Att tänka på vid omförhandling

Två frågor i fokus är ett återkommande inslag med en panel av en till två VD:ar med en

Knut Rost_frilagd

Knut Rost_frilagd

bred branschkunskap. De kommer att svara på olika typer av frågor som är till gagn för er alla som söker nya lokaler eller står inför en flytt. I detta nummer svarar Knut Rost på frågor om kontrakt.

Vad kan ligga till grund för att man skall kunna säga upp sitt kontrakt innan kontraktstiden gått ut?

– Skall uppsägning i förtid ske måste parterna vara överens. Ett exempel kan vara i de fall hyresgäst har behov av större lokaler och väljer att flytta inom hyresvärdens bestånd.

Alternativt kan det ju vara så att det är ett högt tryck på lokalen där annan hyresgäst kan vara villig att betala mer än den som vill säga upp lokalen.

Vad ska man som hyresgäst tänka på vid en omförhandling av sitt kontrakt?

– Egentligen borde det vara samma förhandlingsmöjligheter vid en god relation mellan hyresvärd och hyresgäst. Man vill ju gärna ta hand om en befintlig hyresgäst. I många fall har man troligen inte samma förhandlingsmöjligheter. I en omförhandling kan exempelvis villkoren kontraktslängd och hyra förhandlas medan förhandling av exempelvis yta endast sker via nytt avtal. Vi nytecknande har man ju ofta ett större urval av andra lokaler att välja bland. Vidare är det alltid viktigt att som hyresgäst göra en omvärldsanalys av läge, hyra och övriga marknadsvillkor.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter