Backaplan i Göteborg blir blandstad

Under de kommande 20 åren ska Backaplan förvandlas till blandstad, med cityhandel, bostäder, kontorslokaler plus nya gator och gång- och cykelstråk. Och framgångsreceptet för framtiden stavas samarbete. Göteborgs Stad har nyligen tagit fram en struktur- och färdplan tillsammans med fem fastighetsägare. Ett gediget utvecklingsarbete kan börja. 

Fastighetsägarna vill bygga blandstad. Bild: Coop Fastigheter

Fastighetsägarna vill bygga blandstad. Bild: Coop Fastigheter

- Att kunna starta förvandlingen av Backaplan är verkligen efterlängtat, konstaterar Anna Signal, Projektledare Backaplan, Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret. Nu ska vi bygga stad!

Gemensam färdplan

När kommunfullmäktige tog beslut om Vision Älvstaden hösten 2012 hade Staden sin bild och tog fram planeringsförutsättningar, samtidigt som fem fastighetsägare gick samman och tittade på sina fastigheter.

- Sommaren 2014 satt vi således med två planer. Det var då vi beslutade oss för att samarbeta istället. Det kändes som enda sättet att komma framåt och påbörja en detaljplan.

I höstas tog Göteborgs Stad fram en struktur- och färdplan tillsammans med fastighetsägarna Balder, Coop Fastigheter, Fastighetskontoret, JPA Fastigheter och Platzer Fastigheter.

- Nu jobbar vi tight tillsammans mot samma mål, berättar Anna Signal. Den här övergripande struktur- och färdplanen ska ligga till grund för de olika detaljplanerna framöver.

Två detaljplaner igång

Arbetet med att förvandla Backaplan har dock i allra högsta grad redan startat, påpekar Anna Signal.

Anna Signal, projektledare Backaplan

Anna Signal, projektledare Backaplan

- I Kvillebäcken byggs just nu 2 000 lägenheter, plus lite kontor och saluhallen stod klar redan 2013.

Just nu skissas det på två detaljplaner. En för södra delen av Backaplan, en annan för en tomt vid Leråkersmotet dit Coop ska flytta.

- För att komma igång måste Coop-butiken flytta, det är en förutsättning för den framtida utvecklingen. Förhoppningsvis kan den nya Coop-butiken börja byggas i slutet av 2017.

Därefter är det dags för nästa steg.

- Utvecklingen kommer sedan utgå från Hjalmar Brantingsplatsen. Vi tycker det är viktigt att börja vid Backaplans knutpunkt, säger Anna Signal.

Handel, bostäder och kontor

Handelsytorna ska utökas till drygt 100 000 kvm med tyngdpunkt längst ner i söder.

- Handeln ska utvecklas till att likna cityhandel, i form av både mindre och större butiker i två våningar med en kvartersstad ovanför.

Och bygger man blandstad måste även förskolor, skolor och äldreboenden skapas.

- De finns med i planen, tillsammans med en skiss på ett kulturhus.

Även kontorsytor ska det bli.

- Vi har alldeles nyligen gjort en kontorsutredning som visar att det finns utrymme för det. Särskilt i lägen närmast leden.

Att eftefrågan finns kan AF Bygg vittna om som byggt kontorshuset Glasiären,

på Hjalmar Brantingsgatan i Kvillebäcken. Här har man gjort lyckade uthyrningar, bl a till Arbetsförmedlingen, Swedbank, Friskis & Svettis, Göteborgs Stad, Närhälsan Västra Götalandsregionen och Fastighetsbyrån. Glasiären rymmer 12 500 kvadratmeter och sedan årsskiftet pågår inflyttningen. AF Bygg har stora förhoppningar om att huset blir en central punkt och mötesplats för stadsdelen.

Glasiären. Bild: AF Bygg

Glasiären. Bild: AF Bygg

Blickarna mot Hisingen

En viktig del i planeringen är också sträckningarna för gator och cykel- och gångstråk. Målet är att det ska vara enkelt att ta sig mellan olika platser i området, plus att Backaplan ska bindas ihop med stadsdelarna runt om på ett naturligt sätt.

- Längs med Lundbyleden finns även en möjlig spårvagnslinje till Backa inritad.

Anna Signal är både förhoppningsfull och redo.

- Det kommer att ske väldigt mycket nu. Nya Backaplan, tillsammans med Frihamnen och utvecklingen på Lindholmen, plus planerna på linbana och bättre kollektivtrafik, gör att blickarna nu vänds mot Hisingen. Inom en 20-årsperiod kommer vi att ha ett helt annat centrum i Göteborg. Få städer har en sådan här potential och den här typen av ytor, avslutar Anna Signal.

Översikt. Bild: Stadsbyggnadskontoret

Översikt. Bild: Stadsbyggnadskontoret

 

 

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter