AxFast satsar på bredd

AxFast äger ca 30 fastigheter inom segmenten kontor, handel, logistik och bostäder. Kontors- och bostadsfastigheterna är lokaliserade i Stockholms innerstad medan handels- och logistikfastigheterna finns spridda i Stockholm, Göteborg, Öresund, Uppsala och Norrköping. Tillsammans utgör AxFasts bestånd ca 240 000 kvm och vid årsskiftet 2008/2009 ett värde om ca 4,3 miljarder kronor. Tomas Henningson är utbildad fastighetsekonom från KTH och har innan han anställdes som fastighetschef för affärsområdet Kontor på AxFast 2005 arbetat på Skanska Fastigheter och AP Fastigheter. Vad skiljer AxFast från andra fastighetsägare? Det är väl kanske att vi trots vår ringa storlek är en aktiv fastighetsutvecklare inom alla fyra segmenten handel, kontor, logistik och bostäder. Vi både förvaltar, utvecklar och bygger nytt. Utöver detta får vi ofta höra av både kunder och andra samarbetspartner att vi har ovanligt snabba beslutsvägar och att man uppskattar vår långsiktighet och finansiella styrka. Vi har också ett stort personligt engagemang i alla delar av företaget i och med att vi är så små. Vi jobbar mycket med delegerade beslut och alla anställda har stora ansvarsområden, vilket föder engagemang. Var har ni vakanser och vad är det för typ av lokaler? I dagsläget har vi väldigt få vakanser inom alla affärsområden. I Stockholm har vi i dagsläget endast en projektvakans på Norrlandsgatan om ungefär 2 500 kvm kontor som vi precis påbörjat uthyrningen av. I Uppsala har vi några enstaka små kontorslokaler i våra handelshus lediga. Har ni något projekt som är extra intressant just nu? I Stockholm har vi i dagarna påbörjat ett spännande projekt på Norrlandsgatan 20. Det är en fastighet från slutet av 1800-talet som vi avser att totalrenovera och samtidigt bygga på två våningar. Påbyggnaden blir helt i glas och väldigt modern i sitt formspråk. Vi har i projektet jobbat mycket med att få fram en spännande kontrastverkan mellan den befintliga klassiska byggnaden och den moderna påbyggnaden. När projektet är klart, under Q1 2010, kommer vi att kunna erbjuda mycket attraktiva kontor i ett av Stockholms mest intressanta kontorslägen. Lokalerna kommer att ha en hög standard med moderna installationer, bra materialval och en mycket bra yteffektivitet. Fastigheten kommer även att klara kraven för Green Building-certifiering. Vad har ni för prisnivå på era lokaler och vad ingår i hyran? Inom vårt affärsområde Kontor, som har fastigheter i Stockholms city, varierar marknadshyran för kontorslokaler mellan 3 000-5 000 kr/kvm beroende på mikroläge och standard. Vi brukar arbeta med kallhyra samt tillägg för fastighetsskatt, värme/kyla och sophantering. I hur stor omfattning gör ni lokalanpassningar när ni får en ny hyresgäst? Under förutsättning att anpassningen är långsiktig och att den ligger i linje med vår utvecklingsplan för fastigheten investerar vi gärna i våra lokaler. I och med att vi har en tydlig utvecklingsstrategi för respektive fastighet är det oftast vi själva som initierar projekten för att i nästa steg påbörja uthyrningsarbetet. Vad efterfrågar hyresgäster mest idag? En tydlig trend senaste halvåret är att man fokuserar ännu mer än tidigare på yteffektivitet. I och med att osäkerheten om konjunkturutvecklingen är stor vill man gärna ha flexibla kontor och flexibla kontrakt som går att förändra om förutsättningarna för företaget ändras. Miljöfrågorna har också fått större vikt än tidigare. Hur undersöker ni vad era hyresgäster tycker om er? Vi arbetar med en årligt återkommande kundundersökning framtagen av en av våra hyresgäster, Questback. Svaren ligger till grund för ett förbättringsprogram för respektive fastighet med syfte att hela tiden förbättra oss i vår serviceleverans. På en skala från 0-100 brukar vi hamna över 90 som svar på hur nöjd man är med oss som hyresvärd, vilket är mycket glädjande. Syftet är dock inte att stirra sig blind på poängskalan utan att vi ska få konkreta önskemål om förbättringar. Hur jobbar ni med miljöfrågor? Miljöfrågor har länge varit en viktig del av vårt dagliga arbete men vi har varit dåliga på att kommunicera vad vi gjort. I våra om- och nybyggnadsprojekt ser vi alltid till att fokusera på allt ifrån att minimera byggnadens framtida energiförbrukning till att välja sunda material. Just nu håller vi på med två projekt som kommer att bli våra första Green Building-certifierade hus. Vi har även kört ett testprojekt där vi bytt ut en konventionell fjärrvärmeanläggning mot bergvärme med mycket gott resultat. Hur upplever du att lågkonjunkturen påverkar fastighetsbranschen? Än så länge har det inte varit någon dramatisk nergång på hyresmarknaden i Stockholms innerstad. Det finns fortfarande en hyfsad efterfrågan på lokaler men det tar längre tid att komma till avslut i förhandlingarna. Hyresnivåerna för riktigt bra lokaler har inte sjunkit så mycket men däremot börjar det bli svårt att hyra ut lokaler i sämre lägen om med lägre standard. Däremot har aktiviteten på fastighetsmarknaden avstannat helt pga svårigheterna att finansiera nya affärer. För finansiellt starka aktörer kommer det nog att finnas många möjligheter de närmaste åren. Varför ska ett företag hyra lokaler av just er? Om man värdesätter lokaler i attraktiva lägen med bra standard samtidigt som man vill ha en hyresvärd som agerar snabbt med ett stort personligt engagemang så tror jag att AxFast är en bra samarbetspart i framtida lokaldiskussioner. Goda råd till företag som ska flytta? Börja med att göra en ordentlig analys av företaget. Vilken utveckling ser man framför sig de närmaste 3-5-10 åren? Antal anställda, expansion, arbetssätt, behov av kundbesök, profil på företaget och lokalen, läget (anställda, kunder, leverantörer). När väl lokalsökandet påbörjats är det viktigt att fokusera på rätt lokal för verksamhen istället för på kvm-kostnaden. Rätt lokal med avseende på storlek och effektivitet blir oftast mer prisvärda i slutänden än lokaler med lägsta priset/kvm.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter