Attraktiv och växande kommun

Profi Fastigheter är en av de fastighetsägare som är aktiva i Täby. Här svarar deras förvaltningschef Sara Jacobsson på frågor om Täby som etableringsort idag och om tio år samt om hyresutvecklingen och deras egna bestånd och vakanser på orten.

En av Profi Fastigheters fastigheter på Nytorpsvägen i Täby. Foto: Jalle Torbjörnsson

En av Profi Fastigheters fastigheter på Nytorpsvägen i Täby. Foto: Jalle Torbjörnsson

Hur skulle du beskriva dagens Täby?

– Vi ser Täby som en attraktiv och växande kommun med spännande möjligheter, både som företagare och hyresgäst samt som fastighetsägare. Täby är en mer särpräglad egen marknad och de företag som vi jobbar med har svårt att tänka sig att etablera sig någon annanstans än lokalt i Täby.

Hur tror du att man som hyresgäst kommer uppfatta Täby som etableringsområde om tio år?

– Med tanke på de expansionsplaner som finns i kommunen finns ingen anledning att tro annat än att satsningar i Täby är rätt både nu och på sikt. Dock är det viktigt att kommunen själva hinner med att utveckla infrastruktur och övrig service i samma fart som övrig expansion. Vi kommer själva att jobba aktivt i våra fastighetsutvecklingsprojekt med att utveckla infrastruktur och service i de delmarknader där vi finns representerade.

Sara Jacobsson, Förvaltningschef, Profi Fastigheter

Sara Jacobsson, Förvaltningschef, Profi Fastigheter

Hur skulle du beskriva hyresnivåerna och dess utveckling i området?

– Hyresnivåerna i våra delmarknader i Täby upplever vi som stabila över tid och nivåerna är välkända hos både hyresgästerna och hyresvärdarna. Man är i Täby, precis som i övriga områden, beredd att betala något mer för bättre standard och effektivare lokaler men samtidigt är kostnadsmedvetandet stort hos hyresgästerna.

Hur ser ert fastighetsbestånd ut i Täby?

– Vi har ett bestånd i Näsbypark och Nytorp med framförallt kontorslokaler och skollokaler. Vi har nyligen förvärvat ytterligare en fastighet i Nytorp och tycker Täby är en attraktiv kommun att verka i. För oss är det viktigt att vi kan arbeta med hållbarhet och långsiktigt i de fastigheter vi äger både inom förvaltning och fastighetsutveckling och det kan vi i det bestånd vi idag har i Täby.

Var i Täby har ni hyreslediga lokaler?

– Vi har några mindre kontorslokaler i Näsbypark och i Nytorp som passar bra för verksamhet med externa besökare och lagerbehov samt verksamheter som gärna etablerar sig i fastigheter med övrig samhällsservice såsom förskola, skola, post mm.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter