Attraktivt skyltläge i växande Kungsbacka

Fastighetsutvecklingsbolaget Aspelin-Ramm Fastigheter AB vill förädla den 17 000 kvadratmeter stora tomt med 7 000 kvadratmeter byggrätt som de förvärvat vid Hederondellen i Kungsbacka. I det mycket attraktiva skyltläget med närhet till både Willys, ICA Maxi, Freeport och Hede pendeltågstation, planerar de att bygga en fastighet anpassad för mindre volymhandel och service för tre-fem aktörer. Tomten ligger, enligt VD Lennart Karlsson, strategiskt rätt eftersom Kungsbacka nu växer alltmer norrut. - Investeringen är ett led i vår satsning på handels- och servicefastigheter i attraktiva områden, fastställer Lennart. Kungsbacka är en fantastiskt spännande stad där hela regionen kännetecknas av god tillväxt, hög inflyttning och ett bra företagsklimat. Det händer mycket i området och vi vill satsa här. Marken, som Aspelin-Ramm förvärvade för cirka 1,5 år sedan, ligger i ett expansivt område precis vid nya ICA Maxi, mitt emot Willys, Freeport och Hede järnvägsstation. - Det är egentligen en råmark som nu ska bebyggas och som begränsas av vägarna och Kungsbackaån. God exponering i expansivt läge Kungsbacka växer just alltmer norrut, något som gör läget än mer attraktivt. - Från att området kring Hederondellen varit det mest nordliga i den sammanhängande bebyggelsen så har det nu byggts norr om området, exempelvis har Beijer byggmaterial etablerat sig här. Nu börjar detta bli en lucktomt i en befintlig struktur istället för den sista utposten, konstaterar Lennart. Dessutom ligger ju två av de största livsmedelsbutikerna alldeles i närheten plus att området drar nytta av all den trafik som järnvägsstationen skapar. Så det blir en otrolig exponering här, man syns väl. Vill bygga för tre-fem aktörer Att försöka få hit företag som just kan dra nytta av den här exponeringen och tomtens tillgänglighet känns viktigt för Lennart och Aspelin-Ramm. - Vi söker intressenter inom främst volymhandel som vill etablera sig här och så sbygga nytt för dem. Kommunen har gjort en översiktsplan och kommit fram till att området lämpar sig väl för just handel och service så det är det vi vill satsa på. Att bygga för tre-fem aktörer är det som känns mest realistiskt och vi borde kunna bygga mellan 6 000-8 000 kvadratmeter på tomten. Positivt trots konjunkturläget Aspelin-Ramm är redo att sätta spaden i backen så fort de får en intressent, något som dock försvåras av konjunkturläget som råder. Men Lennart är inte orolig. - Vi har sökt hyresgäster det senaste året, men konjunkturen har inte gjort det så lätt. Tiderna har varit svåra för alla och det har inte skett några etableringar alls det senaste året. Jag hoppas att det kommer att vända snart. Men vi tror fortfarande mycket på Kungsbacka och läget här, vi är fortfarande övertygade om att detta kommer att bli jättebra. Uppfattningen vi hade när vi köpte tomten är densamma, förklarar Lennart. Väntar gärna på rätt aktör Aspelin-Ramm tror så pass mycket på Kungsbacka att de gärna skulle vilja expandera ytterligare i området. - Ja, dyker det upp något så är vi absolut intresserade. Kommunen är väldigt tydliga med vad de vill med Kungsbacka och det är väldigt positivt för oss som fastighetsägare. Men till dess är det tomten vid Hederondellen som gäller och Aspelin-Ramm har, enligt Lennart, stort tålamod och väntar gärna på de rätta aktörerna. - Vi tycker att detta är ett så pass bra läge så det är värt att vänta. Vi söker först och främst ett ankare, en verksamhet som blir draghjälp till resten när det fylls på med annat.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter