Bevakning skyddar inte bara mot brott

De flesta företag är på ett

eller annat sätt knutna till

ett bevakningsföretag, men bevakningslösningarna ser olika ut i stort sett från kund till kund. Vissa vill ha kontinuerlig bevakning natte­tid inne i lokalerna, andra nöjer sig med att ha bevakning utomhus, eller också kanske man bara vill ha besök av väktare när larmet går. Många har större behov av väktare dagtid än nattetid.

– En bevakningstjänst skräddar­sys alltid utifrån kundens behov. Det är naturligtvis en kostnadsfråga för de flesta men behovet ser också olika ut. Matvarubutiker och köpcentra, exempelvis, väljer oftare att anlita väktare dagtid, medan industrier har större behov av bevakning på nätterna. Det säger Martin Bjurhem, presstalesman på Swegard, branschorganisation för bevakningsföretagen.

Odramatisk vardag

De allra flesta företag har dock någon

form av kontakt med ett bevakningsföretag. Om inte annat har de larmet kopplat till en larmcentral, med avtal om utryckning ifall larmet går.

En liten skrift från BYA (Bevak­-

ningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd) visar siffror på vad väktarna gör under sina arbetspass. Deras insatser handlar långt ifrån bara om att avstyra pågående brott. Istället består jobbet ofta av att stänga dörrar eller fönster som blivit lämnade på vid gavel, det är inte ovanligt att de måste stänga av kaffebryggare som annars kunde ha orsakat en brand, ibland måste de ge första hjälpen eller avstyra bråk eller misshandel. Många anlitar bevakningsföretag för att vakta på in- och utpassering. På ett dygn grips omkring 900 inbrottstjuvar och våldsverkare i hela landet. Hela 29 000 gånger släcker någon väktare lampan och 87 gånger ger man första hjälpen. Roland Berndt, informationschef på Falck, påpekar att väktarens tillvaro oftast är ganska lugn.

– Lyckligtvis har väktaren en ganska odramatisk vardag, säger han. Visst avstyr vi en hel del brott, men det sker inte varje dag, långt ifrån.

Många gånger handlar det om att åka ut på ett larm. När larmet går tas det emot i en larmcentral. Här gör man en bedömning om ifall det räcker med att skicka väktare eller­ om man även bör kalla polis och räddningstjänst till platsen.

– Väktaren som åker ut står hela tiden i kontakt med operatören på larmcentralen, berättar Roland Berndt. Känner han sig osäker får han genast förstärkning. Ingen ska behöva känna sig utsatt på jobbet.

När en utryckning är gjord blir det en del efterarbete i form av rapporter, med mera.

320 bevakningsföretag

Även om man på de allra flesta företag har svurit över larmet när man råkat dra igång det av misstag, anser säkert de flesta att kontakten med bevakningsföretaget ändå är värd pengarna.

– Bevakning fungerar framför allt preventivt, säger Martin Bjurhem.

Det är väl investerade pengar att satsa på bevakning eftersom tjuv­arna undviker lokaler som bevakas.

I Sverige finns 320 auktoriserade bevakningsföretag, men av dessa är det många som är små medan ett fåtal stora, exempelvis Falck och Securitas, äger större delen av marknaden. Men bilden varierar mycket över landet. Det inte säkert att det är bäst att anlita ett av de större företagen på alla orter. Istället kan det mycket väl vara ett lokalt litet företag som är starkast på sin ort.

– Innan man väljer att anlita ett företag bör man kolla av marknaden ordentligt, säger Martin Bjurhem. Priset varierar mycket, beroende på körsträcka, bland annat.

Stadig tillväxt

Under de senaste tio åren har bevakningsbranschen vuxit stadigt med omkring 5% per år, något som beror på en rad faktorer. Det är inte i första hand brottsligheten som har ökat och tvingat fram en bättre bevakning. Snarare är det så att medvetenheten har ökat, såväl hos företagen som hos försäkringsbranschen. Allt fler företag räknar med att tjuven någon gång kommer att komma. Då är det bäst att vara förberedd. Fördelningen mellan olika typer av tjänster har också förändrats de senaste tio åren. Allt fler väljer att anlita väktartjänster dagtid, medan de ronderande väkt­arna nattetid blir allt färre. Allt som allt omsätter bevakningsbranschen

4,5 miljarder. Därutöver omsätts

1,3 miljarder inom värdetransportbranschen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter