Aspholmen förvärvar i Örebro och Uppsala

I Örebro har Aspholmen förvärvat en lager- och logistikfastighet belägen i Pilängen, ett attraktivt logistik- och industriområde som vuxit kraftigt.

Fastigheten rymmer två byggnader med en total uthyrningsbar yta om ca 5 800 kvm varav 4 300 kvm utgörs av lager och resterande del av kontor och personalutrymmen med en outnyttjad byggrätt om ca 2 000 kvm. Fastigheten är för närvarande vakant. Investeringen uppgick till 38 Mkr och tillträde har skett.

I Uppsala har Aspholmen förvärvat en industrifastighet om 2 200 kvm med en potentiell byggrätt om 4 000 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd under ett år. Investeringen uppgick till 29 Mkr och tillträde har skett.

 

Källa: Aspholmen Fastigheter

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter