Att välja rätt fastighetsägare

Lokalguidens expertpanel svarar denna gång på hur man kan kontrollera att den hyra man erbjuds är marknadsmässig och hur man ska resonera i sitt val av fastighetsägare.

Vad skall ett flyttande företag tänka på vid val av fastighetsägare om man väljer mellan två likartade lokaler?

Fredrik Lindén, Kungsleden

– Det är viktigt att välja rätt fastighetsägare ur flera perspektiv. Att signera ett hyresavtal innebär oftast början på ett förhållande som är tre år eller längre. Då är det viktigt att hyresvärden är professionell och har en kompetent förvaltningsorganisation. Har hyresvärden dessutom ett större bestånd av fastigheter på orten öppnar det också möjligheter att vara mer flexibel under hyresperioden, om lokalbehovet förändras. Jag skulle se på de potentiella hyresvärdarnas hemsidor vad de har för organisation bakom kulisserna och hur fastighetsbeståndet ser ut. Vad är fastighetsägarens strategi? Att äga fastigheter eller köpa/sälja fastigheter?

Liselott Thelenius, Uthyrningschef, Fastighets AB Brostaden

Liselott Thelenius, Uthyrningschef, Fastighets AB Brostaden

Liselott Thelenius, Brostaden

– Val av fastighetsägare kommer högre upp på agendan hos lokalsökande företag bland allt annat så som läge, standard, skick, ekonomi och miljö när man ska välja lokal. Det är viktigt för ett företag att ha en långsiktig hyresvärd som kan vara en aktiv samarbetspartner så att lokalen passar verksamheten över tid. Att ha en hyresvärd som förvaltar fastigheterna med egen personal underlättar den dagliga kontakten och som hyresvärd vill vi att hyresgästen ska trivas så att de stannar under flera hyresperioder.

Ulrika Bengtsson, Atrium Ljungberg

– Man bör som hyresgäst försöka tänka långsiktigt och på vad som händer när avtalet väl är skrivet. Genom att ha samma motpart i ett och samma företag genom hela processen; från första kontakt med etablerare, till projektledare vid hyresgästsanpassning, till förvaltare efter inflyttning, skapas en kvalitetssäkring som medför att saker inte hamnar mellan stolarna och att det som lovas hålls. Vidare är det viktigt med en långsiktig hyresvärd som värdesätter relationen till sina kunder. Saker kan alltid hända under en kontraktsperiod och det är viktigt att ha en trygg och långsiktig värd som kan hjälpa sina kunder att hantera både med- och motgångar.

Hur vet ett företag att de erbjuds marknadsmässig hyra och vilka förhandlingsparametrar kan finnas?

Ulrika Bengtsson, Uthyrare,</p><p>Atrium Ljungberg</p><p>

Ulrika Bengtsson, Uthyrare,

Atrium Ljungberg

Ulrika Bengtsson, Atrium Ljungberg

– Hyresmarknaden är idag relativt transparent vilket medför att hyresgäster enkelt kan ta reda på fakta kring hyresnivåer i olika områden. Antingen genom mäklare, hyresgästombud, fastighetstidningar eller liknande. Viktigt är dock att förstå att saker så som produkt, hyresgästanpassningar, kontraktslängder och mikroläge spelar roll i hyressättningen, vilket gör att man inte kan jämföra hyror rakt av. Förhandlingsparametrar kan vara ansvarsfördelning, iordningsställande, optioner kring merförhyrning av intilliggande ytor mm.

Liselott Thelenius, Brostaden

– Företagen tittar ofta på flera lokaler och kan då jämföra likvärdiga lokaler till skick, standard och läge och får där igenom en indikation på vad marknadshyran är i området. Jag tycker att företag idag är pålästa och har en ganska god marknadskännedom. Men om man känner sig osäker kan man alltid ta kontakt med hyresgästkonsulter som kan hjälpa till.

Det finns flera olika parametrar för att få till ett bra avtal för båda parter, men det skiljer sig beroende på vilka behov företaget har. Men det kan t ex vara en flexibel avtalslängd, optioner på att hyra mer yta i anslutning till lokalen, hyresgästanpassningar etc.

Fredrik Lindén, Uthyrare på Kungsleden

Fredrik Lindén, Uthyrare på Kungsleden

Fredrik Lindén, Kungsleden

– Marknadskontroll är alltid viktigt att göra. Det finns givetvis tjänster att köpa för att få marknadskunskap, men ofta är det kontaktnätet som får bistå med denna kunskap. Att söka lokal innebär oftast kontakt med flera fastighetsägare och dess lokaler. Fråga vad hyran är och vad som ingår i den. Det ger ofta en bra bild av hyresnivån på orten. När det kommer till förhandlingsparametrar beror det mycket på vilken lokal det gäller. Vilket skick är lokalen i? Vilken nivå ska lokalen renoveras till? Hur långt avtal kan hyresgästen tänka sig att teckna? Längre avtal ger oftast större förhandlingsutrymme kring anpassning, rabatter eller hyresnivå.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter