Betydelsefulla infrastrukturprojekt

Infrastrukturprojekten som pågår just nu i Stockholm är som bekant många och omfattande. Lokalguiden har tagit Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadsdirektör, till hjälp för en samlad bild av de projekt som har störst betydelse för företag etablerade i Stockholm city.

Stockholm Continental som ligger mittemot Stockholms Centralstation. Alla pendlare kommer till den nya pendeltågsstationen 2017 då Citybanan öppnar. Bild: Jernhusen

Stockholm Continental som ligger mittemot Stockholms Centralstation. Alla pendlare kommer till den nya pendeltågsstationen 2017 då Citybanan öppnar. Bild: Jernhusen

Det händer väldigt mycket i city just nu, konstaterar Anette Scheibe Lorentzi. Platser som tidigare varit ganska tråkiga och mer eller mindre betraktats som baksidor blir nu istället framsidor då satsningar görs för att skapa levande och tillgängliga offentliga rum.

– Vi satsar hårt på att öppna upp bottenvåningarna för att öka aktiviteten och tillgängligheten. Många som väljer att etablera sig i city är dels ute efter den enkelhet som närheten till allting medför, men också pulsen och citykänslan. De förändringar vi arbetar för kommer skapa mer av den känslan, säger Anette Scheibe Lorentzi.

Norra länken och Förbifarten

Många av de stora infrastrukturprojekt som är aktuella i Stockholmsregionen just nu ingår i det så kallade hundramiljardpaketet som finansieras med statliga medel, trängselskatter samt av kommunerna.

Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadsdirektör

Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadsdirektör

– De största av de pågående projekten är Citybanan och Norra länken. Flera projekt som ingår i paketet har redan färdigställts.

Delar av vägtunnelprojektet Norra länken invigdes i slutet av november 2014 och byggnationerna av resterande delar fortsätter. Norra länken ska bidra till en bättre trafiksituation och miljö i innerstaden. 2017 beräknas hela projektet vara slutfört.

Första spadtaget för byggnationen av Förbifart Stockholm togs i augusti 2014. Därefter har det varit ett antal turer fram och tillbaka. I oktober beslutade regeringen att stoppa arbetet och finansieringen av projektet skulle ses över. Den 18 december togs beslutet att arbetet skulle återupptas från och med årsskiftet 2014/2015.

Stora spårprojekt

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel som skapas mellan Tomteboda och Stockholms södra med två nya stationer vid Odenplan och T-Centralen. 2017 ska detta projekt vara slutfört.

– I och med Citybanan kan man komma tillrätta med flaskhalsen i city som ställt till problem och järnvägskapaciteten i Stockholm kan fördubblas. Det har inte bara betydelse för det nationella tågnätet utan även för pendeltågtrafiken. Ett annat stort spårprojekt är Tvärbanan till Solna som är i princip klar, säger Anette Scheibe Lorentzi.

I början av 2014 togs beslut om att genomföra den största satsningen på tunnelbanan i modern tid. Med start 2016 ska tunnelbanan byggas ut med ytterligare 19 km nya spår och nio nya stationer. De nya sträckningarna som planeras är Akalla – Barkarby station, Odenplan – Arenastaden samt att tunnelbanans blå linje ska förlängas från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka centrum och att det från Sofia kyrka på Södermalm även ska skapas en ny förbindelse till Gullmarsplan och Söderort. 2025 ska hela utbyggnaden vara klar.

Satsningar på nya bostäder

Utbyggnaden av tunnelbanan kommer också gynna bostadsbyggandet.

– Alla de företag jag har träffat pekar på samma problematik. Det spelar ingen roll om det är ett litet eller stort företag och inte heller vilken bransch de är verksamma inom. Alla upplever att bristen på bostäder gör det svårt att rekrytera kompetent arbetskraft. Detta är ett av de största hindren för Stockholms utveckling och därför satsar vi nu kraftigt på bostadsbyggandet, inte minst utmed de nya tunnelbanesträckningarna.

Utbyggt cykelvägnät

Sedan trängselskatten infördes har antalet som väljer att ta cykeln till jobbet ökat rejält i Stockholm, konstaterar Anette Scheibe Lorentzi.

– Undersökningar som gjorts visar att det främst är förutsägbarheten som får många att välja att cykelpendla. På så sätt vet man att man kommer i tid till jobbet och när det ska hämtas på förskolan och så vidare.

Nu ska cykelvägnätet byggas ut och förstärkas för att göra det bättre för cyklisterna. Till exempel ska cykelvägnätet i framtiden hänga ihop på ett bättre sätt så att det blir lättare att cykla mellan kommuner.

– Där det idag finns kapacitetsbrister och är trångt för cyklisterna får de mer utrymme. Men eftersom det i city inte finns något ytterligare gatuutrymme att ta av handlar det om att fördela utrymmet mellan olika trafikantgrupper. På vissa gator har staden t ex minskat antalet parkeringsplatser för att istället öka framkomligheten, säger Anette Scheibe Lorentzi avslutningsvis.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter