Att förvandla Gullbergsvass i Göteborg

På Jernhusens seminariedag den 4 juni presenterades det även planer och tankar om Gullbergsvass. Hur den här stadsdelen ska knytas ihop med staden och utöka centrum. Möjligheter som föds i takt med att RegionCity växer fram. En förstudie blev klar i början av sommaren, nu följer mycket dialog om hur man kan utveckla Drömmarnas kaj, området vid Gasklockan och Skansen Lejonet, hallarna i området m m.

Drömmarnas kaj och framtida folkliv.

Drömmarnas kaj och framtida folkliv.

Gullbergsvass har historiskt sett dominerats av just vass och av det sammanlagt 275 tunnland stora området låg 200 tunnland under vatten. På 1800-talet torrlades dock vassen, på direktiv av Direktionen för Göteborgs Hamn och Elfarbeten. I dag är Gullbergsvass ett viktigt logistikområde i Göteborg.

- Här finns ett väl etablerat godsflöde, konstaterar Carl-Anton Holmgren, projektchef Älvstranden. Och de funktionerna måste finnas även imorgon när vi nu börjar titta på hur den östra delen av RegionCity ska möta Gullbergsvass. Ledstjärnan vi följer är att hela staden, möta vattnet och stärka kärnan.

Läge mitt i staden

Stadsutvecklingsprocessen är i ett väldigt tidigt skede, men det är nödvändigt att nu starta arbetet, menar Carl-Anton Holmgren.

- Det pågår mycket runt om Gullbergsvass så vi måste redan nu vara beredda och titta på hur vi kan förvandla den här delen av staden, fortsätter han.

- Vi förstår att det nog kan vara svårt att föreställa sig stadsutveckling här redan nu, säger Erik Florberger, Projektledare Gullbergsvass Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad, men det finns kvaliteter i området som vi vill ta fasta på. Hallarna i Gullbergsvass, Drömmarnas kaj, området kring både Gasklockan och Skansen Lejonet.

Och läget är extra intressant.

- Geografiskt sett ligger Gullbergsvass mitt i staden i kontakt med fyra andra stadsdelar. Här har vi en chans att knyta ihop staden både fysiskt och integrationsmässigt. Utmaningarna är många, men möjligheterna är otroliga, kanske även med en internationell livskraft, tror Erik Florberger.

Identitet en ledstjärna

En förstudie blev klar i början av sommaren. En konsultgrupp av Liljewall Arkiteker, Erik Giudice Architects och Ramböll har fått tänka fritt för att se möjligheterna.

- Identitet ska vara en ledstjärna, förklarar Erik Florberger. Vad är det för stad och innehåll vi vill ha i den nya staden? Det vet vi inte svaren på i dag, men vi kan förbereda så att utvecklingen blir så bra som möjligt.

Och möjligheterna är många.

- Den före detta terminalbyggnaden på 60 000 kvm kan t ex utvecklas för idrott, marknader och kanske parker som glider in under tak. Drömmarnas kaj är ett annat spännande stråk. Här finns en diskussion med Fartygsföreningen som också vill dra mer folk hit, berättar Carl-Anton Holmgren. Och Gasklockan, där det finns ett beslut om rivning, är en annan spännande plats där man kan skapa bostäder.

Bostäder på platsen för dagens Gasklocka.

Bostäder på platsen för dagens Gasklocka.

Kvarterstad eller klusterstad

Två scenarios är på tapeten - kvarterstaden och klusterstaden. Två olika sätt att utveckla Gullbergsvass och knyta ihop, men där bruttoytan är densamma och där kopplingarna utåt nästan är det viktigaste för att lyckas.

Kvarterstaden fungerar som om staden har rullat ut rutnätet.

- Med den lösningen får man kopplingar till både Vasastan och Stampen, i jämna kvarterstorlekar med långa gatustråk, förklarar Erik Florberger. Här skapas en tydlig gräns mellan privat och offentlig yta. Skansen Lejonet kommer i fokus och blir en blickpunkt och en central park kan skapas i mitten. Kvarterstaden kräver en ganska hög exploatering, bl a runt parken, och lägre densitet runt kajerna.

Kvartersstaden. Bild: EGA, Ramböll och Liljewalls Arkitekter.

Kvartersstaden. Bild: EGA, Ramböll och Liljewalls Arkitekter.

Klusterstaden är kvarterstaden motsats.

- Klusterstaden är istället finmaskig och porös, med olika storlekar på kvarter, fortsätter Erik Florberger. Allt från fristående mindre kvarter till lite mer storskaliga. I detta förslag finns ett stråk utmed älven och Drömmarnas kaj som ska bli grönt. I klusterstaden görs ingen plats för en stor park, men det skapas siktlinjer till Skansen Lejonet och kopplingar mellan många stadsdelar av olika karaktär.

Klusterstaden. Bild: EGA, Ramböll och Liljewalls Arkitekter.

Klusterstaden. Bild: EGA, Ramböll och Liljewalls Arkitekter.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter