Att tänka på vid omförhandling

Vad kan ligga till grund för att man ska kunna säga upp sitt kontrakt

innan kontraktstiden gått ut?

Jesper Swedenborg, Vasakronan

– Många hyresgäster nämner redan innan inflyttning att de kommer att behöva nya lokaler innan hyreskontraktet löper ut. Anledningen kan vara både expansionsplaner och omvärldsförändringar. Man organiserar om, köper, går samman eller blir uppköpta av andra företag och får på så vis snabbt nya behov. Antingen av större eller mindre lokaler. När hyresvärd och hyresgäst har en bra dialog går det mesta att lösa under hela hyresperioden. Även verksamheter som drar ner söker oftast en långsiktig lösning, om än i mindre lokal, och det brukar i de fallen också gå att hitta en lösning som gör båda parter nöjda.

Jesper Swedenborg, uthyrningschef, Vasakronan

Jesper Swedenborg, uthyrningschef, Vasakronan

Erik Skalin, Aberdeen

– Hyresavtal för lokaler tecknas vanligen för bestämd tid och är bindande för hela den avtalade hyrestiden. Avtalet kan sägas upp för upphörande som tidigast till hyrestidens slut, och uppsägningen skall göras senast nio månader innan avtalet löper ut. Om man har fått ändrade lokalbehov och har långt kvar på sin hyrestid rekommenderar jag att man kontaktar sin hyresvärd. Ibland kan det finnas möjlighet att exempelvis byta lokal inom fastighetsägarens bestånd.

Sofia Lögdahl, AFA Fastigheter

– Jag vill börja med att säga att denna situation verkligen inte är vanlig. Som fastighetsägare strävar man efter en god relation och man har inga incitament att missköta sina åtaganden. Men skulle omständigheterna vara så att hyresgästen inte kan nyttja sin lokal så som det är avtalat på grund av att det är en brist av väsentlig betydelse i lokalen samt att hyresvärden inte kan åtgärda detta inom rimlig tid så kan hyresgästen säga upp avtalet. Uppsägning av avtalet kan inte ske efter att bristen i lokalen har åtgärdats.

Sofia Lögdahl, uthyrare, AFA Fastigheter

Sofia Lögdahl, uthyrare, AFA Fastigheter

Vad ska man som hyresgäst tänka på vid en omförhandling av sitt kontrakt?

Jesper Swedenborg, Vasakronan

– Ditt företags lönsamhet påverkas mer av intäkterna än av kostnaderna och fördelaktiga hyresvillkor är förstås en bra utgångspunkt. Men det finns även mycket pengar att tjäna på en lokal som ger det bästa stödet för verksamheten. En kunnig hyresvärd som kan utveckla lokalen tillsammans med hyresgästen är därför också en stor tillgång. Med en väl genomtänkt kontorslösning kan man enklare ställa om och hantera snabba omvärldsförändringar.

Erik Skalin, uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, Aberdeen

– Precis som vid uppsägning för avflytt är formkraven viktiga. Man måste säga upp för omförhandling senast nio månader innan hyrestiden löper ut och tydligt ange till vilka hyresvillkor man önskar förlänga avtalet. När det gäller förhandlingsmöjligheterna så beror det mycket på den rådande hyresmarknaden och hur stor efterfrågan är på den typ av lokal man hyr. I en uppåtgående marknad ser fastighetsvärden ofta omförhandlingen som en möjlighet att höja hyran. Som hyresgäst kan man då försöka förhandla sig till åtgärder i lokalen, som exempelvis enklare ytskiktsrenovering eller liknande.

Sofia Lögdahl, AFA Fastigheter

– Då handlar det om en uppsägning för villkorsändring och då måste hyresgästen vara mycket tydlig med vilka villkor man vill omförhandla. Det finns en hel del formkrav som ska uppfyllas i en uppsägning så det är viktigt att vara påläst. Har man förändrade behov finns det ingen anledning till att inte ta upp detta med sin fastighetsägare på en gång. Vi på AFA Fastigheter strävar alltid efter att ha en så pass nära dialog med våra hyresgäster att vi ska fånga upp deras behov innan det landar i en uppsägning. En hyresgäst har samma förhandlingsmöjligheter vid omförhandlingar som vid nytecknande av kontraktet, givetvis med hänsyn till rådande marknadsvillkor.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter