Björn Bergman, Malmö stad

hur skulle du beskriva er verksamhet i malmö?

Vi är en kommunal inrättning på 10 personer som ingår i stadskontoret. Vår verksamhet omfattar fem områden varav tre aktivitetsområden;

1 - Etableringsservice, både offensivt och reaktivt.

2 - Befintliga företags utveckling.

3 - Entreprenörskap, att driva verksamheter.

4 - Omvärldsbevakare.

5 - Att marknadsföra Malmö som etableringsort.

Varför ska man som företag flytta till malmö?

På grund av en mängd faktorer. Malmös läge har på senare tid förbättrats betydligt.

Regionen har 3,6 miljoner invånare och oerhörda möjligheter. Vi har närheten till Europas bästa flygplats, Kastrup, det tar 20 minuter med tåget. Och vi har givetvis sett en enorm skillnad när Öresundsbron kom.

Sammanslagningen av Köpenhamns och Malmös hamn (Copenhagen-Malmö Port, CMP) har varit mycket framgångsrik.

Malmö har en högskola, med

20 000 studenter, som förhoppningsvis ska bli ett universitet i framtiden. Det är ett viktigt inslag i att hitta kompetens till företagen.

Malmö är en spännande stad! Staden har vunnit pris som årets stadskärna två gånger, 2000 och förra året. Malmö har metodiskt förbättrats och man har förskönat stadskärnan tillsammans med fastighetsägare och handeln. Vi har även lärt oss av Göteborg och satsat på event, exempelvis deltävling i Americas Cup och World Cup i fälttävlan mitt i stan på Ribbersborg.

Om man som företag redan finns i malmö vad kan ni hjälpa till med då?

VI kan hjälpa till med kommunala angelägenheter och lotsa rätt i förvaltningarna om man exempelvis ska byta lokal eller bygga ut. Vi kan hjälpa till om företagen behöver kompetensutveckla personalen. Vi har bl a startat något som kallas Företagsakademin som innebär kostnadsfri kompetensutveckling. Vi hjälper även till om företagen har specialbehov av kompetens. Företag får genom oss tillgång till nätverk och delta i träffar som kan öka affärsmöjligheter. Vi kan även hjälpa till med kontakter när det handlar om exempelvis riskkapital.

vad har ni gjort för att sätta malmö på kartan?

Vi har förbättrat Malmös läge med hjälp av en hel del infrastrukturförbättringar. Staden har rustats upp och blivit mer attraktiv samtidigt som vi har uppmuntrat bostadsbyggandet och satsat mer på event och evenemang. Dessutom har vi utvecklat kompetensen i Malmö.

vad gör ni för att skapa nya jobbmöjligheter?

Att skapa nya jobb ligger i allt vi gör. Ett sätt är som sagt Företagsakademin, som gör företagen mer konkurrenskraftiga, ett annat är satsningen på att skapa nätverk. Vi utgår från företagen för att skapa arbetstillfällena. I Malmö pågår också ett stort handlingsprogram som heter "Välfärd för alla". Programmet innehåller fem områden – arbete, skola, mötesplats för boende, trygghet och tillväxt. Här samverkar både interna och privata aktörer. Vi lyssnar kontinuerligt av företagen för att kunna förbättra och underlätta.

i vilken bransch kommer de nya jobben?

Här i Malmö är vi starka på kvalificerade företagstjänster och många huvudkontor har flyttat till Malmö den senaste tiden. Handel, hotell, restaurang och övrig privat tjänstesektor fortsätter att öka liksom logistik, IT och biotech. Malmö har en stor branschbredd och ett mångfacetterat näringsliv, vilket skapar en stabil grund för fortsatt utveckling och tillväxt.

hur samarbetar ni med fastighetsägarna?

Fastighetsägarna är viktiga för en stad, både som marknadsförare och ambassadörer. De kräver att produkten de säljer, i detta fallet Malmö, är en bra produkt. Vi jobbar efter olika handlingsprogram och har en nära kontakt. Vi ställer t ex ut på MIPIM, där de 10 största fastighetsägarna i stan och vi gemensamt marknadsför Malmö.

har ni samma relation och samarbete med alla?

Vi erbjuder alla samma förutsättning, men oftast är det de största som är med och agerar.

spelar det någon roll vilket parti som styr i kommunen?

VI har stadsdirektören som chef och en politisk beredning med merparten av de politiska partierna. Den lokala näringslivspolitiken är oftast pragmatisk och präglas av en viktig samsyn. Om det blir regimbyte i Malmö kommer näringslivsarbetet troligen att fortsätta med oförminskad kraft.

vad är vakansgraden i malmö?

Vakansgraden är relativt hög för kommersiella lokaler i vissa delar av staden, speciellt i de äldre delarna med äldre fastigheter. Vi ser en trend att företag vill hyra de moderna lokalerna i exempelvis Västra hamnen, där råder en oerhörd efterfrågan. Integrationen med Danmark tar tid, många danska företag håller på att etablera sig här och kommer att göra det under en längre tid framöver.

vad har malmö som inte göteborg eller stockholm har?

Turning Torso och Sveriges bästa fotbollslag! Nej, skämt åsido så tycker jag främst att det handlar om läget! Det är en stor region och visst, det är en nackdel att ligga i två länder, men betydelsen av det minskar för varje dag. Att ligga så nära Köpenhamn och övriga Europa är bara positivt! Att ha en av Europas främsta och största flygplatser (Copenhagen Int. Airport) endast 20 minuter från centrala Malmö är kanske vårt främsta argument.

vad krävs i byggnation och infrastruktur för att ytterligare stärka företagsklimatet? Kan ni påverka?

Man har gjort en del medvetna infrastrukturförändringar i Malmö under senare år. Infrastrukturen har förstärkts bl a med en ny yttre ringväg, vilket innebär att Malmö i dag har dubbla ringleder. Den största infrastruktursatsningen i Malmö, citytunneln, har börjat byggas.

Malmö har också satsat på bostäder och bl a utvecklat Västra Hamnen, som startade med Bo-01. Det var starten på en helt ny stadsdel och nu byggs både kontor och fler bostäder här. I dag är här fler verksamma än när gamla Kockums var igång. Det är en fantastisk utveckling som bara fortsätter! Malmö stad är mycket aktiva i den här infrastrukturplaneringen och gör medvetna satsningar.

var står ni i debatten om höga hus?

Malmö är känt för några högra hus, främst Turning Torso givetvis, ett hus som alla är väldigt stolta över. Annars vet jag inte hur debatten förs.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter