Att välja rätt fastighetsägare

I detta nummer får du tips hur du ska tänka när du ska välja fastighetsägare och även hur du vet om du erbjuds en marknadsmässig hyra.

Vad ska ett lokalsökande företag tänka på vid val av fastighetsägare om man väljer mellan två likartade lokaler?

Erik Skalin, Aberdeen

Erik Skalin, Uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, Uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

– En fastighetsägare som prioriterar långsiktiga investeringar för att utveckla sina fastigheter är ofta ett tryggt alternativ. Då finns en relativt god investeringsvilja både avseende lokalen och för drift och underhåll så att fastigheten skall hålla över tid. En väletablerad fastighetsägare eller förvaltare kan också vara ett säkrare kort. Där finns ofta väl fungerande system och resurser för exempelvis drift och felanmälan och andra viktiga funktioner som underlättar relationen med hyresgästen.

Ulrica Sjöswärd, Platzer

– Ett hyresförhållande sträcker sig vanligtvis över flera år då mycket kan hända. Därför är det viktigt för ett företag att välja en trygg och långsiktig hyresvärd som värdesätter relationen till sina kunder. En hyresvärd som har en professionell och kompetent förvaltningsorganisation underlättar den dagliga kontakten och blir en aktiv samarbetspartner som kan hjälpa företaget

när verksamheten förändras och nya behov uppstår.

Maria Högberg, Higab

Maria Högberg

Maria Högberg

– Ett hyresförhållande varar vanligtvis under en lång tid, under flera år, och som i alla framgångsrika affärsförbindelser är goda relationer en framgångsfaktor för att skapa goda affärer. Fundera på vilken av fastighetsägarna ni känner förtroende för och kommer ha ett bra samarbete med långsiktigt. Vad kan fastighetsägaren stödja er med i lokalfrågor, har fastighetsägaren en organisation som kan vara behjälplig vid ombyggnads-och anpassningsarbeten i lokalen? Vilka utvecklingsmöjligheter finns det när er verksamhet växer och ni behöver större lokaler?

Fundera också över på vilket sätt fastighetsägaren kan hjälpa ert företag att nå era mål, det kan t ex vara miljöarbetet. Är fastighetsägaren proaktiv inom de områden som är viktiga för er när det gäller lokalfrågor?

Hur vet ett företag att de erbjuds marknadsmässig hyra och vilka

förhandlingsparametrar kan finnas?

Erik Skalin, Aberdeen

– Fastighetsägarna håller sig väl underrättade om hur marknaden utvecklar sig och de flesta arbetar aktivt med att marknadsanpassa hyrorna i sitt bestånd, så man kan vara relativt säker på att man erbjuds marknadsmässiga villkor vid nyförhyrning eller omförhandling. Har man möjlighet kan man annars jämföra likartade lokaler som finns tillgängliga och därigenom skapa sig en uppfattning om det aktuella hyresläget. Gällande förhandlingsparametrar är förutsättningarna vid varje förhyrning unik, men hyresrabatter, hyresnivå och nivå på anpassningar är exempel på villkor som man kan prova att förhandla kring.

Ulrica Sjöswärd, Platzer

Ulrica Sjöswärd

Ulrica Sjöswärd

– Det är enkelt att ta reda på fakta kring hyresnivåer i olika områden, t ex genom fastighetstidningar, mäklare, TR och liknande, men också via sitt eget kontaktnät. Dessa hyresnivåer ger dock bara en indikation, som så mycket annat kan man inte jämföra rakt av utan man måste förstå att det finns andra parametrar utöver läget som påverkar hyran. Nivå och omfattning av hyresgästanpassning, ansvarsfördelning, avtalslängd, optioner om merförhyrning och rabatter, är olika exempel på parametrar som kan ingå i förhandlingen om hyresnivån.

Maria Högberg, Higab

– Marknadshyror på lokaler är inga hemligheter utan brukar publiceras emellanåt i olika branschtidningar. Vid större förhandlingar kan man som hyresgäst konsultera en firma som jobbar med förhandlingar åt hyresgästers räkning om man känner sig osäker.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter