Borås, ett mycket bra alternativ

Flertalet av de logistikintensiva företag som idag valt att etablera sig i Borås hade även kunnat välja Göteborg som hemvist, men låga vakanser, bristen på mark och höga priser på den detaljplanerade mark som finns har gjort att Borås, och då främst Viared, kommit att bli ett mycket bra alternativ. Tanken är att Borås ska profilera sig som mer än bara en postorderstad och bli hela Sveriges e-handelsstad i takt med att vårt shoppingmönster förändras. Läs mer i Newsecs analys om Borås, skriven av Henrik Roderhult.

Borås har drygt 106 000 invånare och inom en radie av 10 mil bor det ytterligare cirka 1,4 miljoner invånare. Med anor som gammal textilstad har många välkända bolag som Hemtex, Gina Tricot, SVEA och 8848 Altitude sina huvudkontor i Borås. Staden förknippas även med postorderbranschen då företag som RedCats-Ellos, Haléns, Cellbes och H&M Rowells finns etablerade här.

Givet detta är det inte svårt att förstå att Borås utvecklat en utmärkt logistik- och distributionskunskap. De senaste åren har främst Viared utvecklats med ett flertal nybyggda lager och distributionsanläggningar och Borås rankas numera tillsammans med Göteborgsregionen som Sveriges bästa logistikläge.

Foto: Annika Klemming, Borås Stad/Superstudio

Foto: Annika Klemming, Borås Stad/Superstudio

Läget

Borås har ett strategiskt läge utmed riksväg 40, järnvägsförbindelser i fyra riktningar samt närhet till Landvetter flygplats. Med snabbtåg når man Stockholm på dryga tre timmar och om planerna på Götalandsbanan blir verklighet kommer Borås läge bli än bättre. Den tänkta dragningen skall gå från Göteborg via Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping vidare till Stockholm. Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag som kan ligga till grund för ett eventuellt beslut. Enligt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd tar det dock minst 20 år innan en ny Götalandsbana kan stå klar.

Bostadsmarknaden

Den största ägaren av hyreslägenheter i Borås är det kommunala bolaget AB Bostäder i Borås med drygt 7 100 lägenheter följt av de privata bolagen Akelius, Willhem, Ullsaxen, Weland Fastigheter, Larsson Fastigheter, Olofsson Fastigheter och CA Fastigheter.

Vakansgraden i Borås är begränsad och folkökningen har de senaste åren i snitt legat omkring 800 personer. I handlingsplanen för bostadsbyggande som Borås kommun tagit fram finns cirka 2 600 bostäder i olika skeden av detaljplanförfarandet där den förväntade byggstarten är från 2014 till 2017.

Majoriteten av transaktionerna av hyreshus i Borås under 2013 var under 10 miljoner kronor. Priserna låg inom intervallet 4 400 kr/kvm till 17 800 kr/kvm och fastigheterna låg bortsett från något enstaka undantag inom Gustav Adolf samt Caroli församlingar i centrala Borås.

Noterbart är att inga noterade ombildningar skett under 2013 vilket är ovanligt för en så pass stor stad, förklaringen ligger antagligen i de förhållandevis låga hyrorna. Intresset för centrala bostadsfastigheter är dock fortsatt mycket högt då utbudet är begränsat. I slutet av 2013 annonserade Hökerum Bygg att samtliga 81 lägenheter i Brf Nejlikan 1 är sålda. Byggnaden är Borås högsta med 21 våningar och ligger på Druveforsvägen.

Foto: Emil Dalqvist, Borås Stad

Foto: Emil Dalqvist, Borås Stad

Projekt

Det kommunala bolaget IBAB har ett par stora projekt igång. Fastigheten Vulkanus 16 längs med Bryggaregatan och Fabriksgatan om cirka 16 000 kvm har tomställts och byggs om för de kommunala förvaltningarna Sociala Omsorgsförvaltningen och Vuxenutbildningen. Byggnaden kommer ha sju våningar med flexibla kontorslösningar. Även fastigheten Eolus 6 i centrala Borås skall byggas om av IBAB till ett kongresshus för att öka antalet evenemang i staden samt att få en central mötesplats. Beräknad inflyttning beräknas ske i början av 2016. Cernera och Wäst-Bygg har i ett gemensamt bolag för avsikt att förtäta Pallaskvarteret med bostäder, kontor, hotell, shopping och centrumverksamheter. Detaljplanen var på samråd under 2013 och enligt förslaget skall bland annat ett punkthus om 24-30 våningar uppföras med utsikt över Stadsparken.

Logistikmarknaden

Logistikmarknaden i Borås rankas tillsammans med Göteborg som Sveriges bästa logistikläge av tidningen Intelligent Logistik. Exempel på parametrar som värderas är demografi, tillgång till arbetskraft, tillgång på detaljplanerad mark och infrastruktur. Att Borås och Göteborg buntas ihop till en region känns naturligt då flertalet nya logistiketableringar har skett längs med riksväg 40 och bildar ett än mer tydligare kluster. Givetvis är det så att även Borås drar nytta av Landvetters flygplats samt Göteborgs hamn som är Skandinaviens största men det finns även en historia av postorderföretag i Borås.

Med stor sannolikhet skulle flertalet av de logistikintensiva företag som idag valt att etablera sig i Borås även kunna ha valt Göteborg som hemvist men med låga vakanser, brist på mark och höga priser på den detaljplanerade mark som finns har Borås och då främst Viared kommit att bli ett mycket bra alternativ. Borås har kunnat erbjuda eftertraktad mark i direkt närhet till riksväg 40 och planer finns på att utvidga Viared kraftigt. Tanken är att Borås skall profilera sig som mer än bara en postorderstad och bli hela Sveriges e-handelsstad i takt med att vårt shoppingmönster förändras. I östlig riktning skall Viared växa med 900 000 kvm, i väst med 110 000 kvm och norröver med 400 000 kvm. Därutöver finns det planer för både Sjöbo och Kyllared.

Först ut i Västra Viared är NREP som uppför en byggnad om 40 000 kvm åt Aditro. Bland annat kommer Aditro sköta lagring och distribution av Björn Borgs varor vilket som flyttas från Älvsjö till den nya anläggningen. Nuvarande lokal om 33 000 kvm där Svea Real idag står som hyresvärd kommer att renoveras och finnas tillgänglig för inflyttning april 2015.

I takt med att det färdigställts nya lager i Viared har det skett en del transaktioner det senaste året i området. Ellos sålde sin fastighet Vindtyget 1 om 93 600 kvm centrallager samt huvudkontor till ett norskt konsortium för strax under 600 miljoner kronor. Ellos tecknade inför försäljningen 17-19 år långa kontrakt och yielden beräknas till cirka 7,25%. Bockasjö sålde sin logistikfastighet Telfern 2 i oktober 2013 med Hööks Hästsport som hyresgäst i Viared till Estea för dryga 90 miljoner vilket motsvaras av en yield om cirka 6,75%. Även NREP har köpt en nybyggd logistikfastighet om 23 800 kvm under 2014 i Viared. Speed logistic är hyresgäst.

Ytterligare ett projekt i Viared är ett höglager om 60 000 kvm med 30 meters takhöjd där detaljplan är under uppförande. Den stock med äldre vakant logistikyta som finns i Borås idag består dock till största delen av Ericsons gamla lager norr om Knalleland där över 35 000 kvm står ledigt.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter