad finns här andra större industrietableringar.

- Både Volvo Buss, Parker Hanifin och Ericsson har sajter här.

Dessutom görs det plats för fler, inte minst på Viared som växer så det knakar.

- Viared växer otroligt fort, konstaterar Marcus Holhammar. Man är nästan framme i Bollebygd nu och enligt Näringslivskontoret står ungefär 100 företag i kö.

Foto: Superstudio

Foto: Superstudio

Järnväg och boendemiljöer

När det gäller arbetet framöver tror Marcus Holhammar på att rida på den positiva vågen.

- Nu gäller det att tapetsera staden med den här Boråsandan och se alla möjligheter.

Stort fokus ligger också på höghastighetsbanan, där sista sträckningen nu ska utredas.

- Vi jobbar mycket för höghastighetsbanan. I dag tar det längre tid att åka tåg än buss. Den har fått allmän acceptans, men först måste Västlänken vara klar.

Buss 100 går i dag var femte minut i högtrafik, vilket är en styrka, men höghastighetsbanan ska få regionen att växa ihop ytterligare.

- En av de största utmaningarna framöver är att hitta rätt kompetens, att få nyckelbefattningar att vilja jobba i Borås. Och för att kunna göra det är järnvägen viktig. Att skapa attraktiva boendemiljöer måste också prioriteras. Jag hoppas snart att det kan bli fräckt att även bo i Borås, avslutar Marcus Holhammar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter