Attraktiva kontor i Atlas Garden

Bonnier Fastigheter startade i våras projektet Atlas Garden i centrala Stockholm. En attraktiv, modern och miljösmart kontorsfastighet skapas i ett bra kommunikationsläge. Den totala uthyrningsbara ytan när projektet är färdigställt blir drygt 7 300 kvm.

Bild: Sweco Architects

Bild: Sweco Architects

Kontorsfastigheten som förvärvades 2009 ligger i Vasastaden bredvid Bonnierhuset och kommer därmed att kunna ta del av det välutvecklade serviceutbud som Bonnierhuset erbjuder. Bonnier Fastigheter har sedan 2010 bedrivit ett detaljplanearbete i syfte att kunna utveckla fastigheten till en modern och attraktiv fastighet. Detaljplan-en vann laga kraft i mars 2015 och Arcona har kontrakterats som totalentreprenör. Bygget startade i maj i år och beräknas vara klart under andra kvartalet 2016.

Attraktiv kontorsfastighet

Fastigheten, som numera går under konceptnamnet Atlas Garden, har under många år hyrts av Rikspolisstyrelsen för Säpos räkning. Efter Säpos utflytt årsskiftet 2013/2014 var hela fastigheten tom och i stort behov av renovering. För att skapa en attraktiv kontorsfastighet som samtidigt gör ett avtryck i Stockholms arkitektur valde Bonnier Fastigheter att ansöka om ändrad detaljplan för att kunna göra en påbyggnad om en våning på fastigheten. Detta tillsammans med en totalrenovering med helt ny fasad bestående av 50 procent glas och 50 procent plåt samt helt nya installationer skapar en modern och attraktiv kontorsfastighet med goda kommunikationer och bra läge intill S:t Eriksplan.

Klimatsmart

Atlas Garden kommer att BREEAM-certifieras och fokus ligger på att skapa en modern energieffektiv och klimatsmart byggnad. Exempelvis kommer hela taket att vara av sedum.

Stockholms Läns Sjukvårdsområde är en av de framtida hyresgästerna och samlar därmed en utspridd verksamhet i de nya funktionella lokalerna och även Bonnier AB som kommer att flytta sitt huvudkontor till Atlas Garden.

Modernisering av området

Bonnier Fastigheter anpassar och moderniserar för närvarande även Bonnierhuset. Bland annat har en helt ny restaurang med bageri, deli och bistro byggts och PwC:s huvudkontor får moderna lokaler och en ny egen entré. Dessutom flyttar flera nya hyresgäster som Visab Consulting, Zengun, Bonus Copyright Access med flera in i Bonnierhusets torn under året.

– Vi arbetar just nu intensivt med att aktivera och modernisera området kring Bonnierhuset för att göra det mer tillgängligt och attraktivt för de som arbetar och bor i närområdet. Bonnierkoncernen byggde Bonnierhuset 1949 och Bonniers konsthall 2007 och det känns roligt att nu kunna tillföra ytterligare en byggnad med högklassig arkitektur till detta område, säger Tomas Hermansson, VD på Bonnier Fastigheter.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter